Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regionalni in lokalni voditelji pozivajo države članice, naj hitro sprejmejo proračun EU in načrt okrevanja, da bi zaščitili državljane in izboljšali odpornost lokalnih skupnosti  

Evropski odbor regij, skupščina regionalnih in lokalnih oblasti EU, je dva tedna pred odločilnim evropskim vrhom države članice pozval k pravočasnemu in poštenemu dogovoru o večletnem finančnem okviru in instrumentu „Next Generation EU“. V resoluciji in razpravi z evropskim komisarjem za proračun in upravo Johannesom Hahnom so regije in mesta pozvali, naj kohezija usmerja vse politike EU ter naj izvajanje programov EU temelji na deljeni odgovornosti in partnerstvu.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je dejal:

„Načrt okrevanja in proračun za obdobje 2021–2027, ki ju je predlagala Komisija, ustrezata temeljnim zahtevam Evropskega odbora regij in odražata naša neutrudna prizadevanja, da bi se v Bruslju slišal glas lokalno izvoljenih predstavnikov. Predloga sta jasen odgovor na navedbe populistov in evroskeptikov ter dokazujeta dodano vrednost Evropske unije v teh težkih časih. Poskrbeti moramo za učinkovito izvajanje načrta okrevanja in preprečiti tveganja centraliziranega procesa. Subsidiarnost in načelo partnerstva sta ključnega pomena, lokalne in regionalne oblasti, ki spadajo med pristojne organe držav članic, pa morajo biti v celoti vključene v izvajanje, da bodo naložbe usmerjene tja, kjer so najbolj potrebne. Zdaj so na potezi nacionalne vlade držav članic in Evropski parlament, ki se morajo podvizati. Razprave so seveda legitimne, vendar moramo preprečiti zamude, ki bi lahko ovirale naša prizadevanja, da se pravočasno odzovemo na potrebe državljanov.“

„Dolgoročni proračun in instrument ,Next Generation EU‘ sta evropski odziv na krizo in utirata pot okrevanju. Uspelo nam bo le, če bomo držali skupaj – države članice vseh velikosti in z vseh delov Evrope, regije in mesta, javni organi, univerze in podjetja. Podpora, ki jo je Odbor regij izrazil dogovoru na julijskem zasedanju Evropskega sveta, je zelo pomembna. Za hitro okrevanje je treba čim prej skleniti dogovor,“ je dejal evropski komisar za proračun in upravo Johannes Hahn .

OR ponovno opozarja, da morata biti v središču večletnega finančnega okvira in načrta okrevanja kohezija kot temeljna vrednota in močna dolgoročna naložbena politika EU, ki prispeva k oblikovanju odpornejše, bolj okolju prijazne in v prihodnost usmerjene Unije. OR pozdravlja dodatna sredstva za kohezijsko politiko (55 milijard evrov), razvoj podeželja (15 milijard evrov), Sklad za pravični prehod (30 milijard evrov), okrepljen program Obzorje (12,5 milijarde evrov), instrument za povezovanje Evrope (1,5 milijarde evrov) ter samostojni zdravstveni program s proračunom v višini 9,37 milijarde evrov.

„Znova se je vzbudilo zanimanje za kohezijsko politiko, kar je dobro. Kohezijska politika ne bi smela biti nadomestna mati programa ,React EU‘, temveč bi morala ostati model, na katerem bo temeljil ta potrebni odgovor. Poleg tega je čas odločilnega pomena. Po julijskem zasedanju Evropskega sveta in izpeljanih nacionalnih postopkih bi moral biti naslednji večletni finančni okvir povsem pripravljen za uporabo do 1. januarja 2021,“ je dejal prvi podpredsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro (PT/PES).

„Prihodnji večletni finančni okvir in načrt okrevanja kažeta, da je Evropska komisija doumela obseg krize, v kateri smo se znašli, vendar naše regije in mesta že danes potrebujejo dolgoročne programe okrevanja in naložbe. Vsako nadaljnje odlašanje bi pomenilo tragedijo za naše sodržavljane, naša podjetja in naše javne storitve. Z njim bi tvegali razpad notranjega trga, kar bi prizadelo vse države, tudi tiste v dobrem gospodarskem stanju. Načrt okrevanja bi lahko bil tudi priložnost za izvedbo ekološkega in digitalnega prehoda na podlagi zelenega dogovora, če bi temeljil na znanju in izkušnjah regij in mest,“ je dodala podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine in predsednica komisije COTER OR Isabelle Boudineau (FR/PES).

Izvajanje novega proračuna in načrta okrevanja bo izziv v smislu strateškega načrtovanja, usklajevanja in upravnih zmogljivosti. Evropski odbor regij poziva, naj se prepreči centralizacija in poskrbi, da bodo regije in mesta lahko pomagali usmerjati naložbe tja, kjer so najbolj potrebne. Odbor je pripravljen prispevati k izboljšanju evropskega semestra, ki bo imel pomembno vlogo pri strateškem usklajevanju načrta okrevanja. Novo partnerstvo med EU ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji bo pripomoglo k zmanjšanju sedanje razdalje med usklajevanjem gospodarskih politik ter dejanskimi potrebami državljanov in podjetij, kar bo spodbudilo izvajanje evropskih programov in črpanje sredstev iz njih v mestih in regijah.

Več informacij:

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

Mob. tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :