Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predsednik Lambertz o stanju v Uniji s stališča regij in mest ob praznovanju 25-letnice obstoja Odbora regij  
Predsednik Evropskega parlamenta, podpredsednika Evropske komisije in komisar za zaposlovanje se bodo udeležili plenarnega zasedanja ( #CoRplenary ), na katerem bo Odbor sprejel stališče o zelenem dogovoru EU

Predsednik Evropskega odbora regij (OR) Karl-Heinz Lambertz bo 4. decembra v okviru razprave s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem imel že tretji govor o stanju v Evropski uniji: stališče regij in mest . V tem govoru ob 25-letnici OR bo predstavil pričakovanja regij in mest v novem mandatu institucij EU. Na plenarnem zasedanju bodo člani OR med drugim z novim evropskim komisarjem Nicolasom Schmitom razpravljali o krepitvi socialnih pravic ter po razpravi z izvršnim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom sprejeli stališče o evropskem zelenem dogovoru.

3. december, 9.00: Razprava o vključevanju migrantov z novo evropsko komisarko za notranje zadeve in lokalnimi voditelji

OR in Evropska komisija prirejata konferenco z naslovom „Delovanje na lokalni ravni – podpora regijam, mestom in podeželskim območjem pri vključevanju migrantov“. Konference se bosta udeležila predsednik Lambertz in evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson . OR podpira poziv Komisije k povečanju financiranja za projekte vključevanja in si prek pobude #regions4integration , ki jo je začel izvajati aprila, prizadeva za povezovanje dejavnosti na lokalni, regionalni in evropski ravni.

Plenarno zasedanje Evropskega odbora regij (#CoRPlenary), 4. in 5. december, Evropski parlament

4. december, 15.00: Stanje v Evropski uniji: stališče regij in mest

V svojem nagovoru v prisotnosti predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija bo predsednik Lambertz predstavil pričakovanja mest in regij v novem mandatnem obdobju institucij EU 2019–2024 ter v zvezi z dolgoročnim proračunom EU. Pojasnil bo, kako bodo regije in mesta prispevali h konferenci o prihodnosti Evrope, ki jo je napovedala predsednica Komisije Ursula von der Leyen in bo predvidoma potekala naslednji dve leti.

4. december, 17.30: Praznovanje 25-letnice obstoja Evropskega odbora regij

OR se bo ob praznovanju svoje 25-letnice ozrl v preteklost in prihodnost. V razpravi plenarne skupščine bodo sodelovali mnogi nekdanji predsedniki OR, pa tudi predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Luca Jahier , podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič , evropska poslanka in članica upravnega odbora EU40 Eva Maydell in nekdanja evropska komisarka za regionalno politiko Monika Wulf-Mathies .

5. december, 9.00: Regije in mesta predstavijo zahteve za evropski zeleni dogovor

OR bo po razpravi z izvršnim podpredsednikom Komisije Fransom Timmermansom sprejel resolucijo o zelenem dogovoru v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi , osrednji podnebni politiki nove Evropske komisije.

V razpravi plenarne skupščine bo sodelovala tudi skupina mladih lokalnih politikov iz vse Evrope, ki bo EU predstavila svoje zahteve glede podnebne politike. Skupina 27 politikov bo v Bruselj prišla na povabilo OR ( glej program ). Razprava bo potekala tik pred udeležbo OR na podnebni konferenci v Madridu v okviru delegacije EU.

5. december, 10.30: Socialne pravice v središču pozornosti regij in mest EU

Novi evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit bo v svojem nagovoru članom OR predstavil svojo vizijo o prihodnosti dela in o tem, kako okrepiti socialne pravice v prihodnjih letih.

Vse razprave na plenarnem zasedanju (#CoRplenary) bo mogoče spremljati v živo .

Na plenarnem zasedanju (# CoRplenary) bodo predvidoma sprejeta naslednja mnenja:

Evropski okvir za regulativne odzive v zvezi s sodelovalnim gospodarstvom , glavni poročevalec: Peter Florianschütz (AT/PES)

Platformno delo – regulativni izzivi na lokalni in regionalni ravni , poročevalec: Dimitrios Birmpas (EL/PES)

Izzivi metropolitanskih regij in njihovo mesto v kohezijski politiki po letu 2020 , poročevalec: Juraj Droba (SK/ECR)

Makroregionalna strategija za karpatsko regijo , glavni poročevalec: Władysław Ortyl (PL/ECR)

Izboljšanje upravne zmogljivosti lokalnih in regionalnih oblasti za krepitev naložb in strukturnih reform v obdobju 2021–2027 , poročevalka: Manuela Bora (IT/PES)

Akcijski načrt proti dezinformacijam , poročevalec: Randel Länts (EE/PES)

Lokalne in regionalne oblasti oblikujejo prihodnje vzhodno partnerstvo , glavni poročevalec: Tadeuš Andžejevski (LT/ECR)

Potencial železniškega sektorja pri uresničevanju političnih prednostnih nalog EU , poročevalec: Pascal Mangin (FR/EPP)

Poročilo Evropske komisije o politiki konkurence za leto 2018 , poročevalec: Dominique Leveque (FR/PES)

Praktične informacije o plenarnem zasedanju:

Kraj: Evropski parlament – stavba Paul Henri Spaak, polkrožna dvorana

Datum: sreda, 4. december, 14.45–19.00, in četrtek, 5. december, 9.00–13.00

Informativno gradivo: dnevni red plenarnega zasedanja in dokumenti

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :