Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta pozivajo k dodatnim sredstvom za boj proti brezposelnost mladih v Evropi  

OR poudarja, da je okrepitev jamstva za mlade v kontekstu krize
zaradi COVID-19 ključna

Lokalne in regionalne oblasti pozivajo institucije EU in nacionalne institucije, naj v okviru okrevanja zaščitijo pravice mladih Evropejcev do dela, pravičnega plačila in dostopa do socialne zaščite. Pandemija je povzročila nenadno rast brezposelnosti mladih po vsej Evropski uniji. Regije in mesta zato prosijo, da se v nacionalne načrte za okrevanje vključijo tudi ukrepi za zaposlovanje mladih. To so glavna sporočila iz mnenja, ki ga je pripravila Romy Karier (LU/EPP) in o katerem je razpravljala plenarna skupščina Evropskega odbora regij.

Plenarna skupščina Evropskega odbora regij je obravnavala mnenje o okrepitvi jamstva za mlade , ki ga je pripravila Romy Karier   (LU/EPP), članica sveta občine Clervaux. Gre za pobudo EU za boj proti brezposelnosti med državljani, mlajšimi od 30 let. Lokalne in regionalne oblasti pozdravljajo okrepitev tega instrumenta, ki je bil oblikovan pred sedmimi leti. Kljub temu obžalujejo, da se v programskem obdobju 2021–2027 delež, dodeljen jamstvu za mlade, ni znatno povečal kljub kritičnim okoliščinam zaradi pandemije COVID-19.

Po zadnjih podatkih Eurostata je brezposelnost mladih v EU decembra 2020 znašala 17,8 % (3,138 milijona oseb, mlajših od 25 let) in je torej v primerjavi s 14,8-odstotno brezposelnostjo mladih decembra 2019 narasla. Delež NEET (mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) med državljani, mlajšimi od 30 let, pa se je z 12,5 % leta 2019 povečal na 13,5 % v tretjem četrtletju leta 2020, višek skoraj 15 % pa je dosegel pred poletjem.

Poročevalka Romy Karier je poudarila: „Če prisluhnemo regijam in občinam, lahko te znatno prispevajo k boju proti brezposelnosti mladih. Kot vse ravni oblasti moramo tudi mi okrepiti prizadevanja in sodelovati v tem kriznem času. Zaradi tega predlagamo konkretne in močne ukrepe za okrepitev evropskega jamstva za mlade. Če se ne bomo dejansko zavezali pomagati naši mladini, bodisi finančno bodisi z izboljšanjem naših strategij, bodo posledice najbrž dramatične in bodo precej presegle sedanjo krizo. Če pa se bomo povezali, lahko preprečimo nastanek nove izgubljene generacije. O tem sem prepričana.“

Lokalni in regionalni voditelji predlagajo, da se za učinkovito odpravljanje brezposelnosti mladih v kontekstu pandemije okrepljeno jamstvo za mlade dopolni s podaljšanjem in razširitvijo 100 milijard EUR vrednega začasnega mehanizma SURE , namenjenega državam članicam za zaščito delavcev, ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19. OR poleg tega poziva k vključitvi ukrepov za zaposlovanje mladih v nacionalne načrte za okrevanje in razvoj ter svari pred politikami, ki bi spodbujale zaposlovanje mladih na račun pravic do pravičnega plačila in dostopa do socialne zaščite v okviru okrevanja.

OR poudarja, da so lokalne in regionalne oblasti ključne pri podpori učinkovitega izvajanja jamstva za mlade, saj so lahko most med izobraževalnimi ustanovami in javnimi zavodi za zaposlovanje. Odbor opozarja, kako pomembno je spodbujati delovno mobilnost med državami članicami in regijami prek okrepljenega jamstva za mlade, saj imajo migracije pomembno vlogo pri oblikovanju priložnosti na trgu dela. Regije in mesta zato obžalujejo, da ta določba iz prvotnega jamstva za mlade ni bila ohranjena v novem predlogu.

Člani OR tudi ponovno poudarjajo, da je nujno opredeliti jasna in natančna zavezujoča merila v zvezi s kakovostjo ponudb zaposlitev, izobraževanja, usposabljanja in vajeništev v okviru jamstva za mlade. Enako pomembno je zmanjšati upravno breme za mlade iskalce zaposlitve, zato bi morala biti spletna registracija prek posebnih e-platform jamstva za mlade standardni postopek.

Rezultati končnega glasovanja o mnenju bodo razglašeni na koncu plenarnega zasedanja.

Ozadje:

EU podpira države članice pri zmanjševanju brezposelnosti in neaktivnosti mladih s svežnjem za podporo zaposlovanju mladih , ki je razdeljen na štiri dele. Eden teh delov je jamstvo za mlade, pobuda, ki je nastala leta 2013 in na podlagi katere je pomoč prejelo že 24 milijonov mladih. Ko je Evropska komisija objavila predlog, je Svet lani potrdil priporočilo o okrepljenem jamstvu za mlade .

Z jamstvom so se vse države članice zavezale zagotoviti, da bodo vsi mladi, stari do 30 let, v obdobju štirih mesecev po tem, ko postanejo brezposelni ali prenehajo s formalnim izobraževanjem, prejeli kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023