Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Migracije: Komisarka Johansson in predsednik Lambertz poudarjata potrebo po izmenjavi dobrih praks pri vključevanju  
Nova evropska komisarka napoveduje tudi ukrepe nujne pomoči Italiji in Španiji v podporo njunim prizadevanjem za vključevanje novo prispelih oseb

Na današnji konferenci je nova evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson pohvalila mesta, kraje in vasi po vsej Evropski uniji, ki si prizadevajo za vključevanje beguncev in migrantov. Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je to podporo pozdravil in dejal, da je v Evropi pri migracijah potreben „pravičnejši, bolj pragmatičen in vključujoč pristop, s katerim bi podprli regije in mesta“.

Komisarka Johansson je na svoj drugi delovni dan po nastopu funkcije nagovorila kakih 400 lokalnih in regionalnih politikov na konferenci z naslovom „ Delovanje na lokalni ravni – podpora regijam, mestom in podeželskim območjem pri vključevanju migrantov “. Cilj konference, ki sta jo skupaj organizirala Evropski odbor regij in Evropska komisija, je promoviranje pomembnega vidika lokalnih in regionalnih socialnih naložb v pristopu EU k migracijam. Evropski odbor regij se zavzema zlasti za podporo krajem in vasem, ki po vsej EU nudijo dom približno tretjini beguncev in priseljencev.

Ylva Johansson je dejala: „Kot evropska komisarka želim poudariti, da je eden naših dolgoročnih ciljev ustvarjati povezano družbo, v kateri se bo vsakdo počutil spoštovan in varen. Zato bo ena mojih prednostnih nalog uspešno vključevanje, ki temelji na skupnosti, ta pa se gradi od spodaj navzgor. Prav zato je „Delovanje na lokalni ravni“ tako pomembna pobuda in dogodek.“ Komisarka Johansson je napovedala tudi ukrepe nujne pomoči Italiji in Španiji v podporo njunim prizadevanjem za vključevanje novo prispelih oseb.

Evropska komisija je pozvala k potrojitvi sredstev v glavnem skladu iz katerega se financirajo ukrepi vključevanja – trenutno se imenuje Sklad za azil, migracije in vključevanje – in sicer s 3,1 milijarde evrov v obdobju 2014–2020 na 10,4 milijarde evrov. EU dolgoročno namerava financirati socialno vključevanje večinoma s sredstvi prihodnjega Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Organizacijo konference sta prevzela generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve in Evropski odbor regij, katerega predsednik Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) je aprila 2019 skupaj s tedanjim evropskim komisarjem Dimitriosom Avramopoulosom predstavil pobudo Mesta in regije za vključevanje .

Predsednik Lambertz je dejal: „Preprečiti moramo širjenje preplaha, se boriti proti razdiralni populistični retoriki ter si prizadevati za pragmatizem, pravičnost in solidarnost. V zadnjem desetletju, tudi v času varčevalnih ukrepov, so mesta in kraji po vsej Evropi sprejemali in podpirali begunce. Pobuda za vključevanje se še naprej širi in očitno je, da vasi, kraji, mesta in regije vsak dan pomagajo pri vključevanju novih prišlekov, pri tem pa ustvarjajo vključujoče skupnosti. Današnja navzočnost komisarke, ki že takoj na začetku mandata sodeluje z regijami in mesti, je dokaz, da Evropa ne le posluša, ampak je pripravljena tudi delovati na lokalni ravni.“

Med govorniki so bili tudi župan Bologne in član Evropskega odbora regij Virginio Merola (IT/PES), predsednica švedske regije Skåne Annika Annerby Jansson , podžupan Amsterdama na Nizozemskem, pristojen za socialne zadeve, demokratizacijo in raznolikost, Rutger Groot Wassink, ter sekretar katalonske vlade v Španiji, pristojen za enakost, migracije in državljanstvo, Oriol Amorós .

V sklopu konference so potekale delavnice o mnogih področjih življenja, na katerih so lokalne in regionalne oblasti običajno posebej pomembne (stanovanja, zdravstvo, izobraževanje, mladinsko delo in šport), pa tudi o področjih, na katerih Evropska komisija nudi strokovno znanje mestom in regijam (podatki, lokalne strategije in inovativni finančni instrumenti).

EU trenutno podpira projekte vključevanja v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje, Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in programa Erasmus+.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu