Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji, evropski poslanci in komisar EU opozarjajo države članice: Evropa si ne more privoščiti novih zamud in dodatnega krčenja proračuna EU  

Evropski državljani želijo živeti na bolj zeleni, vključujoči in pametni celini, in pozivajo EU, naj k temu prispeva z zadostnimi naložbami. Zato so lokalni in regionalni voditelji, evropski komisar za proračun in vodilni člani Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR), ki je danes potekalo v Bruslju, pozvali nacionalne vlade, naj prenehajo taktizirati in pravočasno sklenejo dogovor o proračunu EU za obdobje 2021–2027, ki bo usmerjen v prihodnost.

Regionalni in lokalni voditelji EU so na razpravah s komisarjem Güntherjem Oettingerjem in predsednikom Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI) Younousom Omarjeejem izrazili resno zaskrbljenost zaradi počasnega napredovanja pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki določa zgornje meje odhodkov za vse politike EU v obdobju 2021–2027. Lahko se tudi zgodi, da se bodo sredstva še občutneje zmanjšala, kot je sprva predlagala Evropska komisija, če države članice ne bodo hotele povečati svojih prispevkov in uvesti novih prihodkov, kot so davki na plastiko ali uporabo interneta, da bi financirale nove politike in zapolnile finančno vrzel, ki bo nastala zaradi brexita.

Predsednik OR Karl-Heinz Lambertz je dejal: „Varčevalni ukrepi, vztrajno zmanjševanje javnih naložb in pomanjkanje evropske solidarnosti zavirajo gospodarsko rast, družbeni napredek in regionalno enakost, kar vse prispeva k naraščanju populizma. Odločitev o naslednjem proračunu EU, ki bo pokazala raven ambicij EU v prihodnjih letih, bo odločilen preizkus novega evropskega vodstva. Regije in mesta zaradi zmanjšanja sredstev ne bodo mogli zagotavljati vključujoče, kohezivne in trajnostne prihodnosti v času, ko državljani zahtevajo rezultate.“ Dodal je, da bi bilo pomilovanja vredno, če bi nacionalni prispevki EU za 500 milijonov Evropejcev znašali 1 % bruto nacionalnega dohodka (BND) držav EU-27, kar zahteva vse več nacionalnih vlad. Ponovil je stališče OR, da bi moral proračun znašati 1,3 % BND držav EU-27, za kar se zavzema tudi Evropski parlament.

Komisar Oettinger je med razpravo pojasnil, da bi morali nacionalni prispevki v naslednjem večletnem proračunu EU znašati vsaj 1,114 % BND, kot je sprva predlagala Evropska komisija, drugače se bo močno zmanjšala podpora novim prednostnim nalogam EU. „Vsi, ki želijo zmanjšati proračun EU na 1 % BND držav EU-27, se ne zavedajo, kako pomembno je, da si prizadevamo reševati nove izzive, s katerimi se sooča Evropa, in zapolniti vrzel, ki jo bo povzročil brexit s primanjkljajem, ki bo v naslednjih sedmih letih znašal kar 84 milijard EUR.“

Lokalne in regionalne voditelje je pozval, naj pritiskajo na svoje nacionalne vlade, da ne bi več odlašale z odločitvijo o naslednjem proračunu EU. „Čas se že izteka. Če odločitev ne bo sprejeta do konca leta, tvegamo, da bomo s precejšnjo zamudo začeli izvajati nove programe, ki so ob gospodarski stagnaciji, s katero se sooča Evropa, še toliko bolj potrebni.“

Predsednik odbora REGI Younous Omarjee je dejal: „Evropska unija mora ustvariti gospodarstvo, ki bo zagotavljalo kohezijo ter koristilo regijam, ozemljem in njihovim državljanom. Kohezija ne bi smela biti podrejena gospodarstvu, temveč bi moralo biti gospodarstvo podrejeno koheziji. Ne smemo pozabiti, da na to opozorimo voditelje držav in vlad ter Evropsko komisijo.“

V torek, 7. oktobra, dan pred plenarnim zasedanjem, so na skupni seji Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj in komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU, ki je bila organizirana v okviru evropskega tedna regij in mest 2019, razpravljali tudi o tveganju nadaljnjega zmanjševanja sredstev za evropske strukturne in investicijske sklade.

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Deli: