Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski steber socialnih pravic je treba uresničevati v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi  

Regije in mesta so pripravljena odigrati svojo vlogo pri izgradnji močne socialne Evrope, ki bo zagotovila pravičen prehod in okrevanje po krizi zaradi COVID-19. Akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic , ki ga je danes predstavila Evropska komisija, določa tri ambiciozne krovne cilje, ki bi morali usmerjati politične odločitve v državah članicah in njihovih regijah pri doseganju ciljev stebra, tudi s polno uporabo različnih skladov EU za sprostitev socialnih naložb.

Novi krovni cilji določajo, da bi moralo biti do leta 2030 vsaj 78 % prebivalstva EU, starega od 20 do 64 let, zaposlenih, vsaj 60 % vseh odraslih bi se moralo udeležiti usposabljanja vsako leto, število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, pa bi bilo treba zmanjšati za vsaj 15 milijonov. Komisija je danes predstavila tudi priporočilo o učinkoviti aktivni podpori zaposlovanju (EASE) , katerega namen je usmerjati prehod z nujnih ukrepov na trajnostna delovna mesta, primerna za prihodnost.

Predsednik Evropskega odbora regij (OR) Apostolos Tzitzikostas je dejal: „Zdravstvena kriza zaradi COVID-19 je sedaj prerasla v socialno krizo. Uporabiti moramo vsa razpoložljiva orodja za zaščito delovnih mest, boj proti revščini in zaščito najranljivejših. Akcijski načrt določa ambiciozne cilje, ki jih lahko dosežemo le s sodelovanjem na vseh ravneh upravljanja – evropski, nacionalni in lokalni – ter s polno uporabo različnih skladov EU za sprostitev socialnih naložb. Pripravljeni smo biti ključni partnerji pri izvajanju akcijskega načrta, da bi zagotovili, da bo ustrezal potrebam ljudi ter zagotovil pravično in vključujoče okrevanje.“

Portugalsko predsedstvo Sveta EU je OR zaprosilo za pripravo mnenja o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic z lokalnega in regionalnega vidika. Sprejeto naj bi bilo na plenarnem zasedanju maja, le nekaj dni pred socialnim vrhom EU v Portu 7. in 8. maja.

Poročevalka Anne Karjalainen (FI/PES), članica občinskega sveta Kerave in predsednica komisije OR za socialno politiko, zaposlovanje, izobraževanje, kulturo in raziskave (SEDEC), je povedala: „Akcijski načrt je dolgo pričakovano orodje za prenos načel, na katerih temelji naša vizija za pravično in vključujočo socialno Evropo, odporno na krize, v konkretne ukrepe na terenu. Lokalne in regionalne oblasti so ključnega pomena ne le za izvajanje akcijskega načrta, temveč tudi za spremljanje napredka v zvezi z evropskim stebrom socialnih pravic. Zato bi bilo treba v akcijskem načrtu v celoti priznati potrebo po smiselnem upravljanju na več ravneh, tudi z uporabo načela partnerstva.“

Čeprav Komisija predlaga revidirano različico pregleda socialnih kazalnikov v podporo uresničevanju ciljev stebra, se OR boji, da bo napredek merjen le na nacionalni ravni, in obžaluje, da v sedanjem predlogu ni kazalnikov, ki bi zajemali regionalne razlike. Prvi regionalni pregled socialnih kazalnikov , ki ga je OR pripravil leta 2019, je pokazal precejšnje razlike med posameznimi državami članicami. OR je trdno prepričan, da je potrebno regionalno spremljanje, da se zagotovi izvajanje socialnega stebra na vseh ravneh in da bodo regionalne naložbe usmerjene v doseganje načel stebra.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :