Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nov način dela za Evropo: ‎ regije povabljene k sodelovanju v pilotnem projektu za izboljšanje zakonodaje EU  

Predsednik Evropskega odbora regij (OR) Karl-Heinz Lambertz se je 14. novembra srečal s predstavništvi evropskih regij v Bruslju in jim predstavil novi projekt mreže regionalnih središč ( #RegHub ) ter govoril o izboru 20 sodelujočih regij v pilotni fazi (2019–2020). V skladu s priporočili projektne skupine za subsidiarnost naj bi projekt zagotavljal povratne informacije o izvajanju politike EU z lokalne in regionalne ravni, s tem pa pripomogel k izboljšanju evropske zakonodaje ter jo približal državljanom.

Približno dve tretjini zakonodaje EU se izvaja na lokalni in regionalni ravni. Zato imajo lokalne in regionalne oblasti dragocene neposredne izkušnje z njeno uporabo, v tesnem sodelovanju z lokalnimi podjetji, socialnimi partnerji, civilno družbo in državljani. Njihove poglede na zakonodajne predloge sicer uradno predstavlja OR v svojih mnenjih, vendar se vseeno kaže potreba po vključitvi njihovega znanja že v zgodnejših fazah zakonodajnega postopka ter njihovih izkušenj z izvajanjem zakonodaje EU. Odbor kot uradni glasnik evropskih mest in regij ter prek svojega institucionalnega poslanstva najlažje združuje prispevke lokalnih in regionalnih oblasti.

Zato v obliki pilotnega projekta ustanavlja mrežo regionalnih središč (kontaktnih točk) za ocenjevanje izvajanja politike EU. Pobuda je nastala na priporočilo projektne skupine za subsidiarnost, ki jo je predsednik Komisije Juncker ustanovil v prvi polovici leta 2018, in sledi novemu načinu dela, ki ga je projektna skupina predlagala za spremljanje subsidiarnosti ne le v zakonodajnem postopku (prek obstoječe mreže OR za nadzor subsidiarnosti ), temveč tudi pri izvajanju zakonodaje EU. Evropska komisija je njeno veljavo priznala v sporočilu „Načeli subsidiarnosti in sorazmernosti: krepitev njune vloge pri oblikovanju politik EU“ , objavljenem 23. oktobra.

Med predstavitvijo projekta vodjem regionalnih predstavništev v Bruslju je predsednik Lambertz dejal: „ Vsi, ki delamo z in za EU, si moramo prizadevati za večjo kakovost njene zakonodaje, da se bo z njimi res izboljšalo življenje vsakega državljana. Za to so potrebni zlasti znanje in izkušnje lokalnih in regionalnih oblasti, saj so prav one tiste, ki v svojih skupnostih neposredno udejanjajo evropsko politiko. Pilotni projekt – ki je nastal na podlagi vključujočega procesa pod vodstvom Evropske komisije – je del teh prizadevanj. Če želimo Evropo prenoviti, moramo poskrbeti, da bo še več regij imelo občutek, da so v EU slišane in da imajo vpliv nanjo, ter jo navsezadnje približati državljanom.

Pobuda bo prispevala k boljši oceni izvajanja politike EU, kar bo zakonodajalcu omogočilo izboljšati obstoječo in pripraviti novo zakonodajo.

Pilotna faza

Med pilotno fazo projekta (2019–2020) bo OR preizkusil primerno metodologijo, tako da bo 20 izbranih regij zaprosil za povratne informacije o izvajanju določenega nabora politik EU (npr. javna naročila, podnebne spremembe, okoljska in kohezijska politika), usmerjene v rezultate in kakovost.

Zbiranje prijav za pilotno fazo se je začelo 19. oktobra 2018 in traja do 30. novembra 2018.

Izbor 20 regij bo temeljil na treh merilih: geografski uravnoteženosti, političnih in upravnih prizadevanjih ter izkušnjah z izvajanjem politik EU. Pojem „regija“ je treba razumeti v najširšem smislu, in sicer kot vsak lokalni organ v državah članicah, ki pod državno ravnjo izvaja politiko EU. Lahko zajema dežele, departmaje, zvezne dežele, pokrajine, okrožja, metropolitanska območja, velika mesta ali skupnosti manjših, velike lokalne organe ali skupnosti manjših ter čezmejna območja, kot so evroregije.

Nadaljnji koraki

Sredi decembra bo objavljen izbor 20 regij, ki bodo 31. januarja 2019 povabljene na prvo delavnico v Bruslju.

Avstrijsko predsedstvo Sveta EU 15. in 16. novembra v Bregenzu prireja konferenco z naslovom Subsidiarnost kot temeljno načelo Evropske unije , ki prinaša dodatno priložnost za razpravo o poročilu projektne skupine in nadaljnjih korakih.

Uradni začetek pilotnega projekta bo predvidoma na evropskem vrhu regij in mest , ki bo 14. in 15. marca 2019 v Bukarešti.

Če bo pilotni projekt uspešen, bo v celoti zaživel v letu 2021, vanj pa se bodo lahko vključile vse regije, ki bodo to želele.

Več informacij:

spletna stran mreže regionalnih središč

sklep predsedstva OR z dne 8. oktobra 2018 o začetku pobude

dopis predsednika Lambertza članom OR z dne 18. oktobra 2018

poročilo projektne skupine za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ z dne 10. julija 2018 (ogledate si lahko tudi kratek video , v katerem so predstavljene končne ugotovitve projektne skupine)

fotogalerija

Pobudo lahko spremljate na družbenih medijih prek ključnikov #RegHub in #EfficientEU

Kontaktna oseba:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99