Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije vesolje spustile na Zemljo  

Člani Evropskega odbora regij so podprli Andresa Jaadlo (ET/ALDE) in sprejeli mnenje Vesoljska strategija za Evropo , ki ga je pripravil . OR se strinja z vizijo o vesolju, ki jo je Evropska komisija objavila oktobra 2016. Pozval pa je k nadaljnjemu razvoju njene regionalne dimenzije, da bi vesoljske tehnologije približali državljanom. Vesoljske tehnologije, podatki in storitve omogočajo komunikacijo, spremljanje, mejni in varnostni nadzor, hiter odziv na naravne nesreče in podporo kmetijstvu, ribištvu in upravljanju prometa.

Vesoljske tehnologije, podatki in storitve so postali nepogrešljivi v našem vsakdanjem življenju. Prek informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) vesoljska tehnologija omogoča izmenjavo informacij v realnem času. Pri digitalnih storitvah zagotavlja neprekinjeno delovanje nadzornih sistemov visoke ločljivosti. Vesoljski sateliti podpirajo hitro ukrepanje ob naravnih nesrečah in prispevajo k boljšemu upravljanju mest in javnega prometa. Zmogljivosti in storitve, povezane z vesoljem, imajo pomembno vlogo v obrambi in varnosti Evrope pa tudi spremljanju okolja, varstvu biotske raznovrstnosti in boju proti segrevanju planeta.

„Vesoljska politika lahko pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest, rasti in naložb v Evropi, saj širi meje znanosti in raziskav,“ je dejal poročevalec Andres Jaadla. Član sveta mesta Rakvere je dodal: „Razviti moramo regionalno razsežnost, da bi se državljani bolje zavedali koristi vesolja. EU se mora s svojo vesoljsko politiko in strategijo bolj potruditi, da bo družbo prepričala v vse njene potencialne koristi. Uporabniki bi morali biti v središču evropske vesoljske politike.“

Poročevalec Jaadla je dodal: „Lokalne in regionalne oblasti so se sposobne vključiti v izvajanje evropske vesoljske politike in so na to tudi pripravljene. Številne regije so se pridružile mreži evropskih regij, ki uporabljajo vesoljsko tehnologijo (NEREUS), kar kaže na vse večji pomen, ki ga ima vesolje za regionalna gospodarstva. Vendar je te ukrepe treba bolj izpostaviti in spodbujati povezovanje in partnerstva med civilno družbo, podjetji, javnimi ustanovami in znanstveno skupnostjo.“ Poročevalec Jaadla se je zavzel za to, da bi morala biti vesoljska strategija bolj povezana in vključena v druge politike EU, kot so agenda za mesta, pobuda za pametna mesta in podnebna politika.

Andres Jaadla je dodal: „Z izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti ter boljšimi strokovnjaki, številnejšimi inženirji in znanstveniki bi morali evropskim državljanom omogočiti osrednjo vlogo pri razvoju prihodnjih kompleksnih sistemov, tako na Zemlji kot na nebu s sateliti in programi, kot sta Galileo in Copernicus.“

Evropski odbor regij si želi zagotoviti podporo za razvoj in izvajanje programa Copernicus, zato je pripravljen imenovati svojega predstavnika kot polnopravnega stalnega člana foruma uporabnikov tega programa. „S takšno neposredno udeležbo bi forum dobil perspektivo lokalnih akterjev pri uporabi podatkov iz Copernicusa,“ je dejal Andres Jaadla.

„OR je lahko vezni člen partnerstva, ki povezuje Evropsko komisijo, države članice, Evropsko vesoljsko agencijo, akademski svet, lokalno upravo in uporabnike, da bi nastala nova partnerstva z drugimi politikami EU,“ je zaključil Andres Jaadla.

Opombe za urednike

26. oktober 2016. Vesoljska strategija za Evropo . Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij (COM(2016) 705 final)

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018