Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Po podatkih iz novega posvetovanja številne vlade EU izključujejo regije in mesta iz priprave načrtov okrevanja po COVID-19  

Ugotovitve raziskave OR-CEMR razkrivajo, da je le nekaj držav upoštevalo mnenje lokalnih in regionalnih oblasti, kar ogroža uspešno izvajanje načrta okrevanja za Evropo

Rezultati skupnega posvetovanja so bili predstavljeni na seji komisije za ekonomsko politiko (ECON) Evropskega odbora regij (OR). Člani komisije ECON so tudi soglasno sprejeli osnutek mnenja o akcijskem načrtu za kritične surovine, ki ga je pripravila Isolde Ries (DE/PES), prva podpredsednica deželnega zbora Posarja.

OR in Svet evropskih občin in regij ( CEMR ) sta želela izvedeti, do kakšne mere so lokalne skupnosti vključene v pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, zato sta izvedla posvetovanje z združenji lokalnih in regionalnih oblasti. Države članice morajo obvezno predložiti nacionalne načrte Evropski komisiji, če želijo prejeti podporo iz mehanizma za okrevanje in odpornost , vrednega 672,5 milijarde EUR, ki je temelj instrumenta Next Generation EU, znanega tudi kot načrt okrevanja za Evropo .

„OR in komisija ECON sta ponosna na svoje raziskave, ki temeljijo na dokazih, ti pa zdaj žal kažejo, ‘da se le manjšina držav članic posvetuje s svojimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri pripravi načrtov za okrevanje in odpornost, še manj pa jih njihovo mnenje tudi upošteva’. Po mnenju vprašanih glavna ovira ‘ni nič drugega kot pomanjkanje volje nacionalnih vlad, ki si ne prizadevajo vključiti predstavnikov podnacionalnih oblasti’. Za prihodnost je pomembno, da ta dejstva delimo z vsemi institucijami, kar lahko dodatno spodbudi vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v te načrte, preden se predloži njihova končna različica,“ je poudaril Michael Murphy (IE/EPP), predsednik komisije ECON in član grofijskega sveta Tipperaryja.

Christophe Rouillon (FR/PES), župan mesta Coulaines in glavni poročevalec OR za mnenje o mehanizmu za okrevanje in odpornost, je opozoril, da „uredba o mehanizmu predvideva izjavo o nameri za vključevanje mest in regij v nacionalne načrte za okrevanje. Z njihovim sodelovanjem na stopnji načrtovanja bi zagotovili učinkovito uporabo sredstev na terenu ter preprečili učinke mrtve izgube in podvajanje, še posebej v zvezi z evropskimi strukturnimi skladi. Leva roka mora vedeti, kaj počne desna roka. Še vedno so na potezi države članice: zmorejo in morajo poskrbeti za boljšo preglednost in usklajenost.“

Dario Nardella , predsednik Eurocities in župan Firenc, je v okviru razprave na okrogli mizi dejal: „Če bomo hitro ukrepali, lahko poskrbimo, da bodo sredstva za okrevanje uporabljena tako, da se bo življenje ljudi vrnilo v stare tirnice ter bodo na lokalni ravni uresničene prednostne naloge dvojnega, digitalnega in zelenega, prehoda. V uredbi o načrtu za okrevanje so mesta priznana kot pomembni partnerji, zato morajo nacionalne vlade in lokalne oblasti sodelovati, da nujno potrebna sredstva pripeljejo do najbolj prizadetih ljudi v naših mestih.“

Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe), poslanec Evropskega parlamenta in soporočevalec za mehanizem za okrevanje in odpornost, je dejal: „Ko sem se začel ukvarjati z mehanizmom za okrevanje in odpornost, sem dojel, da bo odgovore mogoče dobiti le prek dialoga z državljani. Zato sem organiziral 13 posvetovanj v državah članicah. Idealen nacionalni načrt za okrevanje in odpornost mora na usklajen način odražati vse dobre zamisli. Države članice pozivam, da ukrepajo podobno. Evropski parlament je poskrbel za to, da se bodo države članice pri pripravi in izvajanju načrtov za okrevanje in odpornost posvetovale z ustreznimi akterji civilne družbe ter tudi lokalnimi in regionalnimi oblastmi.“

Lucia Puttrich , ministrica za evropske in zvezne zadeve nemške zvezne dežele Hessen, je povedala: „Mehanizem za okrevanje in odpornost je temeljni del načrta za okrevanje. Glede na količino pomoči je izvajanje še posebej pomembno. Osredotočiti se je treba na to, da bo denar prišel do regij in dal pomembne spodbude. To pomeni, da je treba vlagati v konkurenčnost, zeleni dogovor ter krepitev zdravstvenega sistema in digitalizacijo. Te cilje je mogoče doseči le, če lahko regije soodločajo pri snovanju in izvajanju programov. To namreč pomeni, da se načrti oblikujejo skupaj ob pozornem upoštevanju lokalnih potreb. To je osnovna ideja subsidiarnosti, ki jo izrecno spodbujamo.“

OR sodeluje v obsežnem procesu spremljanja izvajanja mehanizma za okrevanje in odpornost. Vrhunec te dejavnosti bo forum za okrevanje in odpornost, ki bo prvič organiziran predvidoma oktobra 2021 v okviru evropskega tedna regij in mest.

Člani komisije ECON so na seji tudi soglasno sprejeli osnutek mnenja o akcijskem načrtu za kritične surovine . Poročevalka Isolde Ries (DE/PES), prva podpredsednica deželnega zbora Posarja, je dejala: „Sodobne družbe in gospodarstva dolgoročno ne morejo delovati brez zanesljive, varne, konkurenčne in okolju prijazne oskrbe s surovinami. Kritične surovine se uporabljajo v številnih ključnih industrijskih sektorjih v Evropi, kot so avtomobilska industrija, jeklarstvo, letalske in vesoljske dejavnosti, informacijska tehnologija, zdravstvo in sektor obnovljivih virov energije. Odvisnost od kritičnih surovin bi bilo treba zmanjšati s krožno uporabo virov, trajnostnimi izdelki in inovacijami. Treba je okrepiti domače pridobivanje in predelavo surovin v EU ter diverzificirati nabavo iz tretjih držav.“ OR bo o osnutku mnenja predvidoma glasoval na marčevskem plenarnem zasedanju.

Komisija ECON je imenovala Loïga Chesnais-Girarda (FR/PES), predsednika regionalnega sveta Bretanje in predsednika skupine za stike OR-Združeno kraljestvo , za glavnega poročevalca za mnenje o rezervi za prilagoditev na brexit . Evropska komisija je za ta instrument predlagala proračun v višini 5 milijard EUR, njegov namen pa je podpreti podjetja, regije in lokalne skupnosti, ki jih je najbolj prizadel izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. OR bo o osnutku tega mnenja glasoval na marčevskem plenarnem zasedanju.

Ricardo Rio (PT/EPP), župan Brage, je bil predlagan za poročevalca za mnenje na lastno pobudo o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 . Njegovo imenovanje mora še potrditi predsedstvo OR.

Ozadje:

S skupnim posvetovanjem OR-CEMR so bila zbrana stališča in izkušnje 25 organizacij, ki zastopajo različne podnacionalne ravni upravljanja v 19 državah članicah EU: Avstriji, Belgiji, na Hrvaškem, Češkem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Irskem, v Italiji, Litvi, na Malti, Nizozemskem, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, Španiji in na Švedskem. Ciljno usmerjeno posvetovanje je potekalo od začetka novembra 2020 do začetka januarja 2021.

Rezultati so na voljo tukaj .

Mehanizem za okrevanje in odpornost je instrument, v okviru katerega se namenja 672,5 milijarde EUR (do 312,5 milijarde EUR nepovratnih sredstev in do 360 milijard EUR posojil) za podporo državam EU pri izvajanju reform in vlaganju v skupne prednostne naloge EU. To je največje finančno orodje instrumenta Next Generation EU v vrednosti 750 milijard EUR, ki je znan tudi pod imenom načrt okrevanja za Evropo . Države članice, ki želijo prejeti podporo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, morajo predložiti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, v katerih navedejo reforme in naložbe, ki jih želijo financirati.

Evropski parlament in Svet EU sta 18. decembra 2020 o mehanizmu dosegla politično soglasje. Parlament naj bi o predlogu glasoval na februarskem plenarnem zasedanju, nato pa naj bi ga Svet uradno sprejel.

Plenarna skupščina OR je oktobra sprejela mnenje Načrt okrevanja za Evropo kot odziv na pandemijo COVID-19: mehanizem za okrevanje in odpornost ter instrument za tehnično podporo , ki ga je pripravil Christophe Rouillon (FR/PES). Sporočilo za javnost je na voljo tukaj .

Nacionalne načrte za okrevanje in odpornost je treba Evropski komisiji predložiti do 30. aprila 2021 . Upravljanje tega novega instrumenta je tesno povezano s procesom usklajevanja ekonomskih politik v okviru evropskega semestra. OR že več let ponavlja kritiko glede nezadostne strukturirane in sistematične vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti v ekonomsko upravljanje na splošno in zlasti v okviru evropskega semestra. Ugotovitve in predlogi Odbora v zvezi s pregledom ekonomskega upravljanja EU so zbrani v mnenju , ki ga je pripravil Elio di Rupo (BE/PES), ministrski predsednik Valonije. Mnenje je bilo sprejeto na decembrskem plenarnem zasedanju. Sporočilo za javnost je na voljo tukaj .

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023