Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regionalni in lokalni voditelji zahtevajo nov sporazum na podlagi jasne agende za podeželje in okrepitev naložb, ki bodo podeželskim skupnostim pomagale premagati krizo  

Evropski odbor regij (OR) je z Januszem Wojciechowskim , evropskim komisarjem za kmetijstvo, razpravljal o tem, kako spodbuditi okrevanje na podeželskih območjih Evrope. Regije in mesta zahtevajo sporazum za podeželje, s katerim bodo opredeljeni cilji ter usklajeni skupna kmetijska politika, strukturni skladi ter mehanizem za okrevanje in odpornost. Tako bo mogoče premagati krizo na podeželskih območjih, okrepiti kohezijo, ekologizirati živilskopredelovalno industrijo, podpreti lokalne proizvajalce in diverzificirati možnosti za rast v podeželskih skupnostih. Sporazum za podeželje bi moral zagotoviti tudi vključujoče upravljanje, ki bi akterje na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni spodbudilo k uresničevanju trajnostnega okrevanja na podeželskih območjih Evrope. Ti predlogi so izpostavljeni tudi v mnenju o strategiji EU za oživitev podeželja (resničen poziv k agendi za podeželje), ki so ga podprli člani OR.

Zaradi pandemije COVID-19 so prizadevanja za oživitev podeželja v regijah Evropske unije dobila novo razsežnost in postala še nujnejša. Zmanjšanje povpraševanja po kmetijskih proizvodih zaradi zaprtja barov in restavracij ter ustavitev turizma v EU sta hudo prizadela podeželska območja, kraje in vasi. Njihova ranljivost je toliko večja, ker imajo omejen dostop do zdravstvenih centrov, bolnišnic in prevoza, dostop do interneta pa je slab ali ga sploh ni. Digitalni razkorak je še posebej vplival na izobraževanje in podjetja.

Trdi brexit bi lahko bil hud udarec za številne podeželske regije in bo uničujoč za podeželska območja, kot je grofija Leitrim, od koder prihaja Enda Stenson, poročevalec OR za oživitev podeželja.

„Zaradi te krize bo morala EU preoblikovati nastajajočo dolgoročno vizijo za podeželska območja in ustvariti resničen sporazum za podeželje. Uresničiti moramo svoje cilje in izboljšati storitve na področju prevoza, povezanosti, zdravstva in izobraževanja, pa tudi diverzificirati podeželska gospodarstva in spodbuditi trajnostno kmetijsko-živilsko proizvodnjo,“ je dejal predsednik OR Apostolos Tzitzikostas .

Evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski je povedal: „Preplesti je treba delovanje vseh političnih področij in vseh sredstev EU, da bo mogoče doseči cilje vizije za podeželje, kar bo optimiziralo medsebojno delovanje in usklajenost nacionalnih sredstev in sredstev EU. Če bomo našli boljše in učinkovitejše načine uporabe obstoječih podpornih mehanizmov za zadovoljevanje potreb podeželskih območij, bomo dejansko izpolnili enega od pomembnih ciljev te vizije.“

Člani OR so v razpravi opozorili, da je treba doseči sistematični pristop, in sicer s sprejetjem resnične in oprijemljive agende za podeželje. Ker so nova sredstva večletnega finančnega okvira, namenjena skupni kmetijski politiki, znatno nižja od sredstev v sedanjem programskem obdobju, je še toliko pomembneje zagotoviti povezanost in usklajenost med Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) in drugimi evropskimi skladi, kot so Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad in Obzorje Evropa. Povečanje naložb bo mogoče, če si bo EU v prihodnjih desetih letih za to močno prizadevala in če bo poskrbela, da bo v vseh svojih ustreznih politikah namenila pozornost razvoju podeželja. Te sinergije lahko podeželskim akterjem omogočijo, da bolje obravnavajo horizontalna vprašanja ter izboljšajo sodelovanje in kakovost življenja na podeželju.

Enda Stenson (IE/EA), član grofijskega sveta Leitrim in poročevalec za mnenje o strategiji EU za oživitev podeželja , je poudaril: „Sedanja kriza zaradi pandemije je razkrila in zaostrila posledice groženj, s katerimi se podeželje že dolgo sooča, zato je postala njegova oživitev še nujnejša. Poskrbeti moramo, da bodo naše podeželske skupnosti postale najboljši kraji za življenje, delo in ustvarjanje družine. To bomo dosegli, če bo sporazum za podeželje omogočil vlaganje v storitve, povezanost in ljudi. Pozivam vse institucije EU, naj skupaj najdejo rešitve, ki zagotavljajo gospodarsko, socialno in okoljsko trajnostnost skupne kmetijske politike, kar bo koristilo našim podeželskim območjem. Naše skupnosti so pripravljene, zato ne zamudimo priložnosti za oživitev podeželskih območij.“

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), članica občinskega sveta Kungsbacka in predsednica komisije OR za naravne vire (NAT), je ob koncu dejala: „Polarizacija družbe vedno povzroči resne probleme in ogrozi demokracijo. Po eni strani je bogastvo vse bolj neenakomerno porazdeljeno, po drugi pa se veča razkorak med podeželsko in mestno Evropo. To ni dobro, zato moramo najti načine, da izboljšamo privlačnost podeželskih skupnosti. Sporazum za podeželje bi bil prvi korak v to smer.“

Franc Bogovič , poslanec Evropskega parlamenta in sopredsednik medskupine za podeželje in pametne vasi , je dejal: „Vilic brez vil ne more biti. Ponovno je treba vzpostaviti zaupanje med potrošniki in kmeti. Podeželska območja pomenijo več kot le gozdarstvo in kmetijstvo. Potrebujemo odporna podeželska območja, ki bodo mladim nudila sodobna delovna mesta, starejšim pa še naprej omogočala kakovostno življenje. Osnova za to je kakovostna širokopasovna povezava.

Ko govorimo o pametnih vaseh, imamo v mislih zdravstvo, mobilnost, socialno varstvo, turizem, digitalne platforme, rešitve za energijo iz obnovljivih virov in še kaj. Pomembno je, da o pametnih vaseh razmišljamo medsektorsko in začnemo razdirati zastarele strukture. Potrebujemo strategijo za pametne vasi, ki bo vključena v naš kohezijski sklad, za kar si v Evropskem parlamentu neutrudno prizadevam.“

Kriza zaradi pandemije je lahko tudi enkratna priložnost za nadgradnjo odpornosti podeželskih območij s krepitvijo trajnostne lokalne proizvodnje, pri čemer je treba poudarjati kratke dobavne verige ter si prizadevati za promocijo lokalnih in regionalnih oblik proizvodnje. Regije in mesta ter njihovi lokalni proizvajalci so ključni akterji v prehodu k bolj trajnostnemu in pravičnemu prehranskemu sistemu, kot ga je opisal Guido Milana (IT/PES), član občinskega sveta, Olevano Romano (Rim), v mnenju Od vil do vilic: lokalni in regionalni vidik .

Podeželska območja in vmesne regije predstavljajo 88 % ozemlja EU; v njih živi 55 % prebivalstva EU, ustvari se 43 % njene bruto dodane vrednosti in zagotavlja 56 % delovnih mest.

Več informacij:

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mob. tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Začetek zbiranja prijav za ekološke nagrade EU
Začetek zbiranja prijav za ekološke nagrade EU
27.03.2023