Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Širše izvajanje čezmejnih javnih storitev je bistveno za izboljšanje vsakdanjega življenja v evropskih obmejnih regijah  

Izboljšan dostop prebivalcev obmejnih regij EU do javnih storitev je glavna tema mnenja , ki ga je pripravil poročevalec Pavel Branda (ECR/CZ), podžupan občine Rádlo. Člani Evropskega odbora regij so o mnenju razpravljali na februarskem plenarnem zasedanju. Poročevalec je v mnenju poudaril prednosti čezmejnega zagotavljanja javnih storitev in se zavzel za trdnejši pravni okvir, stalne strukture, kot so čezmejne kontaktne točke, in finančno podporo iz pobude REACT-EU.

Skoraj tretjina državljanov EU živi in dela v obmejnih regijah, v katerih je dostop do javnih storitev, kot so prometne povezave, izobraževanje in zdravstveno varstvo, v primerjavi z osrednjimi regijami in regijami glavnih mest pogosto omejen. To še posebej velja za redko poseljena območja s starajočim se prebivalstvom. Zagotavljanje čezmejnih javnih storitev ne bi le izboljšalo življenja prebivalcev krajev z obeh strani meje, temveč bi povečalo tudi stroškovno učinkovitost javnih storitev. V mnenju se poudarja potreba po trdnejšem pravnem okviru EU, s katerim bi omogočili učinkovito vzpostavitev in upravljanje čezmejnih javnih storitev. Države članice se v mnenju tudi poziva, naj pregledajo svoje pravne okvire glede na učinek, ki ga imajo na obmejne regije, saj sedanji pravni okviri pogosto nalagajo prevelika upravna bremena in stroške, zaradi katerih številne lokalne in regionalne oblasti opustijo svoje načrte.

„Dostop do čezmejnih javnih storitev lahko prispeva k zmanjšanju negativnih učinkov, ki jih imajo meje, in izboljšanju kakovosti življenja državljanov, ki živijo v obmejnih regijah. Želeli bi več konkretnih ukrepov, s katerimi bi se izboljšali pogoji za uspešno izvajanje čezmejnih javnih storitev v Evropi, kot so pravni okvir, strukture in financiranje,“ je dejal Pavel Branda (ECR/CZ), podžupan občine Rádlo in poročevalec za mnenje Čezmejne javne storitve v Evropi.

Anne Sander (FR/EPP), poslanka Evropskega parlamenta, je dodala: „Odločno podpiram čezmejne javne storitve v Evropi. Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da je treba okrepiti obstoječe čezmejne javne storitve in oblikovati nove v obmejnih regijah, ki jih najbolj potrebujejo. To so resnični stebri tovrstnega sodelovanja med državami članicami in s tem se znatno izboljša življenje evropskih državljanov. Skoraj tretjina evropskih državljanov živi in dela v obmejnih regijah ter se vsak dan sooča s težavami pri dostopu do zdravstvenega varstva, prehajanju meja, prevozu, usposabljanju, delu in celo potovanju. Gre za gospodarski, družbeni, politični in človeški izziv.“

Poročevalec priporoča, da države članice del svojih sredstev v okviru pobude REACT-EU namenijo programom čezmejnega sodelovanja ter tako omogočijo učinkovit ponovni zagon in krepitev čezmejnega sodelovanja po krizi zaradi COVID-19. Poleg tega predlaga vzpostavitev stabilnih in stalnih nacionalnih čezmejnih kontaktnih točk med različnimi vrstami organov, kjer je to potrebno, ki bi si lahko prizadevale za sistematično odstranjevanje ovir na mejah. Ugotavlja tudi, da je treba ohraniti minimalno raven čezmejnega sodelovanja ne glede na okoliščine, tudi v času krize.

Za izboljšanje dostopa do javnih storitev v obmejnih regijah Evropski odbor regij ponovno izraža močno podporo zakonodajnim predlogom, kot je evropski čezmejni mehanizem, ki je trenutno blokiran v Svetu Evropske unije. Poročevalec poudarja tudi koristi in potencial evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki bi lahko bila še posebej koristna v primerih, ko so glavni ponudniki javni organi in kadar obstaja potreba po skupnem proračunu in osebju.

Evropski odbor regij se je tudi pridružil evropskemu čezmejnemu zavezništvu državljanov, ki so ga junija 2020 na podlagi izkušenj s krizo zaradi COVID-19 vzpostavili Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), Čezmejna operativna misija (MOT) in Organizacija za pomoč čezmejnim pobudam v Srednji Evropi (CESCI). Zavezništvo vabi vse zainteresirane državljane, ki živijo v obmejnih regijah, in vse državljane, ki se zanimajo za to temo, da se pridružijo zavezništvu in podpišejo izjavo na spletišču Evropskega odbora regij.

Ozadje:

  • Evropski čezmejni mehanizem je leta 2018 predlagala Evropska komisija kot rešitev za premagovanje pravnih in upravnih ovir, ki ovirajo čezmejno sodelovanje. V nekaterih okoliščinah bi mehanizem omogočal uporabo zakonov sosednje države v regijah na drugi strani meje. Predlog trenutno blokira Svet Evropske unije.

  • Pobuda REACT-EU je del načrta za okrevanje EU in je namenjena odpravljanju gospodarskih posledic pandemije COVID-19. Uporablja se od 1. januarja 2021 in je med največjimi programi novega instrumenta NextGenerationEU s proračunom 47,5 milijarde EUR.

  • Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) je pravni instrument za lajšanje in spodbujanje čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Evropski odbor regij upravlja platformo za EZTS , ki povezuje politične in tehnične predstavnike vseh obstoječih EZTS in EZTS v ustanavljanju ter člane skupine strokovnjakov, predstavnike združenj, druge strokovnjake in deležnike.

Kontaktni osebi:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tel.: +32 (0) 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023