Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji s pobudo ponazarjajo vključevanje migrantov v regijah in mestih EU  
Evropski komisar Avramopoulos podpira pobudo Mesta in regije za vključevanje pod okriljem Evropskega odbora regij in štirih vodilnih evropskih združenj mest in regij

Evropski odbor regij je skupaj s Skupščino evropskih regij, Svetom evropskih občin in regij, Konferenco obrobnih obmorskih regij in Eurocities izrazil podporo regijam in občinam, ki sprejemajo in vključujejo nove priseljence v svoje skupnosti. Pobudo je podprl evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos.

Pobuda Mesta in regije za vključevanje migrantov (#Regions4Integration) dopolnjuje številne obstoječe mreže in projekte združenj lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi. Evropski odbor regij (OR) želi kot politična skupščina lokalnih in regionalnih oblasti oblikovati zavezništvo s štirimi vodilnimi evropskimi združenji mest in regij – Skupščino evropskih regij (SER), Konferenco obrobnih obmorskih regij (CPMR), Svetom evropskih občin in regij (CEMR) in Eurocities –, ki naj bi prispevalo k oblikovanju agende EU o migracijah, da se v prihodnosti zagotovi boljše upoštevanje lokalnih in regionalnih vidikov.

Predsednik OR Karl-Heinz Lambertz je povedal: „Mnoge regije in mesta že dalj časa uspešno sprejemajo in vključujejo nove priseljence v svoje skupnosti. Zavedajo se tako njihove dodane vrednosti kot tudi stroškov njihovega nevključevanja. S pobudo bomo spodbujali prizadevanja za vključevanje migrantov in beguncev na lokalni ravni v Evropi. Potrebujemo skupen evropski pristop, ki si prizadeva za ustvarjanje povezanih, in ne razdvojenih skupnosti. Čas je, da naredimo konec preplahu, ki prevladuje v političnem diskurzu v zadnjih letih.“

Komisar Avramopoulos je dejal, da pobuda dopolnjuje dveletna prizadevanja Evropske komisije za vzpostavitev „trdnega obojestranskega dialoga o vključevanju z mesti in lokalnimi oblastmi“. Povedal je: „Če bi me vprašali o evropskih prednostnih nalogah v prihodnjih desetletjih, bi med njimi navedel uspešno vključevanje migrantov v našo družbo. Sklad za azil, migracije in vključevanje je v obdobju med 2015 in 2017 sofinanciral 4800 ukrepov za pomoč pri vključevanju državljanov tretjih držav v vsej EU. Zavedamo se, da je dostop do financiranja EU lahko izziv za lokalne in regionalne oblasti, zlasti majhne. Zato smo v obdobju 2021–2027 izboljšali dostopnost financiranja vključevanja za lokalne oblasti ter na splošno povečali obseg sredstev.“

Odločitev, da se pobuda sproži še pred letošnjimi evropskimi volitvami in imenovanjem novih komisarjev ter novega predsednika Evropskega sveta, odraža prepričanje, da bi morali nosilci odločanja v EU razmisliti o večji politični, tehnični in finančni podpori za vključevanje v lokalnih skupnostih. Pobuda bo poskrbela za:

1. politično platformo , prek katere bodo mesta in regije pripravljali in spodbujali predloge za politike EU in financiranje vključevanja migrantov;

2. izmenjavo dobre prakse glede vključevanja migrantov na lokalni ravni na področjih, kot so trg dela, poklicno usposabljanje, izobraževanje, podpora za mladoletnike brez spremstva in partnerstva s civilno družbo;

3. spodbujanje vzajemnega učenja , zlasti s povezovanjem mest, ki imajo več izkušenj z vključevanjem, z mesti, ki so šele pred kratkim začela sprejemati migrante. Pobuda namenja posebno pozornost manjšim in srednje velikim mestom ter podeželskim upravam, ki so pripravljeni vključevati migrante, vendar nimajo ustreznih izkušenj in orodij;

4. izmenjavo informacij o evropskem financiranju podpore za vključevanje (Sklad za azil, migracije in vključevanje in prihodnji Sklad za azil in migracije, ESS+ in drugi skladi za regionalni razvoj, ki vključujejo cilje za vključevanje migrantov);

5. oblikovanje pozitivnega diskurza z izmenjavo dobrih primerov in rešitev za politike vključevanja kot sredstvom za boj proti dezinformacijam.

V razpravi ob začetku izvajanja pobude so spregovorili tudi predstavniki evropskih združenj, ki bodo dejavno prispevala k pobudi, in sicer predsednik Skupščine evropskih regij in podpredsednik regionalnega sveta Västra Götaland Magnus Berntsson , sekretar za zunanje zadeve v regionalni vladi Azorov Rui Bettencourt , ki je zastopal Konferenco obrobnih obmorskih regij , župan mesta Capaci Pietro Puccio v imenu Sveta evropskih občin in regij in župan mesta Gent Mathias De Clercq v imenu Eurocities.

Evropski odbor regij je od leta 2015 izdal priporočila o vrsti zakonodajnih predlogov, ki jih je pripravila Evropska komisija v okviru evropske agende o migracijah . Poudaril je, da imajo regije in občine ključno vlogo v politiki vključevanja ter da je z dobro usklajenimi politikami mogoče zagotoviti uspešno vključevanje priseljencev, ki prinaša koristi tudi za lokalno skupnost in lokalno gospodarstvo.

Pobudi se lahko pridružijo vsi lokalni in regionalni politiki, ki lahko svoje zgodbe delijo z uporabo ključnika #Regions4Integration.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu OR ali na e-naslovu .

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli: