Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Začenja se tekma za najboljšo podjetniško strategijo med regijami  
Objavljen razpis za nagrado Evropska podjetniška regija za leto 2020

Evropski odbor regij (OR) je na letni skupščini evropskih malih in srednjih podjetij v Gradcu 19. novembra objavil razpis za zbiranje prijav za nagrado Evropska podjetniška regija (EPR) za leto 2020. Za podelitev oznake se lahko potegujejo vsa mesta in regije v EU, ki so pripravljeni udejanjiti obsežno strategijo podpore MSP in podjetnikov. Rok za oddajo prijav je 27. marec 2019.

Oznako Evropska podjetniška regija vsako leto osvojijo tri območja v EU z izjemno, v prihodnost usmerjeno strategijo za spodbujanje podjetništva ter podporo malim in srednjim podjetjem. K prijavi so vabljene vse evropske regije, mesta ali druge lokalne ali regionalne institucije s politično pristojnostjo za uresničevanje podjetniške vizije, ne glede na velikost ali proračun.

„Vsi vemo, da v Evropi potrebujemo več podjetnikov in poslovno okolje, ki bo bolj spodbujalo rast. Mesta in regije imajo pri tem ključno vlogo: na lokalni ravni lahko okrepimo gospodarsko okolje, ki bo bolj naklonjeno podjetništvu. Dobitniki nagrade EPR so tako raznoliki kot Evropa sama in poudarim naj, da ni namenjena le najuspešnejšim, pač pa tudi manj premožnim območjem s širokopotezno strategijo, ki jim omogoča napredek, ne glede na njihovo izhodišče,“ poudarja član OR Michiel Scheffer , regionalni minister za gospodarstvo, izobraževanje in Evropo v nizozemski pokrajini Gelderland, ki je med tremi dobitniki za leto 2019.

Žirija, ki jo sestavljajo člani OR, predstavniki institucij EU in socialni partnerji, bo skozi vse zadevno leto (2020) spremljala izvajanje nagrajenih regionalnih in lokalnih strategij in nagrajence ob koncu leta obiskala, da bi preverila napredek, jim ponudila objektivno zunanjo oceno politik ter pridobila nov vpogled in navdih za nadaljnji razvoj oznake EPR.

Z glavnimi dosežki in pridobitvami dobitnikov nagrade za leto 2020 se bodo seznanile in o njih razpravljale lokalne in regionalne oblasti v okviru mreže EPR. V zadnjih osmih letih je mreža narasla na 27 nagrajenih območij iz 15 držav članic EU (vse zmagovalne strategije so na voljo tu ), in tako premore potrebno kritično maso za plodno izmenjavo dobrih praks, vzajemno učenje in uspešno sodelovanje med preteklimi in sedanjimi dobitniki nagrade EPR.

Rok za oddajo prijav je 27. marec 2019 . Prijavnica in podrobne informacije o merilih za ocenjevanje so na voljo na spletni strani EPR :

https://cor.europa.eu/sl/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Opomba za urednike:

Skupščina MSP je najpomembnejši dogodek za mala in srednje velika podjetja (MSP) v Evropi, ki poteka enkrat na leto v okviru evropskega tedna MSP. Skupaj z mrežo odposlancev za MSP tvori upravno strukturo Akta za mala podjetja . Letošnja skupščina je potekala v Gradcu od 19. do 21. novembra.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)22822366

Mob. tel.: +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu