Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropske regije in mesta: ukrepi za okrevanje morajo upoštevati vidik spola  

Evropo lahko približamo državljanom tako,
da ženskam pomagamo na domu, delovnem mestu in v politiki

Evropski odbor regij (OR) v mnenju , ki ga je sprejel na plenarnem zasedanju 14. oktobra, poudarja, da bi strategija EU za enakost spolov morala obravnavati tudi posledice pandemije COVID-19. Po mnenju OR je treba v upravljanje strategije, ki nosi naslov Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 , vključiti lokalne in regionalne oblasti, saj imajo te ključno vlogo in so lahko zaradi svojih posebnih pristojnosti pomembni akterji pri zagotavljanju enakosti spolov.

Pandemija COVID-19 je še bolj razkrila že obstoječe neenakosti, zlasti razlike med spoloma. Lokalni in regionalni barometer OR za leto 2020, ki je bil predstavljen 12. oktobra, opozarja na povečanje števila prijavljenih primerov nasilja v družini med ukrepi zapore, čeprav primerljivi podatki za celotno EU še niso na voljo. Nekatere države, na primer Litva, so med tritedenskim obdobjem zapore zabeležile 20 % več primerov nasilja v družini. V Španiji so na številki za klic v sili, namenjeni žrtvam nasilja v družini, v prvih dveh tednih zapore prejeli 18 % več klicev. Regionalne oblasti v Španiji so pripravile vodnik ravnanja za ženske, ki so na domu izpostavljene nasilju na podlagi spola. Mesto Amsterdam je v sodelovanju z nacionalno vlado vzpostavilo sistem, ki je žrtvam nasilja omogočal, da so z uporabo skrite kode „mask 19“ stopile v stik s svojo lekarno.

„Ženske so bolj izpostavljene posledicam gospodarske krize, do katerih prihaja zaradi pandemije. To je treba v celoti priznati v načrtih za okrevanje in odpornost, ki se bodo začeli izvajati naslednje leto. Poleg tega v mnenju predlagamo, da se doseganje enakosti spolov upošteva v evropskem semestru in v poročilu o stanju pravne države,“ je povedala Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) , predsednica avtonomne skupnosti La Rioja.

Lokalne in regionalne oblasti so v mnenju pozvale, naj se jih prizna kot strateške partnerje pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju strategije EU za enakost. Strategija je bila pripravljena in objavljena še pred začetkom javnozdravstvene krize zaradi COVID-19, zato je, kot je zapisano v mnenju, nepopolna. OR tako poziva k oceni, kako je kriza še bolj razkrila neenakosti med ženskami in moškimi.

OR opozarja, da so delavci v nekaterih ključnih sektorjih še posebej izpostavljeni tveganjem zaradi pandemije COVID-19 in bi potrebovali večjo socialno zaščito, varnejše delovne pogoje in boljše plačilo. Ker je večina delavcev v teh sektorjih žensk, bi bilo treba posledice pandemije obravnavati tudi v okviru strategije EU za enakost spolov . Vprašanja, kot so nasilje na podlagi spola, ki se je med ukrepi zapore povečalo, težave mnogih žensk v vsej EU z usklajevanjem dela od doma z nalogami oskrbe ter dejstvo, da so ženske med pandemijo na prvi bojni črti (kot zdravstvene delavke, varuške otrok, negovalke starejših ter delavke v gospodinjstvu in v prodaji na drobno), bi bilo treba obravnavati v luči novih pandemičnih razmer.

Lokalne in regionalne oblasti pozivajo, naj se jih na strukturiran način vključi v mrežo EU za preprečevanje nasilja na podlagi spola in v izvajanje kampanje ozaveščanja in komuniciranja, ki se bo začela na ravni EU in je po mnenju OR bistvena za boj proti spolnim stereotipom. Pozivajo tudi k primernemu financiranju politike enakosti spolov preko programov v okviru dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2020–2027.

„Ženske je treba postaviti v središče okrevanja Evrope in razprave o njeni prihodnosti. Čeprav je naše vodstvo ključno, pa se še vedno soočamo s precej neuravnoteženo zastopanostjo spolov pri odločanju,“ je na delavnici, ki je potekala 15. oktobra pod naslovom Pot do enake zastopanosti spolov v politiki dejala Andreu Rodríguez . Poročevalka je predstavila ključne točke iz mnenja OR in najnovejše številke o udeležbi žensk v politiki. Sledila je razprava o nujnih korakih in predlogih za ukrepe, s katerimi bi odpravili razlike med spoloma. Več mladih izvoljenih politikov je predstavilo svoje izkušnje na lokalni in regionalni ravni pri skrbi za enakost spolov in demokracijo enake zastopanosti. Delavnica je bila organizirana v okviru evropskega tedna regij in mest, letnega dogodka, na katerem mesta in regije predstavijo svoje zmožnosti za ustvarjanje rasti in delovnih mest ter izvajanje kohezijske politike Evropske unije, hkrati pa tudi opozorijo na pomen lokalne in regionalne ravni za dobro evropsko upravljanje.

Eno najbolj zaskrbljujočih vprašanj z vidika neenakosti spolov je politična moč . Danes je na evropskem političnem odru 1 milijon izvoljenih lokalnih in regionalnih politikov, od katerih je le približno 30 % žensk. Svet evropskih občin in regij je leta 2019 objavil študijo o ženskah v politiki , ki je pokazala, da je v Evropi zgolj 29 % lokalnih svetnic, županj pa je še za polovico manj, tj. 15 %. Na regionalni ravni je veliko manj predsednic regionalnih skupščin (18 %) kot pa njihovih članic (31 %). V Odboru regij je le 23 % članic. Ta številka opozarja na jasne razlike med spoloma na lokali in regionalni ravni z vidika zastopanosti žensk, ki jih je treba odpraviti.

Ugotovitve letnega lokalnega in regionalnega barometra:

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)22822289

Mob. tel. +32 (0)473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023