Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predsednik Tzitzikostas: Načrt proračuna EU in načrt za oživitev gospodarstva bosta zaščitila regije, mesta in vasi ter okrepila njihovo vlogo, kot je zahteval Evropski odbor regij.  

Večletni finančni okvir EU za obdobje 2021–27 in načrt za oživitev gospodarstva izpolnjujeta zahteve OR glede podpore pri okrevanju regionalnih in lokalnih skupnosti. Sta odgovor populistom in evroskeptikom ter dokazujeta dodano vrednost Evropske unije.

V zvezi s predlogoma Evropske komisije o večletnem finančnem okviru EU in načrtu za oživitev gospodarstva je predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas dejal: „Proračun EU v vrednosti 1100 milijard EUR in načrt za oživitev gospodarstva v višini 750 milijard EUR se osredotočata na varnost, okrevanje in odpornost regij, mest in vasi v Evropi ter vključujeta ključne elemente, ki jih je zahteval Evropski odbor regij. Sta tudi odgovor populistom in evroskeptikom ter dokazujeta dodano vrednost Evropske unije v teh težkih časih. Države članice EU in Evropski parlament pozivam, naj hitro ocenijo in sprejmejo predloga, ki ju je danes predstavila predsednica Ursula von der Leyen“.

„V skladu z zahtevami Evropskega odbora regij novi osnutek proračuna EU vključuje sklad EU za oživitev gospodarstva s sredstvi v višini najmanj 500 milijard EUR. Uvaja nov program zdravstvenega varstva, ki združuje vse ravni upravljanja – EU, nacionalne in regionalne – da bi izboljšali zdravstvene storitve in infrastrukturo po vsej celini. Predlog poživlja kohezijsko politiko EU z dodelitvijo več kot 373 milijard EUR sredstev, krepi naložbe za razvoj podeželja v višini 90 milijard EUR in spodbuja pravičen prehod s skladom v višini 40 milijard EUR. V skladu z našimi zahtevami načrti Komisije dajejo pomembne odgovore ključnim sektorjem, kot so turizem, kultura ter MSP ,“ je dodal predsednik Tzitzikostas.

Predsednica komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU ( COTER ) Isabelle Boudineau (FR/PES) je pripomnila: „Poleg številk je pri novem predlogu bistveno, da evropska sredstva pridejo hitro in da se koristno vlagajo na terenu. Regije in mesta najbolje vedo, na katerih področjih ali v katerih sektorjih je treba nujno vlagati v odpravljanje posledic krize in se pripraviti na prihodnost. To pa ne more potekati od zgoraj navzdol, zato potrebujemo reformiran evropski semester, ki bo vključeval lokalne in regionalne oblasti ter bo osredotočen na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Če bo Evropska unija zamujala z odločitvami glede večletnega finančnega okvira in načrta za oživitev gospodarstva, bo to imelo katastrofalne socialne, gospodarske in celo politične posledice.“

Prvi podpredsednik OR Vasco Cordeiro (PT/PES) je dejal: „Večletni finančni okvir, ki ga predlaga Komisija, povečuje podporo mestom in regijam pri premagovanju socialnih in gospodarskih težav ter zmanjševanju teritorialnih neenakosti in razlik med državljani. To je ključno ne le za kohezijsko politiko – ki je zdaj potrebna bolj kot kdaj koli prej – temveč za celoten načrt za oživitev gospodarstva in proračun EU. Vsi skladi bi morali biti lahko dostopni za naše regije in mesta, da bi omogočali neprekinjeno delovanje in zagotavljali, da so naložbe EU učinkovite in usmerjene v dejanske potrebe naših državljanov.“

Poročevalec OR za večletni finančni okvir Nikola Dobroslavić (HR/EPP) je dejal:  „Pozdravljam načrte Komisije za razširitev sedanjih programov kohezijske politike z dodatnim financiranjem do leta 2022 ter za okrepitev naložb regionalne politike v trajnostno rast in odpornost v obdobju 2021–27. S tem bi podprli ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in trajnostni razvoj. OR je trdno odločen nadaljevati prizadevanja za povečanje prepoznavnosti proračuna EU in njegove dodane vrednosti za življenje ljudi.“

OZADJE

Od začetka pandemije COVID-19 Evropski odbor regij izraža mnenje milijona regionalnih in lokalnih izvoljenih politikov v Evropi .

OR je v svoji izjavi z dne 8. maja zahteval:

1) Načrt za trajnostno, odporno in socialno Evropo, vključno s skladom EU za okrevanje, ki bi bil povezan s proračunom EU in bi temeljil na skupnem evropskem zavarovanju dolga in imel na voljo vsaj 500 milijard EUR.

2) Zdravstveni mehanizem EU za nakup medicinske opreme ter ocenjevanje, prilagajanje in spremljanje zmogljivosti regionalnih zdravstvenih sistemov za vlaganje v zdravstveno odpornost in trajnost.

3) Sheme financiranja za pomoč regionalnim in lokalnim skupnostim, da nadomestijo lokalne davčne izgube in preoblikujejo javne storitve, da bodo postale digitalne, trajnostne in odporne.

4) Poenostavljene postopke za financiranje trajnostne lokalne infrastrukture.

5) Namensko infrastrukturo in pravno ureditev za podporo MSP, turizma, kulture.

6) Načrt za vključevanje na podeželju, s katerim bi na teh območjih spodbudili inovacije, podjetništvo in povezljivost.

Kontaktna oseba:

Uradni govorec predsednika:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023