Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Val prenove: OR in Evropska komisija začenjata sodelovanje za hitrejšo prenovo stavb  

Partnerstvo med EU ter regionalnimi in lokalnimi voditelji je ključnega pomena za pospešitev vala prenove, ki lahko ustvari 160 000 delovnih mest. Kar 75 % stavb v EU je energijsko neučinkovitih in le 1 % stavb se vsako leto prenovi. Za stavbe se porabi 40 % energije v Evropi, povzročajo pa 36 % vseh emisij toplogrednih plinov.

Evropski odbor regij in Evropska komisija sta danes začela sodelovanje z namenom pospeševanja prenove in razogljičevanja stavbnega fonda EU. Val prenove stavb v EU je zaradi potenciala za nova delovna mesta, prihranke energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ključno gonilo trdnega in trajnostnega okrevanja po pandemiji COVID-19. Namen partnerstva je podpreti lokalne in regionalne oblasti pri prenovi njihovega stavbnega fonda. Zdravstvena kriza zaradi COVID-19 je povečala potrebo po izboljšanju življenjskih razmer v naših stavbah in odpravi energijske revščine.

Prenova stavbnega fonda EU je poleg razogljičenja prometnega sektorja in ozelenitve mest ena ključnih prednostnih nalog zelenega dogovora , strategije EU za rast za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Ob začetku razprave o valu prenove , ki je na plenarnem zasedanju potekala s komisarko EU za energijo Kadri Simson, je predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas dejal: „Z energijsko učinkovitostjo naših stavb bomo prihranili denar, zmanjšali emisije in se borili proti energijski revščini, ki prizadene 34 milijonov ljudi v Evropi. Lokalne in regionalne oblasti se morajo zavedati, da so jim na voljo proračun EU brez primere ter sredstva za okrevanje in odpornost. Zato z veseljem začenjamo sodelovanje med Evropsko komisijo in našim Odborom, da bi podprli val prenove na lokalni ravni.“

E vropska komisarka za energijo Kadri Simson pa je med razpravo dejala: „Danes se nam odpira priložnost, da ponovno oživimo gospodarstvo, hkrati pa še naprej spodbujamo prizadevanja za čisto energijo. Komisija bo še naprej nudila različne oblike podpore in tehnične pomoči mestom in regijam, da bodo med dvojnim prehodom lahko sodelovala z vsemi deli družbe in izvedla val prenove. Veseli me, da Konvencija županov postaja še bolj vključujoča, dostopna in ambiciozna v smislu podnebne nevtralnosti.“

Juan Espadas (ES/PES) , župan Seville ter predsednik  komisije ENVE OR in delovne skupine za  zeleni dogovor na lokalni ravni , je dejal: „Val prenove je ključni steber okrevanja Evrope, saj pomaga bolje obnoviti naša mesta in regije ter izboljšati zmogljivosti za boj proti podnebni krizi, hkrati pa prispeva k zdravju in kakovosti življenja državljanov. V okviru te strategije lahko pobuda novi evropski Bauhaus prenovi mest vdihne dušo in prinese radikalen razmislek o naših soseskah. Izkoristiti moramo ustvarjalni potencial naših regij in mest ter državljane vključiti v proces preoblikovanja, da bi jim bolj približali zeleni dogovor in skupaj oblikovali bolj trajnostno prihodnost.“

Enrico Rossi (IT/PES) , poročevalec OR za mnenje o valu prenove , član občinskega sveta Signe (Firence) in nekdanji predsednik dežele Toskana (2010-2020), je dejal: „Z valom prenove daje EU našim mestom in regijam veliko priložnost. Če smo se nekdaj osredotočali zgolj na posamezna stanovanja ali stavbe, zdaj končno obravnavamo soseske kot celoto. Zato pozdravljamo pristop, osredotočen na okrožja, in pozornost, namenjeno energetskim skupnostim. Val prenove lahko prispeva tudi k odpravi energijske revščine, saj državljanom pomaga, da postanejo „proizvajalci-odjemalci“, ki ne le trošijo, temveč tudi proizvajajo energijo. Zeleni dogovor in njegov val prenove sta lahko uspešna le, če izboljšata blaginjo in kakovost življenja ljudi doma in v bližnji okolici, pri čemer nihče ne sme biti zapostavljen.“

Člani so nato razpravljali o številnih predlogih iz mnenja OR o valu prenove. OR v njem poziva k reviziji shem državne pomoči, k prožnejšim proračunskim pravilom, da bi optimizirali naložbe in prenovo, ter k izvajanju podnacionalnih ciljev za prenovo stavb in povezovanje obnovljivih virov energije.

Zavzema se tudi za okrepitev in decentralizacijo instrumenta EIB ELENA z vzpostavitvijo sistema točk „vse na enem mestu“ za tehnično pomoč vsem lokalnim in regionalnim oblastem ter podjetjem. OR v mnenju poziva Evropsko komisijo in države članice, naj val prenove v celoti vključijo v načrte za okrevanje in odpornost ter v evropske strukturne in investicijske sklade.

Končno besedilo mnenja OR o valu prenove bo na voljo v petek, 19. marca 2021.

Ozadje

Val prenove je zaživel 14. oktobra 2020 z objavo sporočila Evropske komisije Val prenove za Evropo – ekologizacija stavb, ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje življenj . Gre za ključni steber časovnega načrta evropskega zelenega dogovora .

Namen vala prenove je odprava ovir za prenovo stavb. Skupina finančnih institucij za energijsko učinkovitost je opredelila šest vrst ovir: strukturne ovire, informacijske ovire, pomanjkljivosti trga, pomanjkanje strokovnega znanja, splet dejavnikov, ki otežujejo združevanje projektov in/ali učinkovitejše lokalno usmerjene pristope, ter regulativne ovire. Vse (te ovire) neposredno vplivajo na lokalne in regionalne oblasti ter zmanjšujejo njihovo zmogljivost za dodatna vlaganja v energijsko učinkovite projekte.

Prenova stavbnega fonda EU je poleg razogljičenja prometnega sektorja in ozelenitve mest ena ključnih prednostnih nalog zelenega dogovora . Ima namreč potencial za zmanjšanje porabe energije in emisij CO 2 ter za spodbujanje trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest. Gradbeništvo je sektor, v katerem se z naložbo enega milijona ustvari največ delovnih mest ( IEA 2020 ).

Prenova stavb je ključna prednostna naloga zelenega dogovora na lokalni ravni , nove pobude Evropskega odbora regij, katere cilj je mesta in regije postaviti v središče prehoda EU na podnebno nevtralnost. Pobuda je zaživela 15. junija 2020 z vzpostavitvijo posebne delovne skupine, ki jo sestavlja 13 članov . Sporočilo za javnost je na voljo tukaj . Na našem spletnem zemljevidu lahko najdete 200 primerov dobre prakse v zvezi z zelenim dogovorom.

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023