Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji in evropski komisar Oettinger:za zagotovitev kontinuitete naložb je treba proračun EU sprejeti pred evropskimi volitvami  

Lokalni in regionalni politiki in evropski komisar za proračun Gunther Oettinger so se med razpravo v Evropskem odboru regij v Bruslju zavzeli za sprejetje dogovora o novem večletnem finančnem okviru še pred volitvami v Evropski parlament prihodnje leto: tako bi namreč zagotovili nadaljevanje podpore EU za državljane in podjetja. Večletni finančni okvir bo določil letne omejitve sredstev za vse politike EU v obdobju 2021–2027.

Lokalni in regionalni voditelji iz EU podpirajo prizadevanja Evropske komisije za povečanje naložb na področju izobraževanja, raziskav, mladih in migracij ter predlagane ukrepe, s katerimi bi postal proračun EU manj odvisen od finančnih prispevkov držav članic. Predstavniki regij in mest hkrati poudarjajo, da bo predlagano 10-odstotno zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko ogrozilo njihove možnosti za premagovanje razlik in širjenje inovacij v lokalnih skupnostih Unije.

Poleg zadostnega financiranja so lokalni in regionalni voditelji iz EU opozorili tudi na to, da je treba ustrezno opredeliti vlogo regij in mest pri uresničevanju naslednje generacije vseh politik EU, da bi se povečala sinergija in učinek teh politik. Pri tem bodo ključni predlogi novih uredb o skladih EU, ki naj bi jih Evropska komisija objavila konec maja in v začetku junija.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je dejal: „Prednostne naloge iz predloga proračuna EU so ustrezne, vendar pa za bolj ambiciozno prihodnost EU potrebujemo obsežnejši proračun. Naš odbor se zato zavzema za njegovo povečanje na 1,3 % bruto nacionalnega dohodka (BND) 27 držav članic EU. Očitno je, da mora Evropa premagati nove izzive, kot so migracije in obramba, vendar pa to ne sme iti na račun kohezijske politike EU. V tem trenutku je ključnega pomena tudi vprašanje prihodnjega upravljanja skladov. Dogovor je treba sprejeti pravočasno, da bodo lokalne in regionalne oblasti lahko pripravile načrte za prihodnost.“

Komisar Oettinger se je seznanil s pomisleki regij ter lokalne voditelje pozval, naj se povežejo s svojimi nacionalnimi organi, da bi zagotovili podporo ustreznemu proračunu EU. Člane OR je še spodbudil, naj dovolj pozornosti posvetijo tudi novim programom v predlogu Komisije: „ Kohezijska sredstva so pomembna, vendar ne gre samo zanje. Imamo še raziskave, ki potekajo tudi v regijah, varovanje meja, na primer, pa migracije. Če se podvojijo sredstva za Erasmus +, je to za vaše otroke, ne pa otroke Komisije! Pri svojem računanju zato ne smete šteti zgolj strukturnih sredstev, poglejte še druge programe, ki so tudi zanimivi in pomembni za vaše vsakodnevne dejavnosti.

Opomba za urednike

ZAVEZNIŠTVO ZA KOHEZIJO

OR je v želji po močnejši kohezijski politiki po letu 2020 skupaj z vodilnimi združenji mest in regij EU ustanovil zavezništvo za kohezijo (#CohesionAlliance), gibanje državljanov, h kateremu lahko pristopi vsakdo, ki meni, da mora kohezijska politika EU ostati steber prihodnosti EU. Zavezništvu se vse od njegove ustanovitve oktobra lani vsak dan pridružujejo novi podpisniki, med njimi regionalne in lokalne oblasti, poslovna združenja, predstavniki akademskih krogov, sindikati in možganski trusti.

Več informacij o pobudah zavezništva, načela in dokumenti o stališčih so na voljo na http://cohesionalliance.eu .

Dnevni red majskega plenarnega zasedanja OR

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

Mob. tel.: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih EU. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi uradni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ).

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023