Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije: trajnostna mobilnost je ključna za uspeh zelenega dogovora  

Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) Evropskega odbora regij (OR) se je 26. februarja sestala na prvi letošnji seji. Na njej so člani razpravljali o vprašanju, kako lahko regionalna letališča Evrope in strategija za trajnostno mobilnost v sektorju prometa pomagajo uresničiti cilje evropskega zelenega dogovora in zagotoviti večjo povezljivost med evropskimi mesti ter v njih. Beseda je tekla tudi o izkušnjah in spoznanjih, ki smo jih pridobili med krizo zaradi COVID-19.

Pandemija je hudo prizadela evropske regije, predvsem na čezmejnih območjih. Zaradi krize, ki je posledica COVID-19, je čezmejno sodelovanje med državami članicami deloma zelo oteženo. Povečane omejitve mobilnosti v preteklem letu so izredno negativno vplivale na evropski sektor prometa, ki se mora zaradi doseganja podnebnih ciljev EU že tako naglo spreminjati in prilagajati.

Isabelle Boudineau (FR/PES) , podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine in predsednica komisije COTER, je povedala: „Danes smo razpravljali o prvih korakih, ki jih moramo storiti, če želimo, da bodo naši prometni sistemi in sistemi mobilnosti prispevali k uspehu evropskega zelenega dogovora. Mednje sodijo tudi težke naloge, kot je prehod s cestnega in letalskega prometa na bolj trajnostne oblike prevoza. Poskrbeti moramo, da te spremembe in neprizanesljive odločitve, ki so z njimi povezane, ne bodo škodile najbolj ranljivim. Ne moremo v enem trenutku izražati močne podpore evropskemu zelenemu dogovoru, takoj zatem pa oklevati, ko je čas za težke odločitve, ki so ključne za prihodnost naših otrok!“

Vprašanja, o katerih so razpravljali člani na seji komisije COTER, sodijo v okvir prizadeva Evropskega odbora regij za uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora v vseh politikah EU. V središču današnje razprave so bili mobilnost in letalski promet ter vprašanje, kako zmanjšati njune negativne posledice na podnebje za 90 % do leta 2050.

Poleg tega so si člani izmenjali stališča o dveh mnenjih, ki naj bi bila sprejeta na plenarnem zasedanju OR konec junija in začetek julija, in sicer:

mnenje o strategiji za trajnostno in pametno mobilnost , ki poskuša opredeliti temelje za dosego ciljev EU, povezanih z zelenim prehodom in digitalno preobrazbo evropskega sektorja prometa. Pripravlja ga poročevalec Robert Van Asten (NL/Renew Europe) , mestni svetnik Haaga, ter

mnenje o izzivih in priložnostih za regionalna letališča v Evropi, ki ga pripravlja poročevalec Wladyslaw Ortyl (PL/ECR ), predsednik Podkarpatskega vojvodstva.

Člani so razpravljali tudi o napredku pri izvajanju zelenega dogovora, ki so ga dosegli na lokalni in regionalni ravni, ter o sodelovanju komisije COTER v delovni skupini OR za zeleni dogovor na lokalni ravni , ki jo je OR ustanovil v okviru prednostne naloge oblikovanje odpornih skupnosti . Njen cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora ter zagotoviti, da se bodo tako strategija EU za trajnostno rast kot tudi načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. V okviru te pobude je nastal spletni zemljevid z 200 primeri dobre prakse, ki naj bi služili kot navdih za ukrepe in njihovo pospešitev.

Člani so na seji razpravljali tudi o predhodnem mnenju o izkušnjah in spoznanjih regij in mest med krizo zaradi COVID-19 , ki ga je pripravila Joke Schauvliege (BE/EPP) , članica flamskega parlamenta. V razpravi so opozoriti na ključno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri odzivanju na krizo. Namen mnenja je podati priporočila za institucije EU, kako na temelju izkušenj lokalne in regionalne ravni pospešiti uspešno okrevanje in okrepiti odpornost EU na prihodnje krize.

Izkušnje različnih ravni upravljanja bodo ključne tudi pri pripravi dolgoročne vizije čezmejnega sodelovanja. V okviru evropskega čezmejnega zavezništva državljanov , katerega cilj je izboljšati življenja državljanov EU v obmejnih regijah, je bilo organizirano tudi javno posvetovanje .

Kontaktna oseba:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023