Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji pozivajo k oblikovanju nove oznake EU za zaščito industrijske in obrtniške odličnosti  

Sistem bi se zgledoval po modelu geografske označbe za hrano in bi pomagal preprečevati ponarejanje ter zaščititi delovna mesta in izdelke, ki so del evropske kulturne dediščine

Nov sistem, ki bi v vsej EU zaščitil geografske označbe za industrijske in obrtne izdelke ter bi temeljil na uspešnem modelu za kmetijske proizvode in hrano, bi koristil tako obrtnikom kot lokalnim gospodarstvom. Okrepil bi pravno varstvo za prvovrstne izdelke, pomagal preprečevati ponarejanje ter ustvaril in ohranjal delovna mesta. Ta predlog je podan v mnenju, ki ga je pripravila Martine Pinville, članica regionalnega sveta Nove Akvitanije, Evropski odbor regij (OR) pa ga je [soglasno] sprejel na plenarnem zasedanju 13. oktobra.

Češki kristal, kuhinjski pribor iz nemškega Solingena, limoški porcelan iz Francije, muransko steklo iz Italije, keramika iz španskih krajev Puente del Arzobispo in Talavera de la Reina ter donegalski tvid iz Irske – to je le nekaj primerov evropskih proizvodov, ki niso le simbol večstoletne obrtniške tradicije, temveč del evropske kulturne dediščine, ki je dobro znana in cenjena v EU in drugod. Velika raznolikost rokodelstva Evrope se odraža v njenih mestih, pokrajinah in regijah. Ta središča lokalne proizvodnje gradijo na znanju, ki se marsikje prenaša iz generacije v generacijo.

OR v mnenju , ki ga je [soglasno] sprejel na plenarnem zasedanju, poziva Evropsko komisijo, naj pripravi pravni okvir za zaščito evropskih obrtniških in industrijskih izdelkov. Lokalni in regionalni voditelji menijo, da zaradi neusklajenosti glede vprašanja geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov na evropski ravni obstajajo različni nacionalni pravni instrumenti, kar slabi zaščito izdelkov in podjetij.

Poročevalka Martine Pinville (FR/PES), članica regionalnega sveta Nove Akvitanije , je povedala: „V preteklih mesecih sem si imela priložnost izmenjati stališča s predstavniki MSP, združenj in javnih oblasti iz vse Evrope in vsi so se strinjali, da Evropa potrebuje okvir za geografske označbe industrijskih in obrtnih izdelkov, kakršen že obstaja za kmetijske geografske označbe. Zaščita naše dediščine, ohranjanje dodane vrednosti in delovnih mest na posameznem območju so vprašanja, na katera bodo naše skupnosti našle odgovor v geografskih označbah industrijskih in obrtnih izdelkov. Evropski odbor regij je ključni partner, ki bo poskrbel, da bo Evropska komisija hitro predložila konkreten predlog, ki bo prilagojen danostim naših regij.“

OR poudarja gospodarske vidike zaščite geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov, saj izboljšujejo konkurenčnost proizvajalcev s povečanjem prepoznavnosti in ugleda njihovih proizvodov ter povečajo pripravljenost potrošnikov, da plačajo za proizvode, katerih značilnosti in poreklo so zajamčeni. Geografske označbe so odgovor na spremembe v povpraševanju potrošnikov, ki si želijo večje sledljivosti in preglednosti glede porekla proizvoda in načina njegove proizvodnje ter vse bolj iščejo lokalne proizvode. Ta tendenca je zaradi krize zaradi COVID-19 še izrazitejša.

Člani OR poleg tega poudarjajo , da je bistvena povezava med geografskim območjem in izdelkom, kar se v zvezi z geografskimi označbami industrijskih in obrtnih izdelkov zlasti kaže v izjemnem pomenu človeškega dejavnika in strokovnega znanja. Na nekaterih območjih so surovine pošle ali niso več primerne, kljub temu pa so se podjetja in strokovno znanje ohranili ali celo razvili z ustvarjanjem odličnih izdelkov.

Plenarno zasedanje OR poteka v času 19. evropskega tedna regij in mest , ki ga skupaj pripravljata OR in Evropska komisija in traja od 11. do 14. oktobra 2021.

Ozadje:

OR drugič v šestih letih poziva Evropsko komisijo, naj pripravi predlog uredbe o zaščiti geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov v Evropski uniji. Prvo takšno mnenje o razširitvi zaščite geografskih označb na nekmetijske proizvode , ki ga je pripravila Maria Luisa Coppola (IT/EPP), je bilo sprejeto februarja 2015.

Evropska komisija je v akcijskem načrtu za pravice intelektualne lastnine , sprejetem novembra 2020, napovedala, da bo preučila možnost vzpostavitve sistema EU za zaščito geografskih označb za nekmetijske proizvode (torej obrtniške in industrijske izdelke). Nato je bilo organizirano javno posvetovanje za ocenitev stroškov in koristi, ki bi jih lahko imela vzpostavitev preglednega sistema EU za zaščito geografskih označb. Posvetovanje se je končalo julija 2021. Namen posvetovanja je bil pridobiti podroben vpogled v problematiko, s katero se soočajo ustrezni deležniki, med drugim v zvezi z obstoječim pravnim varstvom pristnih nekmetijskih proizvodov, značilnih za neko območje, na notranjem trgu, koristmi in tveganji ukrepov na ravni EU ter razpoložljivimi političnimi možnostmi, vključno z nadzorom in izvajanjem prihodnjega sistema EU za zaščito takšnih izdelkov. Povratne informacije te začetne ocene učinka   sta dopolnili še pravna in gospodarska študija. Komisija bo do konca leta predstavila predlog uredbe.

Kontaktni osebi:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023