Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
„Kohezija, skupna evropska vrednota“: predsednik Lambertz podpira romunsko predsedstvo EU  

Romunija bo v odločilnem letu za prihodnost naše Unije predsedovala EU pod geslom „Kohezija, skupna evropska vrednota“. V tem času bodo potekale razprave o prihodnjem proračunu EU, nove poslance Evropskega parlamenta pa naj bi izvolili državljani 27, ne več 28 držav članic. Romunija je svoje predsedovanje upravičeno osredotočila na kohezijo, konkurenčnost, rast in skupne vrednote. EU moramo obnoviti upoštevajoč te prednostne naloge in jo približati njenim državljanom. To lahko dosežemo le skupaj z našimi mesti, regijami in vasmi.

Vsi moramo bolj poudarjati, kaj EU je in kaj počne, in dokazovati, da je evropsko kohezijo in blaginjo mogoče doseči le s sodelovanjem. EU se mora bolje odzivati na lokalne potrebe in povečati vključenost državljanov, pri čemer ne zadostuje, da je seznanjena s problemi državljanov, pač pa mora nanje odgovoriti. Naš odbor išče način, kako bi stališča državljanov v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi oblastmi neposredno vplivala na odločitve, sprejete na ravni EU.

Za socialno, povezano in vključujočo Evropo so potrebne naložbe. Naš odbor se je močno zavzemal za zaščito regionalnih naložb (na področju kohezijske politike in razvoja podeželja), da bi od njih imele korist vse regije, tako bogate kot revne. Zmanjševanje in centralizacija sredstev EU bosta regijam in mestom onemogočala krepitev teritorialnega sodelovanja, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje socialnega vključevanja in prikazovanje dodane vrednosti EU za njihove skupnosti.

Zagotoviti moramo, da bo zakonodaja EU – ki jo bodo spremljale trdne naložbe – izboljševala vsakdanje življenje državljanov. Okrepiti moramo načelo subsidiarnosti – odločitve morajo sprejemati tisti, ki so najbliže državljanom. Lokalne in regionalne skupnosti izvajajo kar 70 % zakonodaje EU, za kar potrebujejo manj birokracije in več avtonomije. V EU morajo imeti več besede, da bo EU lahko dosegala rezultate. To ne pomeni manj Evrope z manj zakonodaje, temveč bolj učinkovito Evropo z boljšo zakonodajo.

Z zadostnimi sredstvi in učinkovito zakonodajo EU lahko lokalne in regionalne oblasti prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. Mesta in regije prispevajo k bolj ekološkemu gospodarstvu, saj skrbijo za zmanjševanje onesnaženosti zraka, trajnostne oblike prometa, energetsko učinkovitost stavb in recikliranje odpadkov. Boj proti podnebnim spremembam poteka v naših regijah in mestih, kjer se bo tudi končal.

To so glavne točke, ki bodo obravnavane na vrhu regij in mest 14. in 15. marca v Bukarešti. Z romunsko delegacijo, ki jo vodi Robert Sorin Negoiță, in romunskim predsedstvom EU bomo na vrhu pod geslom „Prenovimo Evropo“ pokazali, da so regije in mesta v ospredju izvajanja ciljev trajnostnega razvoja, ki naj bi postali krovni cilj dolgoročnega ekonomskega modela EU. Izjava z vrha bo sporočilo lokalnih in regionalnih oblasti EU nacionalnim vladam v EU-27, da Evropa za svojo prihodnost potrebuje svoje regije in mesta, regije in mesta pa potrebujejo Evropo. Samo skupaj lahko ustvarimo bolj združeno Evropo, Evropo državljanov.