Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji pozivajo k usklajenim mednarodnim ukrepom za stabilizacijo Sredozemlja  

Lokalni in regionalni voditelji iz vseh držav Sredozemlja in Evropske unije pozivajo vlade držav članic in mednarodno skupnost k tesnejšemu sodelovanju z župani in guvernerji, da bi pomagali stabilizirati območje severne Afrike in Bližnji vzhod.

Župane, guvernerje in regionalne predstavnike, ki so se 23. februarja na Malti udeležili zasedanja Evro-sredozemske skupščine lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM), najbolj skrbijo konflikt v Libiji ter problemi, ki jih povzročajo migracije in podnebne spremembe.

Skupščina ARLEM, ki jo sestavljajo člani Evropskega odbora regij (OR) in predstavniki sredozemskih držav, ki niso članice EU, je na glavnem zasedanju leta opozorila na nedavno sodelovanje z libijskimi mesti, ki je dokaz, da lahko mesta celo v težkih razmerah navezujejo partnerstva, ki prispevajo k stabilizaciji. V resoluciji o Siriji pa je navedla, da „je pripravljena podpreti državljane Sirije v njihovih prizadevanjih za konec državljanske vojne ter v boju proti ekstremizmu in radikalizaciji,“ in „da se ta pomoč prične v sosednjih mestih, ki sprejemajo begunce in se soočajo z izrednimi humanitarnimi razmerami“

Sopredsednik skupščine ARLEM in predsednik OR Markku Markkula je dejal: „Ne moremo zagotoviti varnosti in blaginje v Evropi, če so razmere v našem sosedstvu nestabilne. Pobuda iz Nikozije, v okviru katere si partnerji iz Evrope in Sredozemlja ter libijski organi izmenjujejo znanje in nudijo praktično podporo, je le eden od načinov, kako lahko lokalne in regionalne oblasti zagotovijo resnično dodano vrednost svojega dela, prek orodij, kot sta diplomacija mest in decentralizirano sodelovanje. Le s sodelovanjem na licu mesta bo EU lahko našla trajne rešitve za migracijsko krizo, trgovanje z ljudmi, sedanje vojne in grožnjo terorizma.“

Hani Abdalmasih Al-Hayek , sopredsednik ARLEM in župan mesta Beit Sahour v Palestini, pa je v imenu članic skupščine, ki niso v EU, povedal: „Lokalne uprave bodo zagotovile mnoge temeljne storitve, ki bodo privedle do ekonomskega in socialnega preporoda mest v Libiji, pa tudi v Siriji. Vsi moramo pomagati, kolikor je v naši moči. Poleg tega smo dolžni obravnavati tudi druge grožnje za stabilnost in varnost v Sredozemlju, kot so podnebne spremembe.“

Carmelo Abela , minister za notranje zadeve in nacionalno varnost Malte, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije, pa je dejal: „Šele takrat, ko bomo zagotovili, da migracije usmerjajo organi in ne tihotapci ljudi, bomo lahko trdili, da jih učinkovito in uspešno obvladujemo.“ Minister Abela je še dodal: „Evropska unija je močno zavezana odpravljanju vzrokov za migracije, v sodelovanju s partnerskimi državami izvora in tranzita. To je naloga, za katero si Malta že ves čas prizadeva na ravni EU in ki za nas ostaja prednostna, tako med predsedovanjem Svetu kot sicer. Naše medcelinsko sodelovanje bi moralo biti čim obsežnejše ter bi moralo zajemati vseh pet prednostnih področij, ki so navedena v skupnem akcijskem načrtu iz Vallette in ki bi morala biti enako pomembna.“

Sirijske lokalne oblasti na zasedanju ARLEM niso bile zastopane. Člani libijske delegacije, ki sta jo vodila Abdelrauf Beitelmal , župan Tripolija, in Mustafa al-Baroni , župan Zintana, sestavljali pa so jo tudi predstavniki mest Benghazi, Sebha, Sirte in Tobruk, pa so spregovorili na plenarnem zasedanju ARLEM in na konferenci na temo migracij, ki je potekala 22. februarja.

Župan Beitelmal je pri tem povedal: „“Lokalni voditelji smo v preteklih petih letih uspeli ohraniti precejšnjo mero stabilnosti v mnogih delih Libije, toda naše zmožnosti za zagotavljanje storitev so se zmanjšale. Januarja 2016 smo zaprosili članice ARLEM za pomoč na šestih področjih, od usposabljanja za finančno poslovodenje do podpore pri upravljanju z vodnimi viri. Na našo prošnjo so se odzvale nekatere regije, na primer Flandrija in Murcia, ter nekaj mest, na primer Antwerpen, Mechelen, Nikozija in Vila Real De Santo Antonio, obljubljene pa nam je bilo še več podpore. Upamo, da bosta Evropska unija in mednarodna skupnost opazili ta uspeh in omogočili dolgoročno sodelovanje. Vsi potrebujemo delujočo in stabilno Libijo.“

Migracije iz Libije so bile glavna tema konference o migracijah in plenarnega zasedanja. Med govorniki so bili Bettina Muscheidt , vodja delegacije EU v Libiji, Jose Carreira , izvršni direktor Evropskega azilnega podpornega urada, Vincenzo Bianco (IT/PES), poročevalec za mnenje OR o azilu, ter župan Catanie, pristanišča, ki je v zadnjih letih sprejelo več tisoč migrantov, rešenih iz Sredozemskega morja, ter Peter Bossman (SI/PES), poročevalec za mnenje OR o migracijskih partnerstvih EU.

Na zasedanju ARLEM so bila sprejeta priporočila o energetski in podnebni politiki, ki jih je pripravil Mohamed Sadiki , župan Rabata, ter priporočila o čezmejnem sodelovanju v Sredozemlju, ki jih je oblikoval Francesco Pigliaru , predsednik regije Sardinije. Maroko že skoraj desetletje izvaja ambiciozno politiko za energetski prehod. Na Sardiniji ima sedež upravni organ za program čezmejnega sodelovanja, uveden v okviru evropskega instrumenta sosedstva.

Med drugim je bilo na zasedanju ARLEM sklenjeno, da se v Tunizijo pošljejo člani, ki bodo spremljali letošnje volitve, v okviru misije, ki jo organizira Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope.

Opomba za urednike

Evropski odbor regij od leta 2015 tesno sodeluje z mesti v Libiji s ciljem izboljšati javne storitve v tej državi ter mestom pomagati, da se pridružijo mednarodni skupnosti. Januarja 2016 je OR sklenil, da na prošnjo libijskih mest spodbuja in olajša ustanavljanje partnerstev med mesti in regijami iz Libije in EU. V okviru pobude iz Nikozije (pobuda je bila sprejeta v glavnem mestu Cipra) so mesta in regije EU doslej zagotovili ali obljubili podporo libijskim lokalnim oblastem na področjih upravljanja z vodnimi viri, ravnanja z odpadki, osnovnega zdravstvenega varstva, javne uprave, jezikovnega izobraževanja, priprave proračuna, ribištva, oblikovanja politik ter boja proti radikalizaciji.

V mnenju o energiji in podnebnih spremembah v Sredozemlju, ki ga je pripravil župan Rabata Mohamed Sadiki, ARLEM poziva države v Sredozemlju, naj zmanjšajo uporabo fosilnih goriv, države članice EU pa, naj presežejo okvire sosedske politike in sredozemski regiji pomagajo uvajati ukrepe za varstvo podnebja. Mnenje vsebuje tudi poziv oblikovalcem politik na vseh ravneh, naj vprašanje podnebja vključijo v vse politike, diplomati pa naj navežejo bolj „regionalen dialog“, da bi vzpostavili „trden okvir za sodelovanje na področju podnebja v Sredozemlju“. Hkrati mnenje navaja, da bi morala EU v sektorju energije ustaviti „politična pogajanja med regijami“ in namesto tega sprejeti dvostranski pristop. Lokalnim in regionalnim oblastem priporoča, naj se pridružijo svetovni konvenciji županov, ki je pristop od spodaj navzgor k podnebnim ukrepom in v okviru katere skupnosti sprejmejo močne zaveze v zameno za tehnično podporo ter lažji dostop do sredstev.

Kot navaja skupščina ARLEM v mnenju, ki ga je pripravil Francesco Pigliaru, predsednik regije Sardinija, programi čezmejnega sodelovanja Evropske unije, namenjeni Sredozemlju, koristijo tako EU kot regijam, ki niso v EU. Kljub temu se zaradi političnih, gospodarskih in upravnih razlik ter nestabilnosti priporoča „previden in postopen“ pristop k razvoju čezmejnega sodelovanja v Sredozemlju. Čeprav so čezmejni programi pri lokalnih in regionalnih oblasteh priljubljeni, pa so razlike med upravnimi zmogljivostmi razlog, da organi v južnem Sredozemlju manj izkoriščajo programe, in deloma pojasnjujejo, zakaj so lokalne oblasti redko vodilni partnerji. Mnenje poziva k večjim prizadevanjem za okrepitev njihovih institucionalnih zmogljivosti ter njihove vloge pri razvoju programov.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :