Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regionalni voditelji in Evropska komisija s skupnimi močmi za spodbujanje vrednot EU v šolah  

Evropski odbor regij in Evropska komisija bosta pripravila skupne projekte v podporo prostovoljnemu poučevanju vrednot EU v učilnicah s pomočjo regionalnih in lokalnih oblasti. Med razpravo na plenarnem zasedanju z Margaritisom Schinasom, podpredsednikom Evropske komisije, pristojnim za spodbujanje evropskega načina življenja, so lokalni in regionalni voditelji poudarili tudi, da je treba v okviru izobraževalnih sistemov v celoti spoštovati in spodbujati svobodo, enakost, strpnost in nediskriminacijo. Prav tako so menili, da je pouk o Evropski uniji, njenih vrednotah, kulturni dediščini in raznolikosti ključnega pomena in ga je treba ponuditi v vseh skupnostih, vsem starostnim skupinam in vsem državljanom EU.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij (OR), je dejal: „Zahvaljujem se podpredsedniku Schinasu za odlično razpravo o tem, kako spodbujati evropske vrednote s pomočjo izobraževanja in kulture. Kot starši in voditelji imamo odgovornost, da mladim generacijam ponudimo orodja, s katerimi bodo spoznale, da je bila EU tista, ki je omogočila današnji mir in enotnost. To moramo storiti danes, če želimo imeti jutri. V sodelovanju s podpredsednikom Schinasom in komisarko Gabriel želimo začeti pilotni projekt spodbujanja naših skupnih evropskih vrednot v učilnicah. Projekt se bo izvajal prostovoljno in ob polnem spoštovanju subsidiarnosti, izkoristili pa bomo zagon, ki ga daje konferenca o prihodnosti Evrope.“

Margaritis Schinas , podpredsednik Evropske komisije, pristojen za spodbujanje evropskega načina življenja, je dejal: „Evropski način življenja je postavljen pred preizkušnjo tako znotraj kot zunaj Evropske unije. Vsi tisti, ki se zavzemajo za spoštovanje človekovega dostojanstva v družbi, kjer prevladujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost, morajo spregovoriti in ukrepati. Veseli me, da bo Komisija skupaj z Evropskim odborom regij pozvala regije in mesta po vsej Uniji, naj se zavežejo k razvoju evropskih učnih načrtov. Mladim moramo omogočiti, da bodo razumeli naše skupne vrednote in zgodovino, našo kulturno dediščino in pomen raznolikosti in pluralizma za naš evropski način življenja.“

Anne Karjalainen (FI/PES), predsednica komisije OR za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC) in članica občinskega sveta, Kerava, je dejala: „Vrednote, na katerih je utemeljena Evropska unija, so v samem bistvu naše skupne evropske identitete. Iz prav teh vrednot izhajajo vse naše pravice, ki nam jih daje evropsko državljanstvo. Zato neukrepanje na evropski ravni v zvezi s kršitvami evropskih vrednot ogroža evropski projekt. Te vrednote bi bilo treba zavzeto braniti in negovati v okviru vseh evropskih izobraževalnih sistemov in na vseh ravneh, od predšolskega do podiplomskega in poklicnega izobraževanja. Evropski odbor regij je lahko pri tem močan zaveznik.“

Med razpravo so lokalni in regionalni predstavniki izrazili tudi zaskrbljenost zaradi novega madžarskega zakona, ki prepoveduje podajanje informacij o LGBTIQ mladoletnim. Evropski odbor regij bo svoje stališče o strategiji Evropske komisije za enakost oseb LGBTIQ sprejel oktobra. Osnutek mnenja , ki ga je pripravila Kate Feeney (IE/Renew Europe), članica grofijskega sveta, Dún Laoghaire Rathdown, je komisija SEDEC sprejela aprila. V njem je poudarila vlogo splošne spolne vzgoje v boju proti stereotipom in diskriminaciji ter pri spodbujanju raznolikosti.

Več informacij:

V skupnem akcijskem načrtu , ki so ga novembra 2020 podpisali OR in službe komisarke Mariye Gabriel, so določeni cilji skupnega spodbujanja evropskih vrednot, identitet in državljanstva prek izobraževanja in kulture na regionalni in lokalni ravni. To bi lahko konkretno pomenilo, da se pripravi inovativno učno gradivo o evropskih vrednotah in evropski raznolikosti, zasnujejo izobraževalne kampanje ter vzpostavijo mreže lokalnih in regionalnih oblasti.

OR je leta 2018 sprejel mnenje Krepitev evropske identitete s pomočjo izobraževanja in kulture (poročevalka: Tanya Hristova, BG/EPP). V njem priporoča, naj se spodbuja zgodnje učenje jezikov in seznanjanje učencev s skupno evropsko kulturno dediščino, evropsko zgodovino in evropskim povezovanjem.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023