Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nacionalni načrti za okrevanje bodo manj učinkoviti, če vanj ne bomo vključili regij in mest  

Okrevanje gospodarstva in družbe ter zeleni in digitalni prehod so lahko uspešni le, če so lokalne in regionalne oblasti neposredno vključene v pripravo in izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

Tesno partnerstvo med vsemi ravnmi upravljanja, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami je bistvenega pomena za zagotovitev, da nacionalni načrti za okrevanje in odpornost ustrezajo teritorialnim potrebam in preprečujejo prekrivanje z drugimi politikami in skladi EU. To so glavna sporočila, ki jih je Evropski odbor regij (OR) poslal nacionalnim vladam in institucijam EU v mnenju, ki ga je pripravil Rob Jonkman, član izvršnega sveta občine Opsterland na Nizozemskem. Mnenje je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju OR 1. decembra 2021.

Člani Evropskega odbora regij obžalujejo, da je priprava nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost v večini držav članic predvsem proces od zgoraj navzdol, in izražajo zaskrbljenost zaradi premajhne vključenosti podnacionalnih ravni v fazo izvajanja in ocenjevanja. Ta pristop prinaša tveganje centralizacije pomembnih javnih naložb in neupoštevanja teritorialnih razlik, kar spodkopava učinek načrtov za okrevanje.

To pomeni, se sporoča v mnenju , da regijam, ki so že pred začetkom pandemije zaostajale pri razvoju, grozi še večji zaostanek, med drugim pri zaposlovanju, podpori podjetjem, digitalizaciji in drugih ključnih področjih. Poleg tega nezadostna vključenost regij in občin pomeni tveganje prekrivanja naložb za okrevanje in skladi kohezijske politike, kar ustvarja konkurenco med njimi. Zato je po mnenju lokalnih voditeljev spodbudno, da bo Evropska komisija kmalu objavila preglednica kazalnikov v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. Kot je navedeno v pismu, ki ga je izvršni podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis poslal predsedniku OR Apostolosu Tzitzikostasu in predsedniku komisije OR za ekonomsko politiko Michaelu Murphyju, bo nova preglednica kazalnikov zagotavljala informacije o obdelavi zahtevkov za plačila iz držav članic in po možnosti vključevala bolj teritorialno usmerjeno spremljanje.

Poročevalec Rob Jonkman (NL/ECR), član izvršnega sveta občine Opsterland, je dejal: „ Mehanizem za okrevanje in odpornost je rezultat zgodovinskega sporazuma med voditelji EU in ambiciozno orodje za izhod iz krize zaradi COVID-19. Čeprav so lokalne in regionalne oblasti že od začetka pandemije v ospredju boja proti socialno-ekonomskim posledicam, nas v številnih državah članicah zadnje vključijo v načrte za okrevanje. Potrebno je sodelovanje, ne centralizacija.“

Lokalne in regionalne oblasti so odgovorne za tretjino vseh javnih odhodkov in več kot polovico javnih naložb v EU, pri čemer je velik del teh naložb na področjih, ki so ključna za Mehanizem za okrevanje in odpornost , ki je osnova načrta za okrevanje Next Generation EU . Zato je pomembno, da so mesta in regije neposredno vključeni v oblikovanje in izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, da bi lahko uspešno izvedli reforme in naložbe iz teh načrtov.

Kriza zaradi COVID-19 je v številnih občinah in regijah povzročila zmanjšanje prihodkov in povečanje odhodkov. Iz drugega regionalnega in lokalnega barometra , ki ga je OR objavil oktobra, je razvidno, da je finančna vrzel že samo v letu 2020 znašala 180 milijard EUR. OR meni, da so EU in njene države članice dolžne lokalnim in regionalnim oblastem nujno pomagati pri blaženju finančnih pretresov in zagotavljanju, da bodo evropska gospodarstva in družbe bolj trajnostna, odporna in bolje pripravljena na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda, tudi prek nacionalnih načrtov za okrevanje.

Poleg tega OR poziva Evropsko komisijo, naj v svoje letno poročilo o izvajanju mehanizma za okrevanje in odpornost vključi poglavje o vključevanju lokalnih in regionalnih oblasti, Evropski parlament pa, naj v celoti uresniči svojo vlogo nadzora doseganja ciljev načrtov za okrevanje in odpornost ter redno vključuje lokalne in regionalne oblasti.

Ozadje:

OR je 24. septembra skupaj s slovenskim predsedstvom Sveta EU organiziral prvi forum na visoki ravni o regionalnem okrevanju in odpornosti. Na dogodku, ki je potekal v Lipici (Slovenija), je evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni poudaril , da lahko nacionalni načrti za okrevanje uspejo le s sodelovanjem z regijami in občinami. Sporočilo za javnost si lahko preberete tukaj .

Mehanizem za okrevanje in odpornost je finančni instrument EU, v okviru katerega se namenja 723,8 milijarde EUR (338 milijarde EUR nepovratnih sredstev in 385,8 milijarde EUR posojil) za podporo državam članicam pri izvajanju reform in vlaganju v skupne prednostne naloge EU. To je največje finančno orodje instrumenta Next Generation EU , ki znaša 801 milijardo EUR. Države članice, ki želijo prejeti podporo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, morajo predložiti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, v katerih navedejo reforme in naložbe, ki jih želijo financirati.

Študija OR o vključevanju regionalnih in lokalnih oblasti v pripravo in izvajanje osmih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost (junij 2021).

Skupno posvetovanje OR in CEMR o pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Vsi rezultati so na voljo tu (januar 2021).

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023