Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU potrebuje lokalno in regionalno strokovno znanje za povečanje odpornosti mostov, pristanišč in energetskih omrežij  

Komisija za naravne vire (NAT) Evropskega odbora regij (OR) je na seji 19. maja 2021 razpravljala o vlogi mest in regij pri odpornosti kritičnih subjektov. Člani so v osnutku mnenja, ki ga je sprejela komisija, poudarili potrebo po posvetovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi na tem področju ter pozvali institucije EU, naj OR vključijo v novo evropsko skupino za odpornost kritičnih subjektov. Na seji je bil sprejet tudi osnutek mnenja o novi agendi za potrošnike.

Kritična infrastruktura, kot so mostovi, pristanišča in jezovi, ki zagotavljajo ustrezno delovanje energetskega in prometnega sektorja, ter odpornost subjektov, ki jih upravljajo, sta ključnega pomena za delovanje naše družbe in gospodarstva. Zato je komisija NAT pozdravila pobudo Evropske komisije za oblikovanje skupine za odpornost kritičnih subjektov, ki jo bodo sestavljali predstavniki držav članic in Komisije. Ustanovitev skupine je Komisija predvidela v novem predlogu direktive, ki ga je predstavila decembra 2020 . Namen te skupine je ocenjevanje strategij za odpornost kritičnih subjektov, spodbujanje izmenjave najboljših praks na področju raziskav in razvoja ter opredeljevanje čezmejnih in medsektorskih odvisnosti.

Lokalne in regionalne oblasti svoje ozemlje dobro poznajo in imajo pomembne pristojnosti v zvezi z zaščito območja, na katerem se te infrastrukture nahajajo. Zato OR predlaga, da se delu skupine za odpornost kritičnih subjektov pridruži kot opazovalec ter v tej vlogi prispeva z zastopanjem potreb lokalnih in regionalnih oblasti ter svojim naborom izkušenj in znanj, pridobljenih na terenu.

Mario Guarente (IT/ECR), župan Potenze in poročevalec za mnenje Odpornost kritičnih subjektov , je dejal, da „ je kritično infrastrukturo nujno zavarovati pred najrazličnejšimi tveganji, pa naj gre za naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, zlonamerna ali nenamerna tveganja. Zato morajo biti ključni subjekti odporni na motnje, ne glede na to, kje in kdaj se pojavijo. V zvezi s tem bi bilo treba spodbujati komuniciranje in obveščanje o tveganjih pri lokalnih upravah in prebivalcih zadevnih območij, pozornost pa je treba nameniti tudi trenutnemu stanju obstoječe fizične infrastrukture, da se opredelijo ustrezni programi obnove in posodobitve ali nova gradnja. Lokalne in regionalne oblasti imajo osrednjo vlogo pri pripravi strategij za odpornost in morale bi biti vključene .“

Člani so v ločeni razpravi o osnutku mnenja o novi agendi za potrošnike razpravljali o pomenu varstva pravic potrošnikov. Orodja za varstvo potrošnikov morajo v celoti upoštevati glavne izzive, s katerimi se sooča evropsko gospodarstvo, kot so kriza zaradi COVID-19, zeleni prehod, digitalna preobrazba, globalizacija in nastajajoče posebne potrebe nekaterih ranljivih potrošnikov. Člani so se strinjali, da je zagotavljanje preglednih in jasnih informacij o trajnosti, popravljivosti ter socialnem in okoljskem odtisu proizvodov ključnega pomena, da se potrošnikom omogoči ozaveščena in zavestna izbira. Lokalne in regionalne oblasti imajo v sodelovanju s potrošniškimi organizacijami in lokalnimi podjetji pomembno vlogo.

Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), poslanka parlamenta regije Bruselj – glavno mesto in poročevalka za mnenje Nova agenda za potrošnike , je dejala: „Varstvo potrošnikov je ena od evropskih politik, ki državljane najbolj neposredno zadevajo. Vendar je evropski skupni trg doživel številne temeljite spremembe in se sooča s številnimi izzivi, kot je nedavna pandemija. To nas sili k ponovnemu razmisleku o varstvu potrošnikov. Pravice potrošnikov moramo bolje uveljavljati. Evropejci si zaslužijo najboljše varstvo potrošnikov na svetu.“

Na seji sta bila sprejeta osnutka obeh mnenj, ki bosta predložena v dokončno sprejetje na plenarnem zasedanju OR julija oziroma oktobra 2021.

Člani komisije NAT so na seji razpravljali tudi o mnenju Akcijski načrt EU za ekološko kmetovanje , ki ga je predstavil poročevalec Uroš Brežan (SI/Greens), in o mnenju Evropski načrt za boj proti raku , ki ga je pripravila poročevalka Birgitta Sacrédeus (SE/EPP). Na seji sta potekali še dve razpravi, v katerih so člani komisije NAT izrazili svoje pomisleke in zaskrbljenost. Francisco Celso González González (ES/PES), finančni minister v vladi regije La Rioja, je spregovoril o posledicah krize zaradi COVID-19 na vinarstvo ter pozval institucije EU, naj pomagajo preprečiti katastrofo. Stavros Arnaoutakis (EL/PES), guverner regije Kreta, je poudaril pomen turizma za lokalno gospodarstvo in pozval zakonodajalce EU, naj premagajo zastoj pri pogajanjih o digitalnem zelenem potrdilu. Skupaj s predsednico Ulriko Landergren (SE/Renew Europe) sta člane – in vse državljane – pozvala, naj se cepijo, da bi premagali COVID-19.

Kontaktna oseba:

Berta López Domènech

Tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023