Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
„Oblikovanje prihodnosti EU je skupna naloga in odgovornost“  

Predsednik Lambertz poziva novoizvoljeno predsednico Ursulo von der Leyen k oblikovanju prihodnosti EU skupaj z mesti in regijami

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je ob izvolitvi Ursule von der Leyen za predsednico Evropske komisije v Evropskem parlamentu dejal:

Ursuli von der Leyen čestitam za izvolitev. Evropski odbor regij nestrpno pričakuje njeno predstavitev načrta za Evropo v skupščini lokalno in regionalno izvoljenih predstavnikov EU.

Potrebujemo nov način dela, da bi povečali legitimnost EU, občutek odgovornosti zanjo in njeno bližino državljanom. Nova Komisija bi morala v celoti podpirati večjo udeležbo vseh ravni upravljanja v vseh fazah odločanja v EU. Cenim izjavo novoizvoljene predsednice, da je ‚[d]emokratični sistem Unije […] edinstven in združuje neposredno izvoljene poslance na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni z izvoljenimi voditelji držav ali vlad‘. Pričakujem, da bo vzpostavila novo usklajeno delovanje evropske, nacionalne, regionalne in lokalne ravni, s katerim bo EU dosegla družbeni in gospodarski napredek ter premostila vrzel med njo in državljani.

V boju proti podnebni krizi in socialnim razlikam ter pri zagotavljanju pravičnega prehoda za vse so regije in mesta ključni akterji, ki skrbijo, da obljubam sledijo dejanja. Zato Evropski odbor regij podpira močno kohezijsko politiko za vse regije. Le s sodelovanjem na več ravneh in okrepljenimi zmogljivostmi za javne naložbe bomo lahko dosegli pravično in trajnostno Unijo.

Povečana udeležba na evropskih volitvah 2019 je potrdila, da je Evropa pomembna za državljane, zlasti za mlado generacijo. Ta zagon moramo izkoristiti in z Evropejci bolj sistematično vzdrževati stik ne le v času volilnih kampanj, ampak tudi prek stalnega dialoga z državljani, v katerega so vključene lokalne in regionalne oblasti.

Oblikovanje prihodnosti EU je skupna naloga in odgovornost. Evropski odbor regij ter mesta in regije EU so pripravljeni sodelovati na konferenci o prihodnosti Evrope.

Glede na prihodnje politične izzive in prednostne naloge je Evropski odbor regij v načrtu in resoluciji , sprejetima 26. junija 2019, že predstavil svoja pričakovanja in predloge za obdobje 2019–2024. V njiju izraža prepričanje, da je treba odločitve in politike EU oblikovati skupaj in jih zasidrati na lokalni ravni, če želi EU ponovno pridobiti zaupanje državljanov in obvladovati najpomembnejše aktualne izzive.

Kontaktni naslov:

pressecdr@cor.europa.eu

Tel. +32 22822366

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih EU. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ).