Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski odbor regij: poudarki z januarskega plenarnega zasedanja  

Predsednik portugalske vlade António Costa se je 31. januarja vrnil v Evropski odbor regij (OR), da bi predstavil svojo vizijo o EU. Na plenarnem zasedanju OR, ki sta se ga kot gosta udeležila tudi podpredsednik bolgarske vlade Tomislav Dončev in prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, je skupščina lokalnih in regionalnih politikov EU izrazila prepričanje, da mora EU-27 povečati svoj prispevek v prihodnji proračun EU in tako obvarovati regionalne naložbe. Hkrati je zagrozila, da bo vložila tožbo pri Sodišču EU, če bo EU poskusila sredstva, namenjena regijam in mestom, uporabiti za pomoč nacionalnim oblastem pri financiranju strukturnih reform.

Sporočilo portugalskega predsednika vlade o reformah : Premier António Costa je 31. januarja posredoval sporočilo o gospodarski nujnosti in politični prenovi. Lokalnim in regionalnim voditeljem je dejal, da mora EU dokončati gospodarske reforme in se osredotočiti na odpravljanje ekonomskih in socialnih razlik med regijami in mesti. Premier Costa, nekdanji član OR in župan Lizbone, je ocenil: „V globaliziranem svetu Evropa potrebuje več kohezije in konkurenčnejše gospodarstvo,“ in dodal, da „ne smemo omajati temeljev naše Unije, kot [je] kohezijska politika“.

Podpredsednik bolgarske vlade meni, da EU čaka „odločilni preizkus“ : Podpredsednik vlade Bolgarije Tomislav Dončev je v imenu predsedstva Sveta EU dejal, da bo „razprava o prihodnjem večletnem finančnem okviru in kohezijski politiki pravzaprav odločilni preizkus prihodnosti Unije“ in „pokazatelj, koliko verjamemo v Unijo“. Opozoril je, da bo naslednji proračun morda dojet „bolj kot rezultat sedanje politične nevihte kot pa ambicioznega programa“. Dodal je, „da bi morala kohezijska politika ustvariti spodbude za reforme“.

„Lokalne in regionalne rešitve, kjer je to mogoče in potrebno“: V razpravi s člani OR , ki je zajela veliko tem in vključevala razgreto izmenjavo mnenj o neodvisnosti Katalonije, je prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans poudaril, da bi morala Komisija v svojih predlogih za reforme EU, vključno z možnostjo „storiti manj, a učinkoviteje“, okrepiti načelo subsidiarnosti. Da bi ugotovila, na kateri ravni bi lahko dosegli najboljše rezultate, je Komisija vzpostavila projektno skupino, katere cilj je najti možnosti za boljše vključevanje regionalnih in lokalnih oblasti v oblikovanje politik EU. Trije od šestih politikov v projektni skupini so člani OR.

Evropska komisija krši načelo subsidiarnosti : OR je v resoluciji , ki jo je sprejel s podporo vseh političnih skupin, napovedal, da se bo obrnil na Sodišče EU, če bodo sprejeti predlogi Evropske komisije, po katerih bi države članice dobile možnost, da koheziji namenjena sredstva EU uporabijo za strukturne reforme. Po mnenju OR so načrti Komisije v nasprotju z načeli subsidiarnosti, upravljanja na več ravneh, sofinanciranja in skupnega upravljanja.

Podpora ukrepom proti Poljski : OR je v resoluciji v podporo odločitvi Evropske komisije, da uporabi člen 7 Pogodbe EU, zapisal, da pravni izzivi, s katerimi se sooča poljsko sodstvo, „neposredno in takoj“ zadevajo tudi lokalne in regionalne oblasti. EU pa je pozval, naj ne zamrzne financiranja za poljska mesta in regije, saj poddržavne oblasti ne bi smele „postati talke politik, ki jih izvajajo nacionalne oblasti“.

Kohezijska politka: OR je maja 2017 sprejel svoje stališče o prihodnosti kohezijske politike, zdaj pa je predstavil svoja stališča o štirih vprašanjih, povezanih s kohezijsko politiko, vključno s prihodnostjo financ EU . V priporočilih, ki jih je pripravil predsednik Velikopoljskega vojvodstva Marek Woźniak (PL/EPP), je OR izrazil prepričanje, da bi morale države članice po izstopu Združenega kraljestva iz EU povečati svoj prispevek v proračun EU, kohezijska in kmetijska politika pa bi morali ostati glavni prejemnici sredstev EU.

OR je posvaril tudi pred marginalizacijo lokalnih in regionalnih oblasti. V mnenju, ki ga je pripravil Oldřich Vlasák (CZ/ECR), član sveta mesta Hradec Králové in nekdanji podpredsednik Evropskega parlamenta, je OR navedel pomanjkljivosti predlogov skupine na visoki ravni za poenostavitev za upravičence do strukturnih sredstev EU , hkrati pa podprl njen poziv za večje vključevanje lokalne in regionalne ravni. Vprašanje, kako povečati učinek kohezijskih sredstev, je OR obravnaval v poročilu o celostnih teritorialnih naložbah , ki ga je predstavil Petr Osvald (CZ/PES), član mestnega sveta Plzna in predsednik komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU.

Letni pregled rasti : Oživitev gospodarstva v Evropski uniji ne dobi pravega zagona, ker ta ne zmore prepoznati potenciala regij in v gospodarske reforme vključiti regionalnih razlik, je OR ugotovil v resoluciji o letnem pregledu rasti EU za leto 2018. OR je še opozoril, da naložbeni načrt, oblikovan v odziv na krizo – Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) – številnim regijam v EU ni dosegljiv.

Izkoriščanje celotnega potenciala najbolj oddaljenih regij : OR je sprejel mnenje, ki ga je pripravil predsednik avtonomne skupnosti Kanarski otoki Fernando Clavijo (ES/ALDE), v katerem se je zavzel za prenovljeno strategijo za spodbujanje zaposlovanja, gospodarskega razvoja, socialne kohezije in enakih možnosti v najbolj oddaljenih regijah. V prisotnosti poslanca Evropskega parlamenta Younousa Omarjeeja (FR/GUE-NGL) je OR podprl naložbe v sektorje, kot so obnovljivi viri energije in modro gospodarstvo, ter predlagal, da bi bile najbolj oddaljene regije EU lahko laboratoriji za preskušanje inovativnih rešitev.

Evropa v gibanju : Člani OR so obravnavali lokalne in regionalne posledice dveh zakonodajnih predlogov svežnja Evropske komisije o Evropi v gibanju. V mnenju, ki ga je pripravil Spyros Spyridon (GR/EPP, član sveta občine Poros), je OR obravnaval vprašanja konkurence v prometnem sektorju in obravnavo voznikov v povezavi z direktivo o napotitvi delavcev, ki določa pogoje za delovanje podjetij in njihovih delavcev izven matične države. V prisotnosti poslanca Evropskega parlamenta Wima van de Campa (NL/EPP) so člani predstavili tudi zamisli o večji skladnosti z zakonodajo EU, da bi se izboljšali delovni pogoji voznikov, varnost v cestnem prometu in konkurenca.

V poročilu Ivana Žagarja (SI/EPP), župana Slovenske Bistrice, je OR podprl tudi predloge Komisije za zmanjšanje formalnosti, povezanih s sistemi cestninjenja na evropskih cestah, in za uskladitev informacij javnega prevoza.

Enotni digitalni trg : V vmesnem pregledu enotnega digitalnega trga je OR poudaril, da imajo mesta in regije ključno vlogo pri izkoriščanju potenciala rasti, ki ga ima digitalno gospodarstvo. V mnenju, ki ga je pripravil Alin Nica (RO/EPP), župan občine Dudeștii Noi, je opozoril, da mora EU več pozornosti posvetiti kibernetski varnosti, zasebnosti podatkov in odpravljanju digitalnega razkoraka.

Modro gospodarstvo : Zahodno Sredozemlje je zelo ranljivo, ko gre za podnebne spremembe ter demografske in humanitarne izzive, je v mnenju o trajnostnem razvoju modrega gospodarstva v tej regiji opozoril Samuel Azzopardi (MT/EPP) iz občinskega sveta Rabata. Mnenje prinaša priporočila, da bi zahodno Sredozemlje postalo varnejše, razvilo pametno in odporno pomorsko gospodarstvo ter izboljšalo gospodarjenje z morjem.

Mala podjetja : Robert Negoiţă (RO/PES), župan 3. mestne četrti Bukarešte, je dobil podporo za predloge, katerih namen je prispevati k dolgoročenemu razvoju programa COSME, ki podpira največje ustvarjalce delovnih mest v lokalnih in regionalnih gospodarstvih – mikro, mala in srednja podjetja (MSP). Program COSME je nastal na podlagi pobude za mala in srednja podjetja v Evropi (Small Business Act) iz leta 2008, njegov namen pa je olajšati dostop MSP do financiranja in tujih trgov.

Erasmus za izvoljene lokalne in regionalne predstavnike : OR je pozval Evropsko komisijo, naj razmisli o vzpostavitvi programa izmenjav za obdobje 2018–2020, ki bi lokalnim in regionalnim politikom omogočil izobraževanje o politikah EU. Mnenje o tem je pripravil François Decoster (FR/ALDE), podpredsednik regije Haut-de-France in župan mesta Saint-Omer, ki je bil eden od 100 udeležencev pilotnega projekta v obdobju 2012–2013. Poslanka Evropskega parlamenta Mercedes Bresso (IT/S&D) je poudarila svojo podporo za to pobudo.

Spodbujanje sožitja s konfliktnimi vrstami v okviru direktiv EU o naravi: Poročevalec Csaba Borboly (RO/EPP), predsednik okrožnega sveta Hargita, okrožja, ki je dom eni največjih populacij medvedov v Evropi, je dobil podporo za predloge za zmanjšanje neprijetnih srečanj z velikimi plenilci. V EU živi pet velikih zveri in najmanj ena od teh je trenutno doma v 21 državah.

Dodatno gradivo:

Oglejte si video povzetek dogodka, posamezne odlomke ali plenarno zasedanje 31. januarja in 1. februarja v celoti.

• Fotografije so na voljo tudi na: Flickr

Kontaktni naslov:
pressecdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023