Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta lahko izboljšajo nov način dela EU  
Zapuščina odhajajoče Evropske komisije bi morala biti obsežnejša vloga lokalnih in regionalnih oblasti v celotnem političnem ciklu, meni Evropski odbor regij

Evropska komisija bi morala razmisliti o finančni podpori mehanizmu povratnih informacij, ki ga je razvil Evropski odbor regij (OR). To je eno od priporočil, ki so jih lokalni in regionalni voditelji podali 9. oktobra v prizadevanjih, da bi se regionalna in lokalna perspektiva odražala na vseh stopnjah postopka oblikovanja politik Evropske unije, od zasnove do ocenjevanja.

Prihodnji predsednici Evropske komisije so med drugim predlagali, naj skupščini lokalnih in regionalnih oblasti EU omogoči, da sooblikuje – ne le pregleduje – program dela Komisije, in naj k natančnemu pregledu predpisov EU vabi strokovnjake iz lokalnih in regionalnih oblasti. S temi ukrepi bi zagotovili, da se ustrezno upošteva učinek zakonodaje EU na lokalni ravni. Predlogi temeljijo na sklepih institucionalne projektne skupine iz leta 2018 in posvetovanja leta 2019.

Olgierd Geblewicz (PL/EPP), predsednik Zahodnopomorjanskega vojvodstva in predsednik združenja poljskih regij, je bil poročevalec za mnenje z naslovom Boljše pravno urejanje: pregled stanja in ohranjanje naše zavezanosti .

G. Geblewicz je povedal: „To so praktični predlogi, s katerimi bi razvijali in ohranjali glavno zapuščino Evropske komisije, ki se ji izteka mandat, in sicer njeno prizadevanje za boljše partnerstvo z vsemi ravnmi upravljanja, da bi pripravljali uspešnejšo in učinkovitejšo zakonodajo. Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans resnično razume pomen sodelovanja z regijami in mesti in se je v preteklem letu zavzel za nov način dela za EU. Današnji predlogi OR nakazujejo nove in zelo specifične načine upoštevanja regionalne in lokalne perspektive v vsakodnevnem delovanju nosilcev odločanja in izvršnega organa EU.“

„Naša skupna želja je, da se strateški cilji EU izpolnjujejo ob upoštevanju izjemne raznolikosti situacij in kultur v Evropi. Prizadevanja za čim večjo enotnost in čim večjo raznolikost ob hkratnem doseganju učinkovitih rezultatov politike – z eno besedo ‚subsidiarnost‘ – je izziv, ki je povezan s stroški. Vendar sta projektna skupina v preteklem letu in letošnji pregled stanja pokazala, da prizadevanja obrodijo sadove, kar se kaže tako v rezultatih kot v politiki. EU se je v preteklosti osredotočala na zbiranje prispevkov regij in mest pri pripravi politike, vendar bi subsidiarnost morala zajemati tudi spremljanje učinkovitosti zakonodaje na terenu. To vrzel želimo zapolniti in okrepiti ostale šibke točke političnega procesa. Zagotoviti želimo, da partnerstvo z regijami in mesti EU ne bi bilo zgolj tehnično in pravnoformalno, temveč da bi bilo to načelo, ki okvirja in bogati delovanje EU,“ je še dejal g. Geblewicz.

Evropski odbor regij je marca 2019 vzpostavil mrežo regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU , ki bo v dveletni pilotni fazi delovanja ocenjevala učinek politike EU na lokalne in regionalne oblasti na treh področjih: javno naročanje, kakovost zraka in čezmejno zdravstvo. V okviru projekta so se že zbrale povratne informacije o reformah javnega naročanja EU, ki so jih posredovale kontaktne točke EU v 36 regionalnih upravah v 16 državah ter člani njihovih mrež. Na podlagi tega je bil julija objavljen pregled izvajanja , ki ga je OR vključil v mnenje , sprejeto 8. oktobra, v katerem je sicer pohvalil namere EU, vendar ugotovil tudi pomembne pomanjkljivosti pri učinkih reforme.

G. Geblewicz je povedal: „Projekt, kot je naš mehanizem regionalnih središč, sicer zahteva čas in denar, vendar pa prinaša kakovostno in učinkovito politiko, ki spoštuje lokalne danosti, ponazarja, ali zakonodaja EU prinaša dodano vrednost, in odpravlja nekatere upravne formalnosti, omejitve in gospodarske obremenitve. Podpredsednik Timmermans je lani politično podprl našo pobudo in želimo si, da bi njegov naslednik Maroš Šefčovič našel finančna sredstva za njegovo delovanje in razvoj, če bo pilotna faza uspešna. Gre za razvoj zmogljivosti, ki so potrebne za trajen uspeh agende Komisije za boljšo pripravo zakonodaje. Prav tako se tu znova dokazuje, da je OR lahko vez med EU ter regionalno in lokalno ravnjo upravljanja ter spodbujevalec partnerstva.“

Odbor v mnenju poziva k večjemu upoštevanju lokalnega in regionalnega strokovnega znanja v političnih in strokovnih forumih. V njem se na primer zavzema za povečanje števila strokovnjakov v Odboru za regulativni nadzor , „da bo ta odbor upošteval tudi stališče regionalne in lokalne ravni v zvezi z zakonodajo EU“, in za vključitev strokovnjakov z lokalne ali regionalne ravni v Komisijino platformo REFIT , še eno delovno telo, ki si prizadeva za izboljšanje obstoječe zakonodaje EU.

Kot je navedeno v mnenju, je želja Komisije po boljših in učinkovitejših predpisih v nasprotju z realnostjo, v kateri „se je gostota predpisov povečala, kar zmanjšuje manevrski prostor za tolmačenje, ki bi moral obstajati pri izvajanju direktiv“.

Evropski parlament je 30. septembra odobril imenovanje komisarja Maroša Šefčoviča, trenutno podpredsednika Komisije za energetsko unijo, za podpredsednika Komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanja v mandatnem obdobju 2019–2024. Komisar Šefčovič je med zaslišanjem dejal, da „bi morali bolje vključiti tiste, ki jim je zakonodaja namenjena, in se bolj zavzemati za ‚aktivno subsidiarnost‘, da bi odpravili splošen vtis, da se o vsem odloča v Bruslju.“

„Okrepili bomo sredstva, s katerimi nas lokalne in regionalne oblasti lahko obveščajo o bremenu, s katerim se srečujejo pri uporabi nove zakonodaje, ter o možnostih za lajšanje teh bremen,“ je še dejal.

Evropski odbor regij bo na veliki konferenci v italijanskem senatu 22. novembra nadaljeval posvetovanja o tem, kako zagotoviti vključitev lokalnega in regionalnega prispevka v odločanje EU.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023