Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta po socialnem vrhu v Portu pozivajo k priznanju njihove vloge pri izgradnji socialne Evrope  

Evropski odbor regij sta na socialnem vrhu EU 7. in 8. maja v Portu zastopala prvi podpredsednik Vasco Cordeiro in predsednica komisije SEDEC Anne Karjalainen. Pozdravila sta zavezo voditeljev držav in vlad EU, da si bodo močneje prizadevali za socialno Evropo, krepitev socialne kohezije in uresničevanje novih krovnih ciljev EU glede zaposlovanja, znanj in spretnosti ter zmanjševanja revščine. Hkrati sta obžalovala, da v sklepni izjavi vrha ni omenjena vloga lokalnih in regionalnih oblasti.

Prvi podpredsednik Vasco Alves Cordeiro , član regionalnega parlamenta Azorov, je dejal: „Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic bo uspešno le, če bodo pri tem sodelovale vse ravni upravljanja, od evropske do lokalne. Zelo pozitivno je dejstvo, da je bila v izjavo deležnikov socialnega vrha vključena potreba po krepitvi teritorialne in socialne kohezije z vključitvijo evropske, nacionalne, regionalne in lokalne ravni upravljanja. Vendar pa je obžalovanja vredno, da Evropski svet v končni izjavi vrha ni priznal naše vloge. Izgradnja socialne Evrope je mogoča le v sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi oblastmi in njihovo pomočjo, zato je ta zaskrbljujoč trend treba spremeniti, tudi v povezavi s konferenco o prihodnosti Evrope.“

Predsednica komisije SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), članica mestnega sveta Kerava in poročevalka za mnenje o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic z lokalnega in regionalnega vidika, za katero je zaprosilo portugalsko predsedstvo Svetu EU, je povedala: „ Pozdravljamo, da so se voditelji EU dogovorili o skupnih ciljih, s katerimi bi blaginjo ljudi in enakost postavili v središče politike ter bi socialna vprašanja postala stalna prednostna naloga v Evropski uniji. Vendar pa bo uspeh odvisen od zavezanosti vseh ravni upravljanja, od evropske do lokalne, k izgradnji močne in odporne socialne Evrope, ki bo zagotovila pravičen zeleni in digitalni prehod ter bo olajšala gospodarsko in socialno okrevanje po krizi zaradi COVID-19.“

Več informacij:

Vasco Alves Cordeiro in Anne Karjalainen sta se udeležila konference na visoki ravni , ki je v petek potekala v okviru vrha z voditelji EU in širokim naborom deležnikov. Ob sklepu konference je bila podpisana skupna izjava .

Minuli teden je portugalski premier António Costa v svojem govoru na plenarnem zasedanju OR poudaril vlogo mest in regij kot ključnih partnerjev za uspeh pravičnega, zelenega in digitalnega okrevanja .

Voditelji EU so se 8. maja sestali v Portu, da bi dosegli dogovor o konkretnih kvantitativnih ciljih in časovnih okvirih za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil leta 2017 razglašen v Göteborgu. Kot je Evropska komisija zapisala v marca predstavljenem akcijskem načrtu , novi krovni cilji določajo, da bi moralo biti do leta 2030 vsaj 78 % prebivalstva EU, starega od 20 do 64 let, zaposlenih, vsaj 60 % vseh odraslih bi se moralo udeležiti usposabljanja vsako leto, število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, pa bi bilo treba zmanjšati za vsaj 15 milijonov. 

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023