Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Zmanjšanje onesnaževanja je ključno za odpravo neenakosti na področju zdravja v EU  

Deležniška platforma za ničelno onesnaževanje , skupna pobuda Evropskega odbora regij in Evropske komisije, se je 25. aprila sestala na drugi seji, na kateri sta bila v ospredju zdravje in akcijski načrt za ničelno onesnaževanje kot glavno sredstvo za zmanjšanje onesnaževanja voda, zraka in tal ter neenakosti v EU.

Nujno se je treba posvetiti neenakosti na področju zdravja v EU. To moremo in moramo storiti, zlasti z akcijskim načrtom za ničelno onesnaževanje in njegovo posebno vodilno pobudo, kjer je v ospredju zmanjšanje neenakosti na področju zdravja z ničelnim onesnaževanjem. To je bilo eno od glavnih sporočil udeležencev druge seje deležniške platforme za ničelno onesnaževanje z dne 25. aprila, ki so poudarili, da onesnaževanje okolja korenito vpliva na zdravje ljudi. Sedemnajst odstotkov smrti zaradi pljučnega raka je namreč povezanih z onesnaženostjo zraka, 11 % prezgodnjih smrti v EU pa gre pripisati onesnaženemu okolju. Poleg zmanjšanja onesnaževanja voda, zraka in tal je torej glavni cilj nove platforme prispevati k boljšemu javnemu zdravju in zmanjšanju neenakosti na področju zdravja, saj so nekatere skupine državljanov bolj izpostavljene onesnaževanju in njegovemu vplivu na zdravje, pa tudi bolj dovzetne zanj.

Marieke Schouten (NL/Zeleni), sopredsednica deležniške platforme za ničelno onesnaževanje in članica sveta občine Nieuwegein, je dejala: „Deležniška platforma za ničelno onesnaževanje je odločilen korak k doseganju ciljev Evropske unije v okviru zelenega dogovora.Enak dostop do zdravja, ki ga dosežemo z ničelnim onesnaževanjem, je ključen za napredek v smeri večje odpornosti in okolju prijazne Evrope.Znanost in inovacije so inovativna orodja, ki pomembno prispevajo h konkretnim ukrepom v boju proti onesnaževanju.“ Schouten, ki je tudi poročevalka OR za mnenje o ničelnemu onesnaževanju, je nadalje poudarila, da so različna tematska področja in dejavnosti v zvezi z ničelnim onesnaževanjem skladni z vodilno pobudo OR Zeleni dogovor na lokalni ravni.

Patrick Child, namestnik generalnega direktorja GD za okolje v Evropski komisiji in sopredsednik deležniške platforme za ničelno onesnaževanje, je dejal: „Evropski zeleni dogovor je skupaj z našimi prizadevanji za ničelno onesnaževanje še toliko bolj pomemben, če pomislimo na sedanjo krizo in rusko invazijo v Ukrajini.Glede na izziv energetske varnosti, ki ga Komisija obravnava v strategiji RePowerEU, je treba razogljičenje in uvajanje obnovljivih virov energije močno pospešiti, kar bi moralo neposredno prispevati k ciljem EU na področju ničelnega onesnaževanja.Ta platforma nam omogoča, da dosežemo napredek v sodelovanju z glavnimi partnerji in deležniki ter tako za državljane dosežemo kar največ koristi v smislu varstva okolja in javnega zdravja.“

Hans Bruyninckx, izvršni direktor Evropske agencije za okolje, je izpostavil naslednje: „K cilju ničelnega onesnaževanja se počasi, vendar nenehno približujemo.Zdravje moramo izboljšati po vsej Evropski uniji, ob tem pa zmanjšati neenakost.“ Nato je poudaril, da je treba preprečevati bolezni, ki jih povzroča ali poslabšuje onesnaževanje, da bi državljanom EU omogočili boljšo kakovost življenja, hkrati pa obvarovali okolje. To lahko dosežemo tudi z akcijskim načrtom za ničelno onesnaževanje.

Člani platforme so razpravljali tudi o predlogu Komisije v okviru pobude za trajnostne proizvode in predlogu revizije direktive o industrijskih emisijah. Njun cilj je zmanjšati onesnaževanje ter poskrbeti za bolj krožne cikle proizvodnje in potrošnje v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora. Udeleženci so poudarili, da znanost in inovacije nudijo nove rešitve za boj proti onesnaževanju okolja ter da je treba te inovacije uvajati in izvajati zlasti na lokalni in regionalni ravni.

Markku Markkula (FI/EPP), predsednik regije Helsinki, je ob predstavitvi mnenja OR o misijah Evropske unije poudaril, da so misije nov in bistven instrument, ki lahko močno pripomore k doseganju cilja ničelnega onesnaževanja. Poudaril je: „Vzpostaviti moramo novo delovno kulturo, ki temelji na izmenjavi znanja, da zmanjšamo razkorak med akademskimi krogi, strokovnjaki iz industrije in oblikovalci politik.“Nekdanji predsednik OR je na koncu spomnil: „Dejavnosti predvidevanja so pomembne, če želimo razumeti velike količine informacij ter s povezovanjem kulture, učenja, krepitve zmogljivosti in raziskav uporabiti skupno znanje.Potrebujemo več naložb v raziskave in inovacije, da bo mogoče razviti pozitivni ogljični odtis, s katerim bomo izravnali onesnaževanje in naš ogljični odtis,pri tem pa morajo sodelovati tudi industrijski partnerji in poslovni subjekti.“

Seja je bila tudi priložnost za razpravo o sprejetju delovnega programa platforme za obdobje 2022–2024. Tretja seja deležniške platforme za ničelno onesnaževanje je načrtovana za oktober 2022. Vabilo na naslednjo sejo ter informacije o delavnicah in drugih dogodkih so na voljo na spletni strani platforme.

Ozadje

Deležniška platforma za ničelno onesnaževanje se je prvič sestala 16. decembra 2021. Takratne seje sta se udeležila tudi komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius ter predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija Apostolos Tzitzikostas. Sporočilo za javnost je na voljo tu, posnetek seje pa na tem naslovu.

Kontaktni osebi

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022