Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Varnostna mreža za državljane v boju proti krizi zaradi COVID-19  

Med pandemično krizo z več kot 11 milijoni okuženih in več kot 270.000 smrtnimi žrtvami v Evropi je do izraza prišla bistvena vloga vseh regionalnih in lokalnih oblasti ter vmesne ravni pri zagotavljanju javnih storitev čim bliže državljanom. One so tiste, ki na lokalni ravni izvajajo vse potrebne ukrepe varovanja zdravja, kot sta karantena in sledenje stikom.

André Viola (FR/PES) , predsednik Konfederacije evropskih podnacionalnih oblasti vmesne ravni (CEPLI) in član Evropskega odbora regij je v uvodnem govoru na konferenci „Podnacionalne oblasti vmesne ravni: varnostna mreža za državljane pri obvladovanju svetovne koronavirusne krize“ :

„Na naše skupnosti neposredno vplivajo socialno-ekonomske, okoljske, generacijske, demografske spremembe, ki ogrožajo trajnostni razvoj naših družb. Težavnim razmeram, povezanim z vsemi navedenimi izzivi, se je zdaj pridružila še koronavirusna kriza. Na podlagi pristojnosti, ki so bile prenesene na podnacionalne oblasti vmesne ravni, sprejemamo ukrepe v neposredno korist naših sodržavljanov, da bi ublažili gospodarske in socialne posledice te krize. Ne pozabimo, da je Evropa brez lokalnih, vmesnih in regionalnih oblasti Evropa brez državljanov in teritorialnih skupnosti, zgolj prazen projekt brez prihodnosti.

V imenu največje evropske konfederacije podnacionalnih oblasti vmesne ravni – okrožij, provinc, departmajev in vseh podobnih oblasti – pozivamo države članice EU in evropske institucije, naj:

1. usklajujejo ukrepe po vsej EU ter lokalnim in regionalnim oblastem pri obvladovanju pandemije COVID-19 zagotovijo ustrezno finančno podporo in podporo pri varovanju javnega zdravja,

2. podnacionalnim oblastem vmesne ravni omogočijo neposreden dostop do novih možnosti financiranja v okviru instrumenta „Next Generation EU“, da bi ublažile negativne socialno-ekonomske posledice koronavirusne krize,

3. v sodelovanju z Evropskim odborom regij vključijo podnacionalne oblasti vmesne ravni v prihodnja pogajanja o evropski zdravstveni uniji in v konferenco o prihodnosti Evrope.“

Predsednik Tzitzikostas je na konferenci povedal: „Predsedniki regij ter lokalni voditelji iz vseh mest, provinc in okrožij v Evropi so nepriznani junaki, ki varujejo življenja in gospodarstva. Nujno potrebujejo naložbe: zamude pri doseganju dogovora o proračunu EU in načrtih za okrevanje ogrožajo življenja ljudi in našo Unijo. Nikar se ne slepimo: načrt okrevanja, ki bo zadovoljil le nacionalne potrebe, bo obsojen na neuspeh. Regionalne in lokalne oblasti opravijo polovico javnih naložb EU in upravljajo tretjino javnofinančnih odhodkov. Te morajo usmeriti tako, da bodo izpolnili dejanske potrebe svojih skupnosti.“

Manuel Baltar , predsednik združenja Partenalia, predsednik sveta province Ourense (Španija) in podpredsednik CEPLI, je dejal: „Neposredna finančna pomoč za samozaposlene, javne stavbe, ki so na voljo zdravstvenemu osebju, usmerjevalni odbori za zagotavljanje učinkovitega okrevanja gospodarstva, dnevno obveščanje državljanov: kriza zaradi COVID-19 je znova pokazala, da so province sestavni elementi teritorialne organiziranosti in da lahko najbolje ublažijo posledice velikih gospodarskih, socialnih in zdravstvenih pretresov ter da v takih težkih razmerah stojijo ob strani državljanom.“

Luca Menesini (IT/PES) , član OR, je dejal: „Med krizo zaradi COVID-19 so bile italijanske pokrajine vključene v obvladovanje izrednih razmer. Leta 2020 so pokrajine za naložbe namenile za 14 % več sredstev kot leto poprej, s čimer so pomembno prispevale k okrevanju. Ta kriza nam daje priložnost, da razmislimo o novem modelu razvoja v skladu s smernicami EU, vendar morajo biti v tem modelu protagonisti lokalne oblasti.“

„Koronavirusna kriza je ponovno pokazala, kako pomembno je, da se v Evropi z izzivi spopademo skupaj in usklajeno. V trenutnih razmerah sta samoosamitev in pretvarjanje, da grožnja izvira od zunaj, napačna pot, ki je lahko usodna. Potrebujemo kohezijo in solidarnost. Vesel sem, da so v zadnjih nekaj mesecih številni pokazali pripravljenost za medsebojno pomoč. Kar deluje v majhnem obsegu, velja tudi za širšo sliko: Evropa lahko le združena premaga krize našega časa,“ je dejal Hauke Jagau , predsednik regije Hannover (Nemčija) in uradni govorec združenja nemških okrožij.

Serge Hustache , predsednik pokrajine Hainaut in predsednik združenja pokrajin Valonije, je dodal: „Pokrajine so bile pred velikimi izzivi, pogosto takimi brez primere, vendar so jih uspele obvladati. Sodelovale so pri pristopu odprtosti in solidarnosti skupaj z drugimi institucionalnimi akterji, ki se soočajo s to krizo.“

Andrzej Plonka , predsednik okrožja Bielsko Biala (Poljska) in predsednik združenja poljskih okrožij, je dejal: „Zajezitev pandemije na svetovni ravni je odvisna od ukrepov, ki jih sprejmejo mednarodne organizacije, vlade in farmacevtska podjetja. Kar zadeva učinkovito spopadanje s pandemijo, pa so za konkretno izvajanje potrebnih ukrepov pristojne podnacionalne oblasti vmesne ravni, saj jim to vlogo narekuje teritorialna razsežnost njihovih dejavnosti. Oblasti vmesne ravni so v številnih državah pristojne tudi za bolnišnice in pomembne vidike sistema kriznega upravljanja. Današnje srečanje CEPLI to jasno potrjuje.“

Alin-Adrian Nica , predsednik okrožnega sveta Timisa (Romunija) in član Evropskega odbora regij med letoma 2007 in 2020, je dejal: „Pandemija je bistveno pospešila proces digitalizacije, spodbudila ponovni razmislek o solidarnostnih politikah in financiranju EU ter poudarila potrebo po ustreznih sredstvih za okrevanje in prenosu pristojnosti na podnacionalno vmesno raven, ki se je izkazala za varnostno mrežo za državljane v kriznih časih. Če te priložnosti ne bomo izkoristili, se nismo naučili ničesar!“

Jan Olbrycht , poslanec Evropskega parlamenta in soporočevalec za poročilo o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, je dejal: „Zaradi gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila koronavirusna pandemija, je treba nujno zagotoviti finančno podporo. Zato ima načrt za okrevanje tako pomembno vlogo pri blažitvi posledic krize. Vsaka zamuda pri sprejemanju svežnja EU za okrevanje bi lahko imela zelo resne posledice za oživitev gospodarstva med krizo. Poudariti je treba, da bodo sredstva za gospodarsko okrevanje potrebovale zlasti lokalne in regionalne oblasti, ki so v prvih vrstah boja proti pandemiji.“

Kontakt:

PressCdR@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Letni regionalni in lokalni barometer EU: proračunska vrzel v višini 180 milijonov EUR, ki je nastala zaradi COVID-19, ogroža javne storitve
Letni regionalni in lokalni barometer EU: proračunska vrzel v višini 180 milijonov EUR, ki je nastala zaradi COVID-19, ogroža javne storitve
12.10.2021