Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Socialna Evropa in demografske spremembe visoko na dnevnem redu komisije SEDEC v letu 2020  

Komisija Evropskega odbora regij za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC) je svoj novi mandat začela z razpravo o pobudah Evropske komisije za krepitev socialne razsežnosti Evropske unije. Poleg tega so na seji 24. februarja člani sprejeli mnenje, v katerem pozivajo k reševanju demografskih izzivov na vseh ravneh upravljanja in v vseh politikah EU. Ti dve temi sta med glavnimi prednostnimi nalogami v delovnem programu komisije SEDEC za leto 2020 .

Evropska komisija je januarja objavila sporočilo z naslovom Močna socialna Evropa za pravičen prehod , ki opredeljuje splošni okvir za prihodnje zakonodajne pobude na področju socialne politike, med drugim v povezavi s pošteno minimalno plačo, evropskim sistemom pozavarovanja za primer brezposelnosti in obnovljenim jamstvom za mlade. Generalni direktor Evropske komisije za zaposlovanje in socialne zadeve Joost Korte je poudaril, da se je treba odzvati na hitre spremembe, ki so posledica podnebnih sprememb in digitalizacije, pa tudi demografskih sprememb (depopulacije) in globalizacije. Izpostavil je tudi vprašanje statusa platformnih delavcev.

Anne Karjalainen (FI/PES), članica mestnega sveta Kerava, ki je bila februarja na začetku novega petletnega mandata OR izvoljena za predsednico komisije SEDEC, je dejala: „Izvajanje evropskega stebra socialnih pravic pomeni, da se zagotovi dostojen življenjski standard za vse, da se poveča število zaposlenih in jim ponudijo kakovostna delovna mesta ter da se sprejemajo ukrepi za zmanjšanje revščine, zaščito mladih in enake možnosti za vse. To so tudi cilji regij in mest, ki obenem poudarjajo, da je za oblikovanje učinkovitih politik potrebno boljše spremljanje na lokalni in regionalni ravni.“

Evropska komisija bo še letos objavila novo poročilo o učinkih demografskih sprememb in zeleno knjigo o staranju. OR v osnutku mnenja z naslovom Demografske spremembe: predlogi za merjenje in odpravljanje negativnih učinkov v regijah EU opozarja, da je zaradi staranja evropskega prebivalstva, nizke rodnosti in vse bolj neenake porazdelitve prebivalstva potreben usklajen odziv politike na vseh ravneh upravljanja in v vseh politikah EU. Priporočila, ki jih je pripravil poročevalec János Ádám Karácsony (HU/EPP), član lokalne uprave Tahitótfalu, bodo sprejeta na naslednjem plenarnem zasedanju OR 25. in 26. marca.

Poleg tega komisija SEDEC pripravlja mnenje o regionalnem sistemu inovacijskih kazalnikov , ki vsebuje primerjalno oceno uspešnosti na področju raziskav in inovacij v EU, ter mnenje o nedavno objavljeni Beli knjigi Evropske komisije o umetni inteligenci . Poročevalca za ti mnenji sta Mikel Irujo (ES/EA), generalni direktor za zunanje zadeve v vladi avtonomne skupnosti Navarra, in Guido Rink (NL/PES), član občinskega sveta Emmen.

SEDEC je komisija OR za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo. Je ena od šestih tematskih komisij OR.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023