Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski odbor regij podpira akcijski načrt za evropsko demokracijo ‎ kot del „postopka vzpostavljanja nove demokratične infrastrukture“  

Evropska unija mora vzpostaviti „novo demokratično infrastrukturo“, da bi zagotovila svobodne in poštene volitve, izboljšala pluralnost medijev in spodbudila sodelovanje državljanov, je 30. junija dejal Evropski odbor regij. V priporočilih za krepitev demokracije, enakosti in spoštovanja človekovih pravic so občinski in regionalni voditelji poudarili, da imajo lahko poddržavne oblasti pomembno vlogo pri spodbujanju medijske pismenosti, kritičnega razmišljanja in preglednosti v političnih kampanjah ter pri podpiranju udeležbe državljanov v politiki.

Priporočila podpirajo akcijski načrt za evropsko demokracijo , ki ga je Evropska komisija predstavila decembra 2020 in v katerem so predvidene številne pobude, ki so pogosto nezakonodajne narave in so namenjene zaščiti in razvoju evropske demokracije v digitalni dobi. Evropski odbor regij (OR) načrtu vseeno očita, da v njem ni dovolj poudarjen potencialen prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k izboljšanju stanja evropske demokracije.

Věra Jourová , podpredsednica Evropske komisije, pristojna za vrednote in preglednost, je v nagovoru članom OR na plenarnem zasedanju 30. junija dejala: „Demokracija ni samoumevna. Razmisliti moramo, kako spodbujati in varovati demokracijo v digitalni dobi. Za to sta potrebna mednarodno sodelovanje in vsedružbeni pristop v okviru usklajenih prizadevanj vlad, vključno z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, civilno družbo, raziskovalci in preverjevalci dejstev, zasebnim sektorjem, mediji in samimi državljani. Pozdravljam prispevek Odbora regij k akcijskemu načrtu za evropsko demokracijo in njegove zamisli o tem, kako lahko lokalne in regionalne oblasti vključijo svoje državljane, ohranijo svobodne in poštene volitve, krepijo medije in se borijo proti dezinformacijam. Ponujamo tudi možnosti financiranja za udejanjanje politike na lokalni in regionalni ravni. Tako denimo trenutno potekajo razpisi za zbiranje predlogov za partnerstva med mesti in mreže mest v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote.“

Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PT/PES), prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in član regionalne skupščine Azorov, je dejal: „Naša Unija je lahko le unija skupnih vrednot, ki jih spoštujemo. Lokalne in regionalne oblasti ter njihovi izvoljeni voditelji imajo pomembno vlogo ne le pri varovanju in spoštovanju demokracije, temveč tudi pri njenem spodbujanju. Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice niso le vrednote, na katerih temelji naša Unija, temveč zelo jasna merila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali v posameznih skupnostih ali državah po vsej Evropi besedam sledijo dejanja.“

Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), županja Gdanska in poročevalka OR za mnenje Akcijski načrt za evropsko demokracijo , je dejala: „Državljanska vzgoja za demokracijo je nujna za preživetje naše evropske skupnosti vrednot. Ne smemo dovoliti poslabšanja državljanskih pravic in svoboščin v državah članicah EU. Če se te v eni državi članici poslabšajo, to dejansko negativno vpliva na stanje demokracije v celotni evropski družini in ogroža naše evropske vrednote. Lokalne in regionalne oblasti, ki so najbližje državljanom, bi morale imeti subjektivno vlogo pri podpiranju demokracije, svobode in državljanske udeležbe. V Gdansku, mestu svobode in solidarnosti, pripravljamo gdanski model državljanske vzgoje, ki temelji na poučevanju kritičnega razmišljanja in državljanske odgovornosti.“

OR v svojih predlogih meni, da je akcijski načrt za evropsko demokracijo del „postopka vzpostavljanja nove demokratične infrastrukture“ in poudarja, da je treba nadaljevati sedanjo razpravo o svobodi izražanja na internetu in sprejeti preventivne ukrepe za boj proti dezinformacijam, sovražnemu govoru in teorijam zarote. Podpira nagrado, poimenovano po predhodniku Aleksandre Dulkiewicz Pawłu Adamowiczu, ki je bil umorjen leta 2019. Nagrada župana Pawła Adamowicza spodbuja socialno vključenost, enake možnosti ter spoštovanje človekovih pravic in državljanskih svoboščin.

OR je v svojih predlogih med drugim pozval EU, naj pomaga pri razvoju institucionalnih in upravnih zmogljivosti ter struktur, potrebnih za spodbujanje udeležbe javnosti v političnem življenju, pri čemer bi moral biti dostop do sredstev čim enostavnejši, z njimi pa bi morale v največji možni meri upravljati lokalne in regionalne oblasti.

Člani OR so sprejeli tudi mnenje o pobudi Evropske komisije, ki je povezana z akcijskim načrtom za evropsko demokracijo, z naslovom Strategija za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU . OR v mnenju, ki ga je pripravil Jean-Luc Vanraes (BE/Renew Europe), član občinskega sveta Uccle, podpira strategijo Evropske komisije in Komisijo poziva, naj sistematično preverja uporabo Listine, preden odobri sredstva EU, pri čemer trdi, da bi morale biti vrednote Unije pogoj za upravičenost do sredstev EU.

Jean-Luc Vanraes je dejal: „Države članice so 18. decembra 2000 z navdušenjem podpisale Evropsko listino o temeljnih pravicah. Spodbujanje in varovanje teh pravic je bistvena naloga Evropske komisije. Zato pozivam Komisijo, naj za njeno izpolnitev uporabi vsa pravna in finančna sredstva, ki jih ima na voljo.“

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
Občina Michałowo in njeni prebivalci prejeli nagrado župana Pawła Adamowicza za pomoč beguncem na meji z Belorusijo
08.02.2023