Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Podeželska območja ne bi smela biti zapostavljena pri načrtih okrevanja  

Na začetku tedna vizije podeželja so člani Odbora regij (OR) izrazili zaskrbljenost, da bi podeželska območja lahko imela manj koristi od načrtov Evropske unije za obnovo Evrope po pandemiji COVID-19, ki bo bolj zelena, digitalna in odporna. Naslednjo izjavo, ki so jo člani sprejeli na seji komisije OR za naravne vire (NAT) , podpira medskupina Evropskega parlamenta „Podeželska, gorska in oddaljena območja (RUMRA) in pametne vasi“, ki odločno zavrača vse načrte, ki ne upoštevajo načela partnerstva in ne vključujejo podeželskih območij.

Pandemija je še povečala številne obstoječe težave na podeželskih območjih in znova opozorila na ranljivost teh regij, zlasti v smislu digitalne zmogljivosti, kakovosti in zagotavljanja zdravstvenih storitev, izobraževanja, dostopa do širokopasovnih povezav, posebnih potreb prebivalstva, odpornosti distribucijskih verig ter inovacijskih znanj in spretnosti. Potrebna je jasna strategija, da načrti okrevanja ne bi povečali razlik med podeželskimi skupnostmi, ki zaostajajo v razvoju, in mestnimi območji, ki pospešeno stopajo po poti trajnostnosti in digitalizacije. V nasprotnem primeru obstaja tveganje, da bomo zamudili bistveno priložnost za gospodarsko in socialno rast v celotni Uniji ter izgubili naklonjenost prihodnjih generacij na pretežnem delu ozemlja EU.

Člani komisije NAT so zaskrbljeni, da:

  • regije, zlasti podeželske, v večini držav članic niso dovolj vključene v odločanje o pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost;
  • bi se podeželskim območjem zaradi strukturnega okvira nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter njihovih prednostnih ukrepov in načinov izvajanja dodelilo manj sredstev iz instrumenta Next Generation EU, čeprav so bile podeželske regije zaradi pandemije COVID-19 še posebej prizadete;
  • bo veliko sredstev dodeljenih prek razpisa za zbiranje predlogov, zaradi česar bi se lahko zmanjšala zmožnost podeželskih območij, da dostopajo do sredstev iz instrumenta Next Generation EU, saj imajo običajno šibkejše zmogljivosti in tehnično podporo pri načrtovanju in porabi sredstev EU;
  • je pri sedanji razmejitvi podeželskih območij verjetno podcenjen njihov dejanski obseg v Evropi, saj se vmesna siva območja najverjetneje soočajo z enakimi izzivi kot podeželska območja.

Člani komisije NAT pozivajo:

  • evropske institucije in nacionalne vlade, naj lokalne in regionalne oblasti vključijo v pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, saj je za učinkovitost teh ukrepov potrebna lokalna razsežnost;
  • države članice, naj sodelujejo v dialogih o politikah z vsemi ustreznimi deležniki. Podeželske regije ne smejo biti zapostavljene, njihove potrebe pa morajo biti v celoti upoštevane in vključene v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost;
  • vse ustrezne institucionalne akterje, naj skrbno spremljajo uporabo sredstev iz instrumenta Next Generation EU na teritorialni ravni, da bi bila pravično porazdeljena med regijami;
  • države članice in organe upravljanja, naj olajšajo in poenostavijo dostop podeželskih območij do sredstev iz instrumenta Next Generation EU.

Tu je na voljo seznam članov komisije NAT in medskupine Evropskega parlamenta „Podeželska, gorska in oddaljena območja (RUMRA) in pametne vasi“ .

Kontaktni osebi:

Evropski odbor regij

Andrew Gardner

Tel.: +32 (0)473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Medskupina Evropskega parlamenta „Podeželska, gorska in oddaljena območja (RUMRA) in pametne vasi“

Adam Mouchtar

Tel.: +32 (0)499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti
Regije zahtevajo močno vlogo pri upravljanju ogljičnega kmetovanja v EU, da ne bi ogrozili prehranske varnosti
08.02.2023