Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pilotni ukrep o partnerstvih za regionalne inovacije: vaša regija se lahko zdaj prijavi  

Evropski odbor regij in Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije sta objavila poziv za prijavo interesa za novi pilotni projekt o partnerstvih za regionalne inovacije. V njem bo sodelovalo do 24 evropskih udeležencev (držav članic, regij ali skupin regij), ki so motivirani za preoblikovanje svojih gospodarstev in družb ter pripravljeni nadalje razvijati lasten strateški politični okvir, ki obravnava inovacije, industrijski razvoj, trajnostne prehode ter širši gospodarski in družbeni razvoj. Rok za prijavo je 25. april 2022.

Partnerstva za regionalne inovacije so dopolnilni pristop, ki temelji na pozitivnih izkušnjah s strategijami pametne specializacije. Namen pobude je izboljšati usklajevanje in usmeritev regionalnih, nacionalnih in evropskih politik na področju raziskav in inovacij, da se izvedeta zeleni in digitalni prehod Evrope ter odpravi inovacijski razkorak v Evropi.

Partnerstva bodo trdno zasidrana v političnem okviru EU ter bodo podpirala izvajanje evropskega zelenega dogovora , Obzorja Evropa , kohezijske politike in Next Generation EU . Posebna pozornost bo posvečena orodjem in mehanizmom upravljanja, ki mobilizirajo več virov financiranja in politik, da povečajo učinek, in ki lahko pomagajo povezati regionalne in nacionalne pobude s pobudami EU za dvojni prehod.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij, je povedal: „Izkušnje, stiki, sodelovanje, skupni interesi in strokovno znanje, ki naj bi jih ta pobuda nudila lokalnim in regionalnim oblastem po vsej EU, bodo pripomogli k uspešnemu reševanju družbenih izzivov, s katerimi se trenutno soočamo. Dolgoročno bo to pomagalo pritegniti potrebne naložbe ter usklajeno mobilizirati vse ustrezne politike in instrumente financiranja.“

Elisa Ferreira , komisarka za kohezijo in reforme, je povedala: „Spodbujanje in razširjanje inovacij sta ključna za uspeh zelenega in digitalnega prehoda. Vse regije imajo inovacijski potencial, ki ga je treba v celoti izkoristiti, da ne bo nihče zapostavljen. Potrebujemo močna inovacijska partnerstva, temelječa na strategijah pametne specializacije, ki so prilagojene prednostim in izzivom vsakega območja ter vključujejo različne sklade in politike. Regije morajo imeti osrednjo vlogo pri oblikovanju evropskega inovativnega modela rasti.“

Mariya Gabriel , komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, je dejala: „Močne vezi med inovacijskimi akterji so temelj uspešnega regionalnega inovacijskega ekosistema. Partnerstva za regionalne inovacije so platforma za naložbe javnih in zasebnih akterjev v inovacije in zagonska podjetja za doseganje trajnostnega gospodarstva in družbe.  Partnerstva bodo vključila vse razpoložljive instrumente EU, da se doseže oprijemljiv učinek. Potrebujemo inovatorje in vlagatelje v vseh regijah in državah. Partnerstva za regionalne inovacije jih bodo medsebojno povezala v resnično vseevropski inovacijski ekosistem.“

Udeleženci pilotnega projekta bodo v tesnem sodelovanju z JRC in OR določili področja, na katera se želijo osredotočiti v projektu. Pri tem lahko gre za socialno-ekonomske izzive ali izzive politike, konkretne gospodarske sektorje in/ali področja ali instrumente politike. Dejavnosti v pilotnem projektu bodo prilagojene področjem, za katera se posamezni udeleženci najbolj zanimajo.

Rok za prijavo je 25. april 2022 . Več informacij in navodila za prijavo najdete v pismu predsednika Tzitzikostasa in v prilogi k pismu . Izbrana območja bodo objavljena maja, uradni dogodek ob začetku projekta pa bo predvidoma 17. maja.

Kontakt:

Tajništvo komisije SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022