Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije povečali prizadevanja za regulacijo spletnih platform in oblikovanje varnega dostopa za mala in srednja podjetja do digitalnih trgov  

Evropski odbor regij (OR) je povečal svojo zavezanost obsežnemu zakonodajnemu projektu EU za okrepitev demokratičnega nadzora nad prevladujočimi internetnimi platformami in ponovno vzpostavitev uravnoteženega spletnega gospodarstva, ki deluje tako za mala in srednja podjetja (MSP) kot za posamezne potrošnike. Člani OR so na junijskem plenarnem zasedanju sprejeli mnenje , v katerem so podprli namen Evropske komisije, da digitalne trge in storitve strožje zakonsko uredi. Hkrati so poudarili inovacije in pristojnosti, s katerimi bi mesta in regije lahko prispevali k trdnemu in učinkovitemu urejanju. Mnenje OR o svežnju akta o digitalnih storitvah je del širše mreže pobud, katerih cilj je okrepiti prepoznavnost OR kot ene od gonilnih sil vključujoče digitalne preobrazbe EU.

Sveženj akta o digitalnih storitvah je zakonodajni predlog Evropske komisije, sestavljen iz dveh elementov: akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih. Prinaša posodobitev in okrepitev konkurenčnega prava EU, da bi zadostili zahtevam po premišljeni ureditvi platform. Njegov namen je omejiti tržno moč t. i. „platform vratarjev“, ki nadzorujejo dostop manjših podjetij do potrošnikov in delujejo kot zasebni določevalci pravil. Sveženj je namenjen tudi preprečevanju neomejenega širjenja dezinformacij, in sicer z uveljavljanjem odgovornosti platform za vsebine, ki se prek njih razširjajo.

Urejanje platform ima močno regionalno razsežnost. Številni sektorji, v katerih imajo spletne platforme prevladujočo vlogo, kot so mestni promet, stanovanja, turistične nastanitve in zagotavljanje javnih storitev, so regulirani na lokalni in regionalni ravni. Lokalne in regionalne oblasti so zato ključne za oblikovanje in izvajanje učinkovite zakonodaje: imajo podatke in izkušnje, hkrati pa so tudi politična raven, ki je najbližje zainteresiranim deležnikom.

Poročevalka Rodi Kratsa (EL/EPP), guvernerka Jonskih otokov, je dejala: „ S tem mnenjem se je okrepil glas poddržavnih oblasti in podprla priprava natančne zakonodaje, ki bo imela največji pozitivni učinek in se izognila nastajanju novih težav pri odpravljanju sedanjih. Digitalizacija je resničnost, ki se s pandemijo še razširja, to pa velja tudi za našo odvisnost od digitalne infrastrukture. Zaščititi moramo MSP, ki so pogosto odvisna od večjih platform in na katere močno vpliva izguba dostopa do platform ali storitev, od katerih so ta podjetja vse bolj odvisna.

Urejanje platform ima pomembne posledice tudi za številna mala in srednja podjetja. Vse več podjetij se digitalizira in njihove interakcije s potrošniki, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji vse pogosteje potekajo prek zasebnih spletnih platform, kar povečuje njihovo odvisnost od teh novih akterjev ter izpostavlja njihove poslovne modele tveganjem in negotovosti. OR v mnenju poziva k trdnemu pravnemu okviru, ki bi zaščitil neposredni dostop MSP do potrošnikov in s tem njihove sposobnosti, da tekmujejo pod enakimi pogoji. To so potrdili tudi rezultati študije o pravnih in političnih pogojih, potrebnih v podporo digitalnemu prehodu tradicionalnih podjetij, o čemer je tekla razprava na nedavnem spletnem seminarju OR . Končna študija bo objavljena sredi julija.

Mnenje OR opozarja tudi na to, da je treba ublažiti in preseči „dvojni digitalni razkorak“, ki je posledica neenakomernega izpolnjevanja osnovnih pogojev, potrebnih za zagotovitev potencialnih socialnih in gospodarskih koristi digitalizacije: dostopa do visokozmogljivih omrežij in digitalne pismenosti. Za odpravo teritorialnih in socialnih razlik ter zagotavljanje digitalne kohezije je po mnenju OR nujno podpreti krepitev zmogljivosti na lokalni ravni in pospešiti uvajanje širokopasovne infrastrukture. Te ključne izzive redno obravnava tudi širokopasovna platforma OR , forum, ki ga je vzpostavil skupaj z Evropsko komisijo za združevanje pravnega, tehničnega in praktičnega znanja in pospešitev razvoja rešitev, ki bodo vsem državljanom, MSP in javnim upravam omogočile uspešno krmarjenje po spletnem svetu.

Kontaktna oseba:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023