Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Člani OR in portugalsko predsedstvo EU razpravljali o prednostnih nalogah zdravstvenega, socialnega in gospodarskega okrevanja  

Regionalne in lokalne oblasti bodo imele bistveno vlogo pri krepitvi odpornosti in premagovanju krize

Člani Evropskega odbora regij (OR) in portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula Zacarias so razpravljali o političnih prednostnih nalogah predsedstva EU in njihovem vplivu na lokalno in regionalno raven. V razpravi, ki je potekala na februarskem plenarnem zasedanju OR, je bil poudarjen pomen vključevanja lokalnih in regionalnih oblasti v izvrševanje naslednjega proračuna EU in načrtov EU za okrevanje po krizi zaradi COVID-19.

Predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti EU so poudarili, da imajo lokalne in regionalne oblasti bistveno vlogo pri obvladovanju izrednih razmer zaradi COVID-19 in zagotavljanju uspešnega zdravstvenega, socialnega in gospodarskega okrevanja po pandemiji, ter izrazili zaskrbljenost glede ravni njihove vključenosti. To vprašanje je bilo izpostavljeno na nedavnem posvetovanju, ki sta ga opravila OR in Svet evropskih občin in regij (CEMR) , na katerem je bilo ugotovljeno, da ima večina lokalnih in regionalnih oblasti le malo vpliva na nacionalne načrte za okrevanje in odpornost.

Tako OR kot portugalsko predsedstvo sta še poudarila, da bi bilo treba kljub pomenu okrevanja po krizi zaradi COVID-19 v nacionalne načrte za okrevanje vključiti tudi druge skupne prednostne naloge, kot sta uspešno izvajanje zelenega dogovora in pospešitev digitalizacije Evrope.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je dejal: „ Portugalsko predsedovanje prihaja v zelo pomembnem času. Pandemija še naprej terja življenja, vrši pritisk na javne storitve ter škoduje lokalnim delovnim mestom in gospodarstvu. V naslednjih mesecih moramo zagotoviti učinkovito izvrševanje proračuna EU in pripraviti ambiciozen načrt za oživitev gospodarstva, ki bo konkretno obravnaval potrebe ljudi. Skupaj moramo okrepiti zmogljivosti za odzivanje na krize na področju javnega zdravja ter proizvodnjo in distribucijo varnih cepiv. Cepljenje mora potekati istočasno, in sicer z okrepljenim sodelovanjem med vsemi ravnmi upravljanja v vseh državah članicah, regijah, mestih in vaseh. Vaše predsedstvo bo tudi pomagalo pri zagonu konference o prihodnosti Evrope: računamo na vas, da boste temu procesu dodali močno regionalno in lokalno razsežnost, da bi posodobili delovanje demokracije in EU približali ljudem.“

Portugalska državna sekretarka za evropske zadeve Ana Paula Zacarias je dejala: „ Pandemija je pokazala, da so lokalni in regionalni voditelji gonilna sila lokalnih skupnosti in imajo ključno vlogo pri odzivanju na krizo. Vaša bližina državljanom in vaše razumevanje realnosti na terenu sta bistvena pomena, če želimo doseči, da Evropa te težke čase prebrodi v duhu solidarnosti in da nihče ne bo zapostavljen. Mesta in regije imajo tudi glavno vlogo pri izvajanju ukrepov na nacionalni ravni, kot so zelo potrebne reforme in naložbe, zajete v prihodnjih nacionalnih načrtih okrevanja.„

Notranji trg je potreben, vendar mora EU pokazati enake ambicije, ko gre za doseganje družbenega napredka, “ je dejal Vasco Cordeiro , prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in član regionalne skupščine Azorov. Dodal je še: „ Pri opozarjanju na vlogo in pomen subsidiarnosti in upravljanja na več ravneh v načinu evropskega delovanja ne gre le za regionalne in lokalne oblasti . Gre predvsem za to, kakšno Evropsko unijo želimo!“

Med razpravo se je tudi pokazalo, da se politične prednostne naloge portugalskega predsedstva in OR dopolnjujejo. Zlasti prednostna naloga „oblikovanje odpornih lokalnih in regionalnih skupnosti“ , ki jo je OR predlagal za obdobje 2020–2025 , ima veliko skupnega s prednostnimi nalogami portugalskega predsedstva .

Tesno partnerstvo med OR in portugalskim predsedstvom se bo okrepilo tudi s sodelovanjem portugalskega predsednika vlade Antonia Coste v razpravi na majskem plenarnem zasedanju OR, načrtovano sejo predsedstva zunaj sedeža na Azorih in organizacijo lokalnih dialogov na Portugalskem skupaj s člani portugalske delegacije OR.

Ozadje:

Portugalsko predsedstvo Sveta EU se osredotoča na tri glavne prednostne naloge :

  • spodbujanje okrevanja Evrope s podnebnim in digitalnim prehodom;
  • izvajanje evropskega stebra socialnih pravic kot bistvenega elementa za zagotovitev pravičnega in vključujočega podnebnega ter digitalnega prehoda ter
  • krepitev strateške avtonomije Evrope, ki bo obenem ostala odprta svetu.

Prednostne naloge Evropskega odbora regij za obdobje 2020-2025 so na voljo tukaj .

Kontaktna oseba:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023