Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Zeleni dogovor na lokalni ravni: nov poziv k predstavitvi najboljših praks in podnebnih zavez  

Evropski odbor regij (OR) svoje člane in nadomestne člane, mlade izvoljene politike in člane mreže lokalnih in regionalnih svetnikov OR znova poziva k predstavitvi najboljših praks, zbiranju in promoviranju nizkoogljičnih in trajnostnih projektov ter podnebnih zavez za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki so jih sprejele lokalne in regionalne oblasti po vsej EU. Ali ima vaša regija ali mesto poseben projekt za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora? Ali si je vaša regija ali mesto zastavilo za cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 ali 2050? Potem je ta novi poziv namenjen vam.

Pandemija COVID-19 in energetska kriza, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, razkrivata, kako močno smo ljudje povezani z okoljem. Hkrati pa nam še vedno grozijo naravne nesreče, okoljska tveganja, degradacija ekosistemov in segrevanje planeta, zato so podnebni ukrepi nujnejši kot kdajkoli prej. Mesta in regije so glavni akterji pri uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora in podnebne nevtralnosti v EU.

Evropski odbor regij želi dodatno spodbuditi regionalno in lokalno ukrepanje za uresničevanje ciljev zelenega dogovora, zato vse svoje člane in nadomestne člane, mlade izvoljene politike in člane evropske mreže lokalnih in regionalnih svetnikov znova poziva k predstavitvi najboljših praks in podnebnih zavez. Projekti bodo vključeni v platformo primerov najboljših praks, ki razkrivajo, kako mesta in regije prispevajo k zelenemu okrevanju, da bi dosegli bolj trajnostno, vključujočo in odporno družbo.

Kateri projekti se zbirajo?

Člane in nadomestne člane OR, mlade izvoljene politike in člane mreže lokalnih in regionalnih svetnikov vabimo, da delijo nedavno izvedene ali tekoče projekte in pobude z naslednjih področij:

  • prilagajanje podnebju,
  • blažitev podnebnih sprememb,
  • krožno gospodarstvo,
  • energetska vprašanja, kot so energijska učinkovitost, energijska revščina ali obnovljivi viri energije,
  • čista mobilnost,
  • ničelno onesnaževanje,
  • pogozdovanje in ozelenitev mest,
  • zeleno proračunsko načrtovanje.

Pred konferenco Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC COP27), ki bo novembra 2022 v Šarm-el-Šejku v Egiptu, bodo podnebne zaveze lokalnih in regionalnih oblasti zbrane na skupnem zemljevidu, s katerim se bodo podprla prizadevanja OR za okrepitev vloge mest in regij v svetovnem podnebnem upravljanju in pri izvajanju Pariškega sporazuma.

Svoje zelene projekte in podnebne zaveze nam lahko predstavite tako, da izpolnite kratko anketo.

Projekti in zaveze bodo vključeni v interaktivni zemljevid OR in z njimi bomo seznanjali institucije EU, deležnike in novinarje.

Zeleni dogovor na lokalni ravni: več informacij o portalu OR o zelenem dogovoru in delovni skupini za zeleni dogovor je na voljo tu.

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Mesta in regije EU pozivajo k skupnemu odzivu EU na energetsko krizo
Mesta in regije EU pozivajo k skupnemu odzivu EU na energetsko krizo
09.02.2023