Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije potrebujejo Evropsko unijo. ‎ Evropska unija potrebuje svoja mesta in regije.  
Govor predsednika OR Lambertza o stanju v Uniji s stališča regij in mest #SOTREG

Predsednik Evropskega odbora regij (OR) Karl-Heinz Lambertz je imel danes med razpravo s predsednikom Evropskega parlamenta Antoniem Tajanijem svoj drugi govor o stanju v Evropski uniji s stališča regij in mest . V današnjem govoru na plenarnem zasedanju OR v Bruslju je zatrdil, da je v Evropi treba „ne samo zamenjati uro, pač pa sta potrebna tudi drugačna usmeritev in drugačen pristop“, pri katerem bi imele regije in mesta več besede pri oblikovanju njene prihodnosti.

Predsednik Lambertz je v govoru pozval k večjemu financiranju EU in večji vlogi mest in regij pri odločanju ter poudaril: „S slabitvijo vloge mest in regij bo tudi Unija šibkejša. Naš načrt za prihodnost že ne sme biti tak, temveč ravno nasprotno: s krepitvijo vloge posameznih regij bomo prispevali k močnejši Uniji.“

V razpravi je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani poudaril: „Evropski parlament in Evropski odbor regij – sicer vsak na svoj način – združujeta izvoljene predstavnike ljudstva na evropski, lokalni in regionalni ravni. Prav zaradi tega se moramo truditi, da bomo našim državljanom ponujali konkretne odgovore in skupaj z njimi oblikovali Evropo, ki bo bolj učinkovita, poštena in jih bo zmožna še bolje zastopati.“

Glavna sporočila govora o stanju v Uniji s stališča regij in mest za leto 2018 :

O proračunu EU: „Že zdrava pamet nam pove, da ne moremo storiti več z manj denarja, pa naj bo to kohezija, skupna kmetijska politika ali katera koli druga politika, še zlasti če je evropski proračun že tako premajhen.“

O kohezijski politiki EU: „Kohezija zadeva vse nas. To dokazuje tudi 8000 podpisnikov poziva zavezništva za kohezijo, ki zdaj zajema že skoraj vso Unijo. Kohezijska politika prispeva k razvoju naših regij. Je politika za prihodnost, namenjena za spoprijemanje z največjimi problemi današnjega časa in tudi z zahtevami, s katerimi se srečujemo na vsakem koraku. Boj izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov za ohranitev kohezije Unije se nadaljuje .“

O migracijah: „Naša mesta se iz dneva v dan trudijo za sožitje v Evropi. Medtem ko na Svetu kar naprej razpredajo o migracijah, med ljudmi veliko pogosteje slišim besedo vključevanje … V sodelovanju z Evropsko komisijo bomo začeli kampanjo, da bi opozorili na projekte vključevanja v naših mestih in regijah.“

O dialogu z državljani: „Potrebujemo resnične povratne informacije o politikah EU. Ni namreč dovolj, da zgolj poslušamo. Organizirati je treba dialoge z državljani, ki jim morajo slediti nadaljnje dejavnosti za izboljšanje ukrepov Unije na konkretnih področjih … Zato sem predsedniku Evropskega ekonomsko-socialnega odbora predlagal, da sedemo za skupno mizo in začrtamo stalen, evropski mehanizem za dialog z državljani .“

O socialnih pravicah: „Mogoče je v Evropi res treba zamenjati uro, zamenjati pa je treba predvsem pristop …“ Socialne pravice morajo postati enakovredne ekonomskim pravicam. Evropa bo močnejša samo, če najprej pomagamo tistim, ki to najbolj potrebujejo.“

O subsidiarnosti: „Slediti bi morali načelu: več Evrope, kjer je je potrebne več, in manj Evrope, kjer je je potrebne manj. Subsidiarnost pomeni tudi močno Unijo, ki ji lokalne in regionalne oblasti pomagajo priti bliže državljanom. Svoje zamisli bomo tudi uresničili, in sicer z ustanovitvijo nove pilotne mreže regionalnih središč v podporo ocenjevanju izvajanja politik.“

Priporočila OR o tem, kako obnoviti zaupanje v EU

Razpravi je sledilo sprejetje mnenja OR Razmislek o Evropi: prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k povrnitvi zaupanja v Evropsko unijo , ki je bilo pripravljeno na zaprosilo predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska. Mnenje je plod dvoletne pobude z naslovom Razmislimo o Evropi , ki se je začela marca 2016 in je pritegnila več kot 40.000 državljanov ter 266 lokalnih in regionalnih organov. Kampanja je potekala predvsem v obliki dialoga z državljani in razprav na lokalni ravni, ki so bile v mestnih hišah organizirane na pobudo članov OR. Na podlagi pridobljenih informacij, spletne ankete po vsej EU ter posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi je nastalo mnenje, ki sta ga pripravila predsednik OR Karl-Heinz Lambertz in prvi podpredsednik Markku Markkula .

Mnenje povzema glavne ugotovitve kampanje:

Kaj nam sporočajo državljani: želijo si EU, ki temelji na solidarnosti, koheziji in bližini

80 % državljanov si v EU želi več solidarnosti;

ljudje svojim lokalnim in regionalnim predstavnikom zaupajo bolj kot EU ali nacionalnim politikom;

mnogi ljudje so opozorili na distanco do politike in institucij EU, zato je med njimi razširjeno nezadovoljstvo z EU, ki se pogosto zdi preveč odmaknjena in nevredna zaupanja;

Kaj nam sporočajo regije in mesta: sodelovati morajo pri oblikovanju politike EU

vloga lokalnih in regionalnih oblasti mora biti bolj priznana, tako pri vsakodnevnem delovanju EU kot pri prihodnjih prilagoditvah Pogodb, pri katerih mora biti OR polnopravno zastopan v vsaki prihodnji konvenciji;

Omogočanje sodelovanja državljanov v politikah EU in soustvarjanje stalnega dialoga z državljani po letu 2019

EU bo pridobila dodatno zaupanje in verodostojnost samo, če bo obstajal jasen dokaz o dodani vrednosti delovanja EU;

stiki z državljani ne smejo biti omejeni le na čas pred evropskimi volitvami;

pred evropskimi volitvami bo OR predlagal stalen in strukturiran sistem za dialog med državljani, evropskimi politiki ter institucijami, ki bi vključeval lokalne in regionalne oblasti prek OR.

8. evropski vrh regij in mest

Predsednik je poleg tega napovedal 8. evropski vrh regij in mest , ki bo kot dodaten prispevek k trenutnim političnim razpravam o prihodnosti Evropske unije po izstopu Združenega kraljestva potekal 14. in 15. marca 2019. Vrh bo največje politično srečanje županov, predsednikov regij in lokalnih voditeljev iz vse Evrope v prihodnjem letu, saj naj bi pritegnil več kot 800 udeležencev, vključno z voditelji institucij EU.

Opomba za urednike

Predsednik OR ima vsako leto oktobra na plenarnem zasedanju OR govor o stanju v regijah EU. Njegov namen je povzeti trenutno stanje v mestih in regijah EU in se ustaviti pri glavnih izzivih, s katerimi se bo treba soočiti v prihodnosti. Govor je tudi prvi odziv OR na predloge iz delovnega programa Evropske komisije, ki jih je v govoru o stanju v Uniji predstavil predsednik Komisije. Sledi mu plenarna razprava s člani OR in visokimi predstavniki EU.

Več informacij:

Spletna stran OR Stanje v Uniji s stališča regij in mest

Spremljajte nas na Twitterju: #SOTREG in #EULocal

Spletna stran OR v zvezi s kampanjo o prihodnosti Evrope

Brošura Na kratko o kampanji o prihodnosti Evrope

Fotogalerija Flickr

Kontaktna oseba:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tel. +32 (0)2 282 24 99

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023