Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predsednik Lambertz imel prvi letni govor o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest  

Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropskega odbora regij (OR), je imel danes prvi govor o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest, ki mu je sledila razprava s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Ta nova pobuda sodi v okvir trenutne politične razprave o prihodnosti Evrope.

Predsednik Lambertz je danes v Bruslju v svojem govoru (EN) (FR) na plenarnem zasedanju OR, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh držav članic EU, povzel sedanje stanje v mestih in regijah v EU in se ustavil pri glavnih izzivih, s katerimi se bo treba soočiti v prihodnosti.

„V Evropskem odboru regij gledamo Unijo od spodaj navzgor, iz perspektive navadnih ljudi, z očmi naših 350 izvoljenih predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti. To je perspektiva, ki jo želimo posredovati, “ je dejal predsednik Lambertz.

„Evropa je vse bolj pomembna v dejavnostih lokalnih in regionalnih voditeljev, ki izvajajo večino zakonodaje EU, gradijo, sofinancirajo in upravljajo evropske projekte ter v svojih skupščinah in s sodržavljani razpravljajo o Evropi. Tako kot evropska raven vpliva na lokalno in regionalno raven, bi morali zdaj tudi lokalna in regionalna raven imeti možnost, da uveljavita ves svoj vpliv na evropski ravni,“ je odločno poudaril.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je izrazil podobno stališče in poudaril, da „sta samozavest in blaginja Evrope odvisna do vitalnosti naših mest, regij in občin“ .

Ključni poudarki iz govora o stanju v regijah 2017:

Nova povezava z državljani: Predanost izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov je nagrajena z zaupanjem javnosti v lokalne in regionalne oblasti, ki je večje od zaupanja v EU in države članice na splošno. Na to smo lahko zelo ponosni, saj pomeni, da so naša mesta in regije element zaupanja v Uniji, ki jo včasih preveva dvom.“

„Naša prizadevanja morata voditi dve načeli: ukrepanje na pravi ravni in dialog z evropskimi državljani (...). Od marca 2016 smo organizirali več kot 140 javnih razprav v 95 regijah.“

„Trdno sem prepričan, da bomo ravno z izpolnjevanjem pričakovanj državljanov dosegli, da bo sumničavost do Evrope zamenjala želja po Evropi.“

Prihodnost kohezijske politike: Kohezijska politika je bistven solidarnostni prispevek k utrjevanju Evropske unije in je potrebna protiutež pravilom notranjega trga. Njena prihodnost in prihodnost Evrope sta povezani.“

„Vsaj tri četrtine Evropejcev je prepričanih, da regionalne naložbe EU pozitivno vplivajo na njihova mesta in regije.“

„Od Sveta zahtevamo dvoje: da zagotovi trdno kohezijsko politiko za vse regije ter zajamči, da bo ta politika dobila sredstva v višini vsaj tretjine proračuna EU, tako kot jih dobi zdaj.“

Proračun EU in javne naložbe: „Da bi bile ambicije Evrope kredibilne, jih je treba podpreti z zadostnimi sredstvi, zlasti s sprostitvijo novih virov lastnih sredstev.“

Migracije: „Naše identitete morajo miroljubno komunicirati in biti vedno odprte navzven, ne pa se zapirati same vase.“

„V Cataniji, Atenah, na grških otokih in v številnih drugih krajih in državah so lokalni in regionalni predstavniki v zelo težkih razmerah poskrbeli za sprejem na tisoče migrantov. (…) S svojim pogumom in solidarnostjo so v ponos duhu Evrope.“

Brexit: „Brexit je neuspeh Unije, ki se opira na sistem odstopanj (…). Odločitev o britanskem izstopu iz EU bo imela hude posledice za britanske in evropske lokalne skupnosti.“

Socialna Evropa: „Varnost mora pomeniti tudi socialno varnost. Med Evropejci so še vedno velikanske gospodarske in socialne razlike. Vsak peti Evropejec živi v gospodinjstvu, ki je pod pragom revščine ali v razmerah socialne izključenosti. (...) Evropejci potrebujejo trden socialni model, ki varuje vse.“

„Evropejci potrebujejo trden socialni model, ki varuje vse. Nikoli ne smemo pozabiti, da je osrednji element Evrope možnost boljše socialne zaščite. Ravno to je tudi namen socialnega vrha, ki bo 17. novembra v Göteborgu na Švedskem in na katerem bo sodeloval tudi naš Odbor.“

Okolje: „Varnost evropskih državljanov je odvisna tudi od varstva okolja in biotske raznovrstnosti. Tudi tu so regije in mesta med najpomembnejšimi akterji, tako kot tudi ameriške zvezne države in mesta, ki so se pogumno odločili izvajati cilje Pariškega sporazuma kljub neodgovornemu stališču Donalda Trumpa.“

„Boj proti podnebnim spremembam je prednostna naloga tudi za nas. Pravkar smo sklenili partnerstvo z evropsko mrežo Climate Alliance in mednarodno mrežo ICLEI.“

Časovni načrt

OR se je odločil k razpravi o prihodnosti Evrope prispevati s pobudo od spodaj navzgor z naslovom „Razmislimo o Evropi“, ki vključuje dialoge z državljani in razprave na sedežih občin, v katerih sodeluje njegovih 350 članov in nadomestnih članov. To posvetovanje spremlja vseevropska spletna raziskava z vprašalnikom o prihodnosti Evrope, katere namen je zbrati pripombe državljanov. Na podlagi tega bo OR v prvi polovici leta 2018 sprejel svojo vizijo prihodnosti Evrope z lokalnega in regionalnega vidika. V prvem četrtletju leta 2019 bo pripravil „vrh evropskih regionalnih in lokalnih voditeljev“.

9. oktobra je Evropski odbor regij skupaj z vodilnimi združenji mest in regij EU vzpostavil vseevropsko koalicijo #CohesionAlliance, ki se zavzema za to, da se s proračunom EU za obdobje po letu 2020 doseže močnejša, učinkovitejša in bolj prepoznavna kohezijska politika, ki bi bila na voljo vsem regijam v Uniji. K podpisu izjave tega zavezništva so pozvani lokalni in regionalni voditelji iz vse Evrope, poslanci Evropskega parlamenta, člani civilne družbe in predstavniki poslovnih združenj.

Opombe za urednike

Predsednik OR bo od zdaj naprej vsako leto oktobra na plenarnem zasedanju OR imel govor o stanju v regijah EU. Njegov namen je povzeti trenutno stanje v mestih in regijah EU in se ustaviti pri glavnih izzivih, s katerimi se bo treba soočiti v prihodnosti. Govor je tudi prvi odziv OR na ključne predloge iz delovnega programa Evropske komisije. Sledi mu plenarna razprava s člani OR in visokimi predstavniki EU.

Odzivi političnih skupin OR so na voljo na njihovih spletnih straneh.

• Spletna stran OR o „stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest“

Govor predsednika Donalda Tuska v Evropskem odboru regij

Spremljajte nas: #SOTREG #EULocal

Fotogalerija Flickr

Kontaktna oseba:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu