Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regionalni in lokalni voditelji: potreben je razmislek o odločanju v EU, da bi se lahko bolje odzvali na pandemijo  

Milijon izvoljenih regionalnih in lokalnih politikov mora biti v celoti vključen v iskanje konkretnih rešitev za probleme državljanov

Člani predsedstva* Evropskega odbora regij (OR) so 11. septembra razpravljali o učinkih koronavirusne krize na vasi, mesta in regije ter o potrebi po izboljšanju delovanja Evropske unije. Na spletnem dogodku sta sodelovala tudi ministrski predsednik dežele Severno Porenje-Vestfalija Armin Laschet in podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič.

Udeleženci so poudarili, da pandemija koronavirusne bolezni ni postavila na preizkušnjo le odpornosti EU, temveč tudi učinkovitost njenih pristojnosti in postopkov odločanja pri odzivanju na večje krize. Na tisoče županov, predsednikov regij in članov lokalnih svetov je opravljalo funkcijo evropske varnostne mreže, ključni akterji pa bodo tudi v prihodnje, pri izvajanju evropskih in nacionalnih načrtov za okrevanje. Bližajoča se konferenca o prihodnosti Evrope** je pravšnja priložnost za skupno razpravo o teh vprašanjih. Prav prispevek regionalnih in lokalnih oblasti bo bistven za izpolnitev pričakovanj državljanov.

„V drugem valu pandemije se centralne vlade in EU ponovno zanašajo na lokalne in regionalne oblasti, da bodo zagotavljale storitve, varovale življenja in reševale delovna mesta. Regionalne in lokalne oblasti med to tragično pandemijo še naprej opravljajo funkcijo prve obrambne črte, kar zajema vse od ponovnega odpiranja šol, obvladovanja pritiska na zdravstvo do zagotavljanja delovnih mest in podpore MSP,“ je dejal predsednik OR Apostolos Tzitzikostas . Dodal je še: „Zapiranje meja ni rešitev. Odziv Evrope mora vključevati konkretne mehanizme za čezmejno regionalno sodelovanje na področju zdravja in drugih javnih storitev. Če želimo resnično delovati v interesu evropskih državljanov in podjetij, moramo preprečiti birokratske pregrade ali čezmerno centralizacijo ter spodbujati več vseevropskega usklajevanja. Konferenca o prihodnosti Evrope je dobra priložnost za izboljšanje delovanja demokracije v EU. Odbor je pripravljen sodelovati z nemškimi zveznimi deželami, da bi se glasneje slišal glas enega milijona lokalno in regionalno izvoljenih predstavnikov EU. Zdaj je treba poskrbeti, da se poleg nacionalne in evropske ravni tudi regionalne in lokalne oblasti enkrat za vselej prepoznajo kot ena od treh razsežnosti našega evropskega doma demokracije.“

„Če želimo zajeziti pandemijo koronavirusne bolezni in oblikovati prihodnost po krizi, moramo v Evropi sodelovati na vseh ravneh. Regije imajo pri tem osrednjo vlogo. Poiskati moramo evropske rešitve z regionalno odgovornostjo. Tako kot se virus širi čez meje, moramo tudi mi delovati čezmejno, če ga želimo zajeziti,“ je povedal ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije Armin Laschet .

Udeleženci so poudarili, da so (bile) zaradi pandemije vse ravni upravljanja prisiljene sodelovati in učinkovito ukrepati. Subsidiarnost oziroma določitev najprimernejše ravni upravljanja za oblikovanje in izvajanje politik EU ter sorazmernost oziroma upoštevanje finančnega in upravnega učinka sta stebra agende Evropske komisije za boljše pravno urejanje . Ta dva stebra se uporabljata za krepitev odprtosti in preglednosti pri odločanju v EU ter za izboljšanje kakovosti nove zakonodaje EU.

„Komisija Ursule von der Leyen je že pred pandemijo potrdila svojo zavezanost boljšemu pravnemu urejanju in stalno potrebo po z dokazi podprtem oblikovanju politik. Zdaj, v spremenjenem svetu, je to še bolj daljnovidno. Za Komisijo je izjemno pomembno, da se državljanom in podjetjem zagotovijo priložnosti za sodelovanje pri oblikovanju politik, kakor tudi pravna varnost in visoki standardi zaščite. Tega ni mogoče doseči na eni sami ravni. Nasprotno: akterji na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni morajo združiti svoja prizadevanja. Tako lahko dosežemo, da si ne bomo le opomogli od krize, temveč bomo naredili korak naprej v zeleno, digitalno in pravično Evropo. Zato cenim nedavni prispevek Odbora regij k agendi za boljše pravno urejanje, zlasti vzpostavitev regionalnih središč ter njihovo podporo pri posvetovanjih in izbranih ocenjevanjih,“ je v video izjavi dejal podpredsednik Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanje Maroš Šefčovič .

Med razpravo so člani predsedstva poudarili, da je v zgodnji fazi izvajanja zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni zagotavljanje tehničnih povratnih informacij odločilno za uspeh, zlasti med pandemijo COVID-19. Evropski odbor regij je leta 2018 za zbiranje lokalnih in regionalnih podatkov o izvajanju politik EU s ciljno usmerjenimi posvetovanji vzpostavil RegHub, mrežo regionalnih središč . Ta mreža je primeren naslov za zbiranje vsebinskih prispevkov v zvezi s pregledi in ocenami ukrepov EU, sprejetih v odziv na pandemijo COVID-19.

Ozadje

* Predsedstvo OR je odgovorno za pripravo političnega programa Odbora. Sestavljajo ga dva ali trije člani OR iz vsake države članice. Predsedstvo se običajno dvakrat letno sestane na izredni seji v državi, ki takrat predseduje Svetu. Tokratna seja predsedstva bi morala biti v Düsseldorfu, vendar je zaradi nedavnega porasta števila okužb s koronavirusom po vsej Evropi potekala prek spleta.

** Konferenca o prihodnosti Evrope naj bi okrepila udeležbo državljanov v demokraciji EU tudi izven volitev ter zagotovila, da bodo njihovi glasovi bolj slišani in upoštevani. Začela naj bi se na dan Evrope, 9. maja 2020, in trajala dve leti, vendar je spričo krize zaradi COVID-19 prišlo do zamud. Nemško predsedstvo EU se je zavezalo, da se bo konferenca začela čim prej.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mobilni telefon: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023