Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
MSP potrebujejo več podpore s strani EU za konkuriranje na svetovnih trgih  
Novo strategijo EU za mala podjetja bi bilo treba podpreti z dodatnim financiranjem, programi za krepitev zmogljivosti in širšim partnerstvom z lokalnimi vladami.

Mala podjetja potrebujejo obsežnejše in dolgoročnejše ukrepe Evropske unije, ki bi jim pomagala povečati obseg njihovih dejavnosti, pridobiti dostop do javnih naročil in bolje izkoristiti prednosti enotnega trga – to so priporočila Evropskega odbora regij za strategijo, ki jo načrtuje nova predsednica Evropske komisije.

Med predlogi skupščine EU, ki združuje lokalne in regionalne politike, sprejetimi 8. oktobra, so prilagoditev opredelitve malega in srednjega podjetja, lažji dostop do obsežnejših sredstev EU in model partnerstva, naklonjen poslovnemu modelu, ki bolj upošteva lokalno in regionalno razsežnost.

Mnenje z naslovom „ Prispevek regij in mest k novemu političnemu okviru EU za MSP “ dopolnjuje resolucijo, sprejeto junija 2019, v kateri je OR pozval novo Komisijo, ki naj bi z delom začela novembra, naj poveča zmogljivost MSP za inovacije, delovanje prek meja in prilagajanje novim gospodarskim modelom ter okrepi razsežnost MSP pri oblikovanju politik EU. Priporočila je pripravil Tadeusz Truskolaski (PL/EA), župan poljskega mesta Białystok in nekdanji ekonomist, ki je avtor dveh prejšnjih mnenj o podpori EU za mala podjetja.

Tadeusz Truskolaski je dejal: „Akt o malih podjetjih, ki ga je EU sprejela pred desetimi leti, je bil prelomnica in odhajajoča Komisija je k temu pomembno prispevala, med drugim je olajšala dostop MSP do javnih sredstev ter zagotovila močno regionalno in lokalno razsežnost evropske podjetniške mreže ( Enterprise Europe Network ). Zapolniti pa moramo še preostale vrzeli in odgovoriti na spremembe, kot so vse večja pričakovanja glede vloge malih podjetij pri prehodu na socialno vzdržno in okoljsko trajnostno gospodarstvo. Na splošno je enotni trg zgodba o uspehu za EU, vendar smo še daleč od enotnega trga, ki resnično deluje za MSP. Zato me zelo veseli, da je novoizvoljena predsednica Komisije Ursula von der Leyen predlagala novo strategijo za MSP z večjo osredotočenostjo na digitalizaciji MSP.“

Dodal je še: „V tem trenutku je opaziti gospodarsko polarizacijo regij v EU, saj večja podjetja – od katerih jih je veliko skoncentriranih v nacionalnih gospodarskih središčih – rastejo hitreje kot mala podjetja. Z okrepitvijo politik za MSP bo tako evropsko gospodarstvo lahko postalo socialno bolj pravično in bolj vključujoče. Lokalne in regionalne oblasti, MSP in njihova združenja bi morali imeti aktivnejšo vlogo pri oblikovanju in usklajevanju politik EU. To pomeni, da je treba prednost nameniti lokalnim in regionalnim stališčem, preden se obravnavajo nacionalni in mednarodni vidiki. Torej, mala podjetja bi morali podpirati pri povečevanju obsega in inovativnosti vse od trenutka, ko vstopijo na lokalni trg, do takrat, ko vstopijo na svetovni trg.“

OR v mnenju poziva k povečanju financiranja programa EU za enotni trg . „Od naložb EU v mala podjetja, pa tudi v dokončanje enotnega trga imajo evropske regije velike finančne in socialne koristi, poleg tega imajo mala podjetja ključno vlogo pri uresničevanju krožnega gospodarstva v Evropi,“ je dejal g. Truskolaski. Dodal je, da so v njegovi vzhodnopoljski regiji grozdi konkurenčnih in inovativnih podjetij s področja proizvodnje medicinske opreme, razvoja programske opreme in tekstilne industrije, ki so izkoristila podporo EU.

OR poziva k večjemu proračunu za razvoj enotnega trga, hkrati pa meni, da bi morali biti strukturni in investicijski skladi EU tako zasnovani, da bi podpirali MSP in mikro podjetja z več različnimi programi. Evropsko komisijo poziva, naj racionalizira načine dostopa MSP do sredstev EU in razvije programe, ki bi pomagali povečati zmogljivosti za podporo okolja, prijaznega do podjetij.

OR se zavzema tudi za revizijo opredelitve MSP, ki se trenutno uporablja na ravni EU, ki bi koristila srednjim podjetjem (podjetjem, ki zaposlujejo manj kot 500 ljudi). Po njegovem mnenju so srednja podjetja „strukturno zelo primerljiva“ z MSP (podjetja z manj kot 250 zaposlenimi), vendar „niso deležna prednostne obravnave glede na velika podjetja“.

Glede na to, da so mala podjetja v EU previdna pri čezmejnem trgovanju in prijavljanju na razpise za opravljanje javnih storitev, se v mnenju predlaga, da bi lahko z dodeljevanjem dodatnih točk lokalnim in regionalnim podjetjem spodbudili mala podjetja k oddaji večjega števila ponudb. OR je 9. oktobra objavil ločeno mnenje o javnem naročanju, ki ga je pripravil Thomas Habermann (DE/EPP) na podlagi povratnih informacij mreže 36 regij EU , od Alenteja na Portugalskem do Mazovijskega vojvodstva na Poljskem.

V novem sestavu Evropske komisije naj bi politika za mala in srednja podjetja ostala v pristojnosti treh komisarjev: Margrethe Vestager, izvršne podpredsednice za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, in komisarke za konkurenco, Valdasa Dombrovskisa, izvršnega podpredsednika za gospodarstvo za ljudi in komisarja za finančne storitve, ter Sylvie Goulard, komisarke za notranji trg.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Nagrada Evropska podjetniška regija za leto 2024: prijavijo se lahko mesta in regije, ki spodbujajo trajnostno, odporno in digitalno rast
Nagrada Evropska podjetniška regija za leto 2024: prijavijo se lahko mesta in regije, ki spodbujajo trajnostno, odporno in digitalno rast
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022