Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Migracije, kohezija, podnebje: ‎ lokalni in regionalni voditelji razpravljajo o prihodnosti Evrope  
Na dnevnem redu plenarnega zasedanja OR ( #CoRplenary ): lokalni in regionalni voditelji predstavijo skrbi in upanje za prihodnost Evrope in razpravljajo o podnebju, razglašeni pa bodo tudi prejemniki nagrad Evropska podjetniška regija 2019.

Lokalni in regionalni voditelji EU se bodo 4. in 5. julija zbrali v Bruslju, da bi razpravljali o vprašanjih, ki so najpomembnejša za regije in mesta. Članom Evropskega odbora regij (OR) se bodo na prvem dnevu plenarnega zasedanja pridružili voditelji nacionalnih združenj lokalnih in regionalnih oblasti s predlogi, kako oblikovati trajnostno, vključujočo in inovativno Evropo. Dan pozneje, nedolgo za tem, ko je EU zvišala svoje cilje na področju energije in podnebja za leto 2030, bodo razpravo o nadaljnjih ukrepih EU za uresničitev zavez glede podnebja iz Pariškega sporazuma vodili evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete, posebni poljski predstavnik za podnebne spremembe ter predstavnika mest Bonn (gostitelj podnebne konference COP 23) in Katovice (gostitelj COP 24).

Razglašeni bodo tudi prejemniki nagrade Evropska podjetniška regija za leto 2019, s katero se nagradijo regije z najuspešnejšimi podjetniškimi strategijami v Evropi. Člani OR se bodo osredotočili tudi na dve najbolj pereči lokalni in regionalni vprašanji – migracije v EU in regionalno politiko – ter razpravljali o avstrijskih načrtih za prihodnje šestmesečno predsedovanje Svetu EU.

Plenarno zasedanje lahko spremljate v živo v vseh jezikih EU.

 

Prihodnost Evrope: stališča lokalnih in regionalnih oblasti (4. julij)

 

V okviru razmišljanja o prihodnosti Evrope je OR voditelje evropskih in nacionalnih združenj lokalnih in regionalnih oblasti povabil k razpravljanju o glavnih izzivih, s katerimi se soočajo mesta, kraji in regije. Pred plenarno razpravo bo zjutraj potekal dogodek , v katerem bodo sodelovali predstavniki združenj lokalnih in regionalnih oblasti in člani OR, ki bodo na okroglih mizah obravnavali predvsem razvoj vključujoče, trajnostne in inovativne Evropske unije.  Ta srečanja potekajo v okviru pobude „Razmislimo o Evropi“ , ki se je začela leta 2016 in bo prispevala k poročilu o prihodnosti Evrope, ki ga OR pripravlja na zahtevo predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, sprejel pa ga bo na plenarnem zasedanju 8., 9. in 10. oktobra. Vse te dejavnosti OR bi morale obogatiti razmišljanje odločevalcev EU in volitve v Evropski parlament leta 2019, saj bodo prispevale stališča lokalnih in regionalnih politikov.

 

Migracije in kohezija: Teme EU, pomembne za lokalne in regionalne oblasti (4. julij)

 

Na podlagi razprave o prihodnosti Evrope z združenji lokalnih in regionalnih oblasti bodo člani OR delili svoje mnenje o migracijah in kohezijski politiki EU ter o drugih lokalnih izzivih in rešitvah, ki imajo evropsko razsežnost. Izmenjavi mnenj bo namenjena ena ura.

 

Prednostne naloge avstrijskega predsedstva Sveta EU (4. julij)

 

Karoline Edtstadler, državna sekretarka na avstrijskem zveznem ministrstvu za notranje zadeve, bo predstavila prednostne naloge šestmesečnega avstrijskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ki se začne 1. julija. Plenarno zasedanje OR bo potekalo pet dni po vrhu voditeljev EU , ki je bilo posvečeno migracijam, ekonomski in monetarni uniji, dolgoročnemu proračunu EU, obdavčitvi in inovacijam, zvezi NATO in izstopu Združenega kraljestva iz EU.

 

Prejemniki nagrade Evropska podjetniška regija za leto 2019 (4. julij)

 

OR vsako leto odkrije in nagradi regije EU, ki so uvedle izjemne in inovativne strategije na področju podjetniške politike. Nagrada jim pomaga pokazati, kako lahko podjetniki ter mala in srednja podjetja povečajo vitalnost in odpornost lokalnih in regionalnih gospodarstev. Prejemniki nagrade za leto 2019 bodo razglašeni 4. julija, na koncu prvega dne plenarnega zasedanja OR. Lani so nagrado prejele regije Osrednja Makedonija, Ile-de-France ter irska Severna in zahodna regija.

 

Boj proti podnebnim spremembam (5. julij)

 

Komisar Cañete bo predstavil globalne podnebne cilje EU, posledice revidiranih ciljev EU na področju podnebja in energije ter načrte EU za podporo podnebnim ukrepom lokalnih in regionalnih oblasti po letu 2020. Župan mesta Bonn in novi predsednik pobude Lokalne oblasti za trajnostni razvoj ( ICLEI ) Ashok Alexander Sridharan bo razpravljal o rezultatih konference COP 23, ki je leta 2017 potekala v Bonnu ; podžupan mesta Katovice Mariusz Skiba in posebni poljski predstavnik za podnebne spremembe Tomasz Chruszczow pa bosta opisala pričakovanja za konferenco COP 24, ki bo decembra. Na konferenci v Katovicah bi bilo globalne podnebne cilje, o katerih so se vlade držav dogovorile leta 2015 v Parizu, nujno spremeniti v pravila in smernice, ki imajo občutne posledice za občinske in regionalne organe.

 

OR bo na plenarnem zasedanju sprejel priporočila o „podnebnem upravljanju po letu 2020“ , ki jih je pripravil Andrew Cooper (UK/EA), član sveta Kirklees. Člani OR bodo sprejeli tudi mnenje „Uresničevanje nizkoemisijske mobilnosti“ , ki ga je pripravil Michiel Scheffer (NL/ALDE) iz pokrajine Gelderland.

 

OR bo na plenarnem zasedanju obravnaval in sprejel vrsto mnenj:

 

Predlogi reforme ekonomske in monetarne unije “, poročevalec: Christophe Rouillon (FR/PES), župan mesta Coulaines

Ocena izvajanja agende EU za mesta “, poročevalec: Kieran McCarthy (IE/EA), član mestnega sveta Corka

Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji “, poročevalka: Isolde Ries (DE/PES), poslanka deželnega zbora, Posarje

Akcijski načrt za podporo pri varovanju javnih prostorov “, poročevalec: Jean-François Barnier (FR/ALDE), župan občine Chambon-Feugerolles

Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU “, poročevalec: János Ádám Karácsony (HU/EPP), predstavnik skupnosti Tahitótfalu

Sveženj o javnih naročilih “, poročevalec: Adrian Ovidiu Teban (RO/EPP), župan Cugirja

Lokalne in regionalne spodbude za zdravo in trajnostno prehrano “, poročevalec: Nikolaos Chiotakis (EL/EPP), član sveta občine Kifissia

Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano “, glavni poročevalec: Jacques Blanc (FR/EPP), župan La Canourgue.

Cilji vzhodnega partnerstva za leto 2020: prispevek lokalnih in regionalnih oblasti “, poročevalec: Sören Herbst (DE/EPP), član sveta mesta Magdeburg

 

Praktične informacije:

 

Kje : Evropski parlament, Stavba Paul Henri Spaak – polkrožna dvorana, Rue Wiertz 60, 1047 Bruselj

 

Kdaj : 4. julija od 15.00 do 21.00 in 5. julija od 9.00 do 13.00

        Dnevni red plenarnega zasedanja in dokumenti

        Plenarno zasedanje je mogoče spremljati v živo na spletni strani OR

        Program plenarnega zasedanja za medije

 

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Share: