Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Sporočilo lokalnih voditeljev Šefčoviču: pandemija je razkrila ključno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri ocenjevanju in pregledu zakonodaje EU, da bi ta odražala konkretne potrebe državljanov  

Regije, mesta in vasi naj bodo tudi tesno vpeti v vodenje naložb EU, namenjenih okrevanju, da bi sredstva dosegla tiste, ki jih je pandemija najbolj prizadela.

Med krizo zaradi COVID-19 se je pokazalo, da je treba oblikovanje politik EU povezati s potrebami lokalnih skupnosti, pri čemer imajo lokalno izvoljeni politiki odločilno vlogo. To sporočilo so danes člani Evropskega odbora regij (OR) prenesli podpredsedniku Evropske komisije Marošu Šefčoviču. Lokalni in regionalni voditelji so se med razpravo na plenarnem zasedanju ponovno zavezali, da bodo s svojim prispevkom k platformi Pripravljeni na prihodnost izboljšali zakonodajo EU. Člani OR v resoluciji, ki vsebuje predloge za delovni program Evropske komisije za leto 2022 , pozivajo, naj Komisija poskrbi, da bodo lokalne in regionalne oblasti vključene v izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, da bo mogoče uspešno odpraviti posledice pandemije za državljane. Zavzeli so se tudi za podaljšanje ključnih ukrepov za prilagodljivost, ki so bili sprejeti, da bi lahko med krizo zaradi COVID-19 uporabili sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Za lokalne in regionalne oblasti, ki so pristojne za izvajanje 70 % zakonodaje EU, je izboljšanje pravil EU glavna prednostna naloga. Regionalni in lokalni voditelji so ponovno poudarili, da mora zakonodaja EU lokalnim skupnostim kar najbolj koristiti, pri tem pa slediti temeljnima načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. To je mogoče doseči le, če so lokalno izvoljeni politiki v celoti vključeni v zakonodajni proces EU ter je njihov prispevek priznan in upoštevan v agendi za boljše pravno urejanje, in sicer v vseh fazah oblikovanja politik.

Apostolos Tzitzikostas, predsednik Evropskega odbora regij, je dejal: „Kakovost zakonodaje EU je boljša, kadar lokalne in regionalne oblasti s Komisijo delijo svoje izkušnje in znanje s terena. Z njihovo vključitvijo je delo Komisije bolj pregledno in učinkovito. Živahno sodelovanje z lokalnimi politiki omogoča izboljšanje celotnega političnega cikla, od zasnove in priprave politik do njihovega sprejetja, izvajanja, ocene in pregleda. Izkušnje, ki so jih lokalni voditelji pridobili pri odpravljanju zdravstvenih in gospodarskih posledic pandemije, so oprijemljiv zgled dodane vrednosti, ki jo lahko prispevajo k procesu odločanja EU, da se bo mogoče bolje posvetiti potrebam naših lokalnih skupnosti.“

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose in predvidevanje, Maroš Šefčovič je v govoru na plenarnem zasedanju dejal: „Potrebujemo zakonodajo EU, ki je ne bo težko izvajati ter bo učinkovita in pripravljena na prihodnost. Delo Odbora regij je pri tem še posebej pomembno, saj je mandat platforme Pripravljeni na prihodnost močno osredotočen na teme, ki imajo velik pomen za lokalne in regionalne oblasti. Njen delovni program za leto 2021 na primer vključuje čezmejno zdravstveno varstvo, javna naročila in kakovost zraka, kar so vse teme, ki so jih predlagali predstavniki Odbora. Prav tako me zelo veseli, da Odbor regij krepi svoje zmogljivosti za predvidevanje. Evropska družba mora biti odporna, zato je potrebno sodelovanje vseh institucij in organov EU, če želimo, da bo del oblikovanja politik EU tudi pogled, usmerjen v prihodnost. Na podlagi neposrednega prispevka OR bomo skušali v naše preglednice odpornosti, tj. novo orodje za celostno ocenjevanje odpornosti, vključiti tudi kazalnike regionalnih razlik.“

Ozadje

Evropska komisija priznava prispevek OR k agendi EU za boljše pravno urejanje, pri čemer jasno razlikuje med prispevki različnih ravni upravljanja ter priznava vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju politik, ki temelji na dokazih. Poleg tega se je Evropska komisija zavezala, da bo izvajala „aktivno subsidiarnost“, in poziva k sistematični uporabi ocenjevalne preglednice za subsidiarnost , ki jo je razvil OR. Toda sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti v procesu odločanja EU je mogoče še okrepiti in bi lahko potekalo na strukturen in interaktiven način, na primer v obliki sistematičnih ocen teritorialnega učinka in posvetovanj, bolje prilagojenih lokalnim in regionalnim oblastem.

Platforma Pripravljeni na prihodnost je bila kot glavni instrument agende Komisije za boljše pravno urejanje vzpostavljena za poenostavitev in posodobitev zakonodaje EU, da bi lahko laže reševali prihodnje izzive in zmanjšali upravno breme. OR v okviru platforme sodeluje tako pri pregledu kot oceni veljavne zakonodaje EU: predsedujoči trem njegovim komisijam so člani vladne skupine platforme, mreža regionalnih središč pa je podskupina te platforme. Platforma tako ne zastopa le lokalnih in regionalnih oblasti, temveč tudi državljane in podjetja, ki vsakodnevno izvajajo zakonodajo EU. Predsedujoči trem komisijam OR so bili na zadnjem plenarnem zasedanju platforme, ki je potekalo marca, imenovani za poročevalce: Mark Speich (DE/EPP) , deželni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve, Severno Porenje-Vestfalija, in predsednik komisije za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve ( CIVEX ), je poročevalec za zakonodajo o javnih naročilih s poudarkom na e-javnem naročanju; Anne Karjalainen (FI/PES) , članica občinskega sveta, Kerava, in predsednica komisije za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC), je poročevalka za direktivo INSPIRE – infrastruktura za prostorske informacije v Evropi, ki določa skupne standarde za opis in izmenjavo prostorskih podatkov, kot so območja z naravnimi tveganji, prometna omrežja ali porazdelitev prebivalstva; Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , članica občinskega sveta, Kungsbacka, in predsednica komisije OR za naravne vire (NAT), je poročevalka za čezmejno zdravstveno varstvo.

OR nenazadnje prispeva tudi k pripravi drugega poročila Evropske komisije o predvidevanju, in sicer z informacijami, ki jih zbira prek svojih mrež, in podatki iz Letnega lokalnega in regionalnega barometra. Tako skrbi, da sta v globalni perspektivi predvidevanja EU upoštevana dejansko stanje na terenu in vidik poddržavne ravni.

Z načelom subsidiarnosti se zagotavlja, da EU ukrepa le takrat, kadar je reševanje določenih vprašanj učinkovitejše na ravni EU kot pa nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Gre za zagotavljanje ustrezne dodane vrednosti vseh ukrepov EU. Pojem aktivne subsidiarnosti je nov način dela, ki presega tradicionalni pristop k subsidiarnosti. Gre za spodbujanje vseh institucionalnih, nacionalnih in poddržavnih akterjev, naj konstruktivno prispevajo k povečanju dodane vrednosti zakonodaje EU v okviru celotnega cikla priprave politike. Pristop aktivne subsidiarnosti je OR predlagal v okviru projektne skupine za subsidiarnost in sorazmernost z vodilom „storiti manj, a učinkoviteje“ , nato pa je bil uporabljen v sporočilu Evropske komisije o načelih subsidiarnosti in sorazmernosti iz oktobra 2018.

Prispevek OR h konferenci o prihodnosti Evrope .

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023