Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti  

Sekvestracija ogljika v tla in rastlinski material je lahko ključno orodje za zmanjšanje emisij, vendar poročevalec Evropskega odbora regij (OR) Loïg Chesnais-Girard opozarja, da morajo biti regije vključene v upravljanje certificiranja na ravni EU, da bi zagotovili, da bodo projekti prilagojeni lokalnim potrebam in ne bodo ogrozili prehranske varnosti v Evropi.

Lokalne in regionalne oblasti bi morale biti v središču upravljanja certificiranja ogljičnega kmetovanja, da bi podprli razvoj projektov, prilagojenih lokalnim potrebam in v skladu z regionalnimi strategijami za kmetijstvo in podeželje. To so ključna sporočila iz mnenja Regionalne strategije prilagajanja za doseganje nizkoogljičnega kmetijstva, ki ga je pripravil Loïg Chesnais-Girard, predsednik regionalnega sveta Bretanje, in ki je bilo sprejeto na 153. plenarnem zasedanju OR kot odziv na predlog uredbe Komisije o certificiranju odvzemov ogljika v EU. Novi sistem EU za certificiranje odvzemov ogljika bi moral upoštevati celotne kmetije, vse emisije toplogrednih plinov in ne le CO2, ter vključevati močno socialno, okoljsko in gospodarsko razsežnost, sicer bo lahko ogrožena prehranska varnost v EU.

Regije so neposredno vključene v razvoj in izvajanje strateških načrtov skupne kmetijske politike v številnih državah članicah EU in prispevajo k spodbujanju trajnostnih praks, s katerimi se zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov v kmetijstvu. Lokalne in regionalne oblasti poleg tega izvajajo 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in 90 % ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Poročevalec OR in predsednik regionalnega sveta Bretanje Loïg Chesnais-Girard (PES/Francija) v mnenju Regionalne strategije prilagajanja za doseganje nizkoogljičnega kmetijstva poziva k polni vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti v razpravo o uvedbi okvira EU za certificiranje ogljičnega kmetovanja.

Loïg Chesnais-Girard je dejal: „Prednostna naloga kmetijstva bi morala še naprej biti prehraniti Evropejce. Predlog Evropske komisije o certificiranju odvzemov ogljika, zlasti v kmetijstvu, bi bilo zato treba regulirati in uskladiti s skupno kmetijsko politiko. Regije so najprimernejša raven, ki lahko združi projekte in zagotovi, da bo ogljično kmetovanje v prvi vrsti koristilo agroživilskemu sektorju in ne bo vodilo v zeleno zavajanje v drugih sektorjih, ki si ne bodo dovolj prizadevali za zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov.“

Poročevalec predlaga, da se namesto pristopa, ki temelji izključno na rezultatih, sprejme pristop, ki temelji na priznanih praksah za povečanje in ohranjanje vsebnosti ogljika v tleh, hkrati pa prispeva k varstvu biotske raznovrstnosti. Poleg tega je treba kmete podpreti pri skupnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, namesto da se osredotočamo samo na ogljik.

V zvezi s sistemom EU za certificiranje odvzemov ogljika je v mnenju poudarjeno, da bi ga bilo treba že na začetku zakonsko urediti, sicer bi to lahko privedlo do financializacije in prilaščanja zemljišč. Sprememba rabe zemljišč bi lahko vplivala tudi na celotno proizvodnjo hrane v EU. Novi sistem ne bi smel kaznovati malih kmetov in tistih, ki so v svoje delo že vključili prakse zmanjševanja in shranjevanja emisij toplogrednih plinov. Sistem mora biti skladen, pregleden in varen, da se zagotovi zanesljivost kreditov, odobrenih v tem sektorju. Okvir spremljanja in vrednotenja certificiranja pa mora biti zanesljiv in dostopen, brez nesorazmernih upravnih stroškov in stroškov nadzora.

Več informacij:

Evropska komisija je decembra 2021 objavilasporočilo o ogljikovih krogih, 30. novembra 2022 pa predlog uredbe o vzpostavitvi okvira Unije za certificiranje odvzemov ogljika. Poročevalec Loïg Chesnais-Girard je v imenu OR pripravil mnenje na lastno pobudo Regionalne strategije prilagajanja za doseganje nizkoogljičnega kmetijstva. Evropski parlament bo na svojem septembrskem plenarnem zasedanju vnesel spremembe v predlog Evropske komisije in o tem sprejel svoje poročilo. Poročevalka v Evropskem parlamentu je Lidia Pereira (EPP/Portugalska).

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 52 41 15

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023