Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nova Evropska komisija ne bi smela uvajati nove zakonodaje o javnem naročanju  
Pri težavnih reformah je najpomembneje, da se preprečijo novi ali dodatni predpisi, menijo lokalni in regionalni voditelji

Evropski odbor regij (OR) je pozval k zaustavitvi pregleda predpisov EU o javnem naročanju, saj so bile zadnje reforme EU sprejete pred kratkim in kažejo pomembne pomanjkljivosti. Skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU je v priporočilih, sprejetih 8. oktobra, zapisala, da bi EU lahko pomembne težave rešila brez uvajanja novih predpisov, in sicer z olajšanjem dostopa srednje velikih podjetij do javnih naročil in spodbujanjem usklajevanja, na primer s sistemi označevanja.

Priporočila OR imajo pomembno gospodarsko težo, saj so lokalne in regionalne oblasti pristojne za 45 % javnih naročil v EU. Zadnje reforme EU leta 2014 so bile sprejete v prepričanju, da bi javna naročila lahko pomembno spodbudila rast in odpravila ovire za naložbe na notranjem trgu EU. Predlogi OR so pomembni tudi v institucionalnem smislu, saj se močno opirajo na delo v okviru pilotnega projekta, s katerim naj bi zagotovili, da se izkušnje na lokalni ravni uporabijo pri pripravi politik EU.

Mnenje na to temo je pripravil Thomas Habermann (DE/EPP), predsednik bavarskega okrožja Rhön-Grabfeld in član krščansko-socialne unije. Priporočila odražajo ugotovitve skupne raziskave OR in Sveta evropskih občin in regij (CEMR) o izvajanju zakonodaje o javnem naročanju v državah članicah iz marca 2019 in poročila, ki ga je julija 2019 pripravila mreža regionalnih središč za ocenjevanje izvajanja politike EU , ki jo je OR vzpostavil marca.

G. Habermann je povedal: „Reforme, uvedene z direktivami EU o javnem naročanju, so hvalevreden poskus in velika večina regij in lokalnih oblasti načeloma pozitivno ocenjuje reforme iz leta 2014. Vendar pa se v praksi kažejo pomanjkljivosti, ki segajo od obžalovanja vrednih do temeljnih pomanjkljivosti. Z malimi podjetji se sklepa manj pogodb, kot je pričakovala EU, in čezmejno javno naročanje lokalnim in regionalnim skupnostim ni prineslo dodane vrednosti. Čeprav se po vsej EU redno izvajajo postopki oddaje javnih naročil, ki so dragi in zamudni, čezmejnih naročil tako rekoč ni bilo. Poleg tega lokalne in regionalne oblasti pogosto ne vidijo potrebe po uporabi strateških ciljev javnega naročanja, zlasti na področju inovacij.“

„Zakaj je tako? Regionalne ali lokalne oblasti so običajno na tesnem s sredstvi, raziskave in razvoj niso prednostna naloga, proizvodi, ki jih nabavljajo, pa so relativno osnovni. Javne uprave glede na sredstva, ki jih porabijo, dajejo prednost gospodarnemu ravnanju z njimi. Na splošno upoštevajo trajnostne vidike, nimajo pa zanesljivih in jasnih oznak in certifikatov, priznanih po vsej EU, zlasti na področju okoljske trajnosti, da bi naročnikom na lokalni in regionalni ravni zagotovili pravno varnost in jih razbremenili. Podjetja iz drugih držav morda ponujajo privlačne proizvode in cene, vendar različni zakoni, sistemi obdavčitve in uprave ustvarjajo ovire, ki jih je težko prebroditi. Pravila javnega naročanja pa kratko malo niso dovolj enostavna in pregledna, da bi privlačila mala podjetja,“ je še dejal.

„Reforme so bile sprejete pred kratkim in le nekaj držav članic je uspelo v roku do leta 2016 prenesti predpise v nacionalno zakonodajo. Ker se uradniki še usposabljajo, je nevarnost napak zelo velika in se vse koristi morda še niso pokazale. Kot se pogosto dogaja, so nacionalne vlade poleg tega dodale svoje pogoje, čemur v strokovnem žargonu pravimo ‚čezmerno prenašanje‘, zato je nekaj pomanjkljivosti mogoče odpraviti v nacionalnih prestolnicah, ne v Bruslju. Trenutno je najpomembneje, da se reforme konsolidirajo in se preprečijo dodatna bremena za javne oblasti, ki bi jih prinesli novi predpisi,“ je povedal g. Habermann.

„Menimo, da je ta izjemno temeljita raziskava že prinesla pomembna kratko- in dolgoročna spoznanja,“ je dejal g. Habermann. „Prvič, EU in nacionalne vlade ne bi smele pričakovati, da bodo lokalna javna naročila edino sredstvo za uresničevanje vseh politični ciljev, od trajnosti do socialne politike. Javno naročanje zahteva uravnotežen pristop, ki upošteva enostavno uporabo pravil v vseh javnih organih, ne glede na njihovo velikost, ter načelo lokalne samouprave. Drugič, za spodbujanje lokalnega gospodarstva bi se morala EU bolje osredotočiti na prijavljanje srednje velikih podjetij na razpise za javna naročila. Tretjič, merila razpisov niso najboljši način za privabljanje ponudnikov iz drugih držav. Bolje bi bilo, če bi na primer spodbujali skupne oznake in priznavanje nacionalnih certifikatov.“

Večina priporočil temelji na mehanizmu obsežnega posvetovanja, ki ga je razvil in začel uporabljati Evropski odbor regij zaradi zaskrbljenosti, da je na voljo premalo informacij o vplivu zakonodaje EU na lokalni in regionalni ravni. V skupni raziskavi OR in CEMR ter v mreži regionalnih središč, ki se od marca izvaja kot dvoletna pilotna faza, sodelujejo OR, Evropska komisija in 35 pridruženih regij v 16 državah. V središču so tri področja, in sicer javna naročila, kakovost zraka in čezmejno zdravstvo.

Poročilo o javnem naročanju in politična priporočila g. Habermanna so prvi rezultat mreže regionalnih središč. Predložena so štiri tedne pred začetkom mandata nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.

OR je v ločenem mnenju s priporočili , sprejetim 8. oktobra, pozval Evropsko komisijo, naj predvidi financiranje v podporo mehanizma regionalnih središč, če se bo pilotna faza izkazala za uspešno. Pobuda o regionalnih središčih se je porodila, ko je projektna skupina preučevala možnosti za bolj odprto oblikovanje politike EU in boljše odzivanje na povratne informacije lokalnih in regionalnih uprav ter nacionalnih parlamentov. Projektna skupina, ki ji je predsedoval prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, je sredi leta objavila poročilo , v katerem je potrdila mnoga stališča OR.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 743843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EC-PROPOSAL-SGP-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
EU fiscal rules must address need for public investment in cohesion and sustainability
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGHUB-AT-THE-COUNCIL-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

RegHub at the Council
RegHub at the Council
10.10.2022