Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji so pripravljeni pomagati pri spodbujanju evropskih vrednot ‎ v izobraževanju za preprečevanje groženj demokraciji  

Lokalne in regionalne oblasti EU imajo kot raven upravljanja, ki je najbližja državljanom, ključno vlogo pri spodbujanju evropskih vrednot in udeležbe državljanov v demokratičnih procesih. Lokalni in regionalni voditelji se strinjajo, da je treba v skladu s pozivi državljanov na Konferenci o prihodnosti Evrope v izobraževanju nujno spodbujati evropsko demokracijo. To je bilo na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR) 28. aprila glavno sporočilo razprave o spodbujanju evropskih vrednot z izobraževanjem, da bi okrepili državljanstvo EU. Člani OR so sprejeli tudi mnenje o krepitvi demokracije in integritete volitev, v katerem poudarjajo potrebo po odprti, pravični, pluralistični in demokratični udeležbi na lokalni in regionalni ravni.

Spodbujanje evropskih demokratičnih vrednot je pomembno zlasti v boju proti grožnjam demokraciji in bi moralo biti ključni element izobraževanja vseh državljanov EU. Glede na to, da so končni sklepi Konference o prihodnosti Evrope uresničljivi, je mogoče pričakovati nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil državljanov za uvedbo minimalne ravni izobrazbe o EU in posebej o njenih demokratičnih procesih.

Lokalni in regionalni voditelji so na plenarnem zasedanju OR v razpravi o „spodbujanju evropskih demokratičnih vrednot z izobraževanjem za spodbujanje državljanstva EU“ potrdili, da so pripravljeni graditi na obstoječih dobrih praksah in oblikovati skupna orodja – na prostovoljni osnovi od spodaj navzgor in ob polnem spoštovanju subsidiarnosti – za spodbujanje državljanske vzgoje ter poglobitev razumevanja demokracije in evropskih vrednot med državljani, pa tudi za spodbujanje razprave o Evropski uniji. Poudarili so tudi, da bi šolam in drugim izobraževalnim ustanovam pri tem koristili inovativno učno gradivo in viri.Zato je OR objavil razpis za primere najboljše prakse in s svojimi člani zbral na stotine tovrstnih pobud v regijah po vsej Evropi.

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas, guverner grške regije Osrednja Makedonija in vodja delegacije lokalnih in regionalnih oblasti, je na plenarnem zasedanju Konference o prihodnosti Evrope dejal: „Vojna v Ukrajini je pokazala, da mir in demokracija v Evropi nista samoumevna. Kot lokalni in regionalni voditelji moramo mlade obveščati in jim zaupati odgovornost za razpravo o Evropski uniji. Naš cilj je spodbujati državljanstvo in krepiti odgovornost državljanov. Ne moremo podpreti Evrope, če zanjo ne skrbimo in če se tega vsak dan ne učimo. Zato je treba od spodaj navzgor razviti evropski učni načrt za državljansko vzgojo ter spodbujanje evropskih demokratičnih vrednot, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti. S tem bi povečali ozaveščenost o evropskem projektu in sodelovanje državljanov, zlasti mlajših generacij, v demokratičnih procesih v EU.“

Dubravka Šuica, podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo, je dejala: „Kot nekdanja županja in učiteljica pozdravljam poziv Evropskega odbora regij k spodbujanju evropskih vrednot, identitet in državljanstva prek izobraževanja in kulture na regionalni in lokalni ravni. Za ozaveščene razprave morajo biti državljani ozaveščeni že zgodaj in skozi vse življenje. Končno poročilo Konference o prihodnosti Evrope bo predstavljeno predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta EU in Komisije 9. maja v Strasbourgu. Za razliko od okrutnih dogodkov v Ukrajini je Konferenca praznovanje naših vrednot, prostor za svobodno razpravo in posvetovanje z državljani, ki so v središču. Bistveno je, da Evropska komisija in Evropski odbor regij ter regionalne in lokalne oblasti še naprej tesno sodelujejo, da bi bile naša demokracija in demokratične institucije, ki jo podpirajo, pripravljene na prihodnost.“

Domènec Ruiz Devesa, poslanec Evropskega parlamenta in poročevalec za nedavno resolucijo EP o izvajanju državljanske vzgoje, ki je tudi član delovne skupine Konference o prihodnosti Evrope za demokracijo EU, je dejal: „Kako lahko državljani sodelujejo na ravni EU, če je ne razumejo? Poskrbeti moramo, da bodo naši otroci že od malega pridobili znanje za ukrepanje. Takšen poziv smo slišali na Konferenci o prihodnosti Evrope in to moramo tudi doseči. Ob grožnji demokratičnega nazadovanja v Evropi in tujini zgolj obliži ne zadoščajo. Potrebujemo učinkovite in sistemske rešitve, kot je priprava evropskega učnega načrta za državljansko vzgojo, z razlago zgodovine Unije, njenih vrednot in institucij ter njihovega delovanja.“

Volilna udeležba in izobraževanje o evropski demokraciji in državljanstvu sta neločljivo povezana. Člani OR so v mnenju Krepitev demokracije in integritete volitev, ki so ga sprejeli, pojasnili, da je treba uvesti različne rešitve za glasovanje na daljavo, da bi volilni postopki na regionalni, nacionalni in evropski ravni postali bolj vključujoči in okolju prijaznejši. Pozvali so k vključitvi lokalne in regionalne ravni v „skupni mehanizem za volilno odpornost“, da bi zaščitili integriteto volitev pred morebitnimi grožnjami.

Vincenzo Bianco (IT/PES), član občinskega sveta Catania in poročevalec za to mnenje, je poudaril, da „obstajajo resna tveganja, ki lahko ogrozijo poštene volilne kampanje, pa tudi izvedbo volitev. Razmišljamo o obsežnem širjenju lažnih novic, rasističnih in diskriminatornih sporočil ter možnostih ponarejanja glasovnic na daljavo. Zato potrebujemo jasne in učinkovite odgovore ter resen in strog pristop evropskih institucij.“

Poudaril je tudi, da je treba okrepiti udeležbo državljanov v lokalnih institucijah ter občine in regije vključiti v spodbujanje inovativnih oblik in orodij za glasovanje, tudi s spodbujanjem zelenih in trajnostnih načinov izvedbe volitev.

Člani OR so poudarili potrebo po ciljno usmerjenih pobudah za boj proti širjenju dezinformacij na vseh ravneh, pri čemer je treba lokalne in regionalne oblasti priznati kot ključne partnerje.

Kontaktna oseba:

Theresa Sostmann

Tel. +32 22822457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023