Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predsednika EU Juncker in Tajani bosta razpravljala o prihodnosti Evrope ‎ z lokalnimi voditelji  
Predsednik OR Lambertz bo imel govor na temo Stanje v Uniji s stališča regij in mest

V Bruslju se bo 8. oktobra z razpravo pod naslovom Prihodnost Evrope je kohezija začel evropski teden regij in mest . Razpravo bodo vodili predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, evropska komisarka Corinna Creţu in podpredsednik Evropskega parlamenta Pavel Telicka. Dan pozneje bo predsednik Lambertz ob navzočnosti predsednika Evropskega parlamenta predstavil svojo vizijo za prihodnost Evrope v letnem govoru Stanje v Uniji s stališča regij in mest . OR bo med plenarnim zasedanjem sprejel tudi mnenja o proračunu EU in temah, kot so migracije, raziskave, podnebni ukrepi in plastika za enkratno uporabo.

8.–11. oktober: 16. evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek)

Na dogodku #EURegionsWeek , ki bo potekal v Bruslju pod naslovom Za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020 , se bo zbralo več kot 6000 strokovnjakov in akterjev s področja regionalne politike. Na otvoritveni slovesnosti, ki se bo začela v ponedeljek, 8. oktobra, ob 14.30 se bo predsedniku Lambertzu , komisarki Creţu in podpredsedniku Telicki pridružil predsednik Juncker . Med tednom bodo potekale delavnice in razprave, na katerih bo obravnavana potreba po močni kohezijski politiki po letu 2020.

Glej program za medije ; otvoritveno sejo bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR.

Dogodki v okviru #CohesionAlliance

Zavezništvo za kohezijo (#CohesionAlliance) – zavezništvo vseh, ki so prepričani, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU – bo razpravljalo o svojih prvih dosežkih in tekočih pogajanjih v nizu dogodkov, posvečenih prihodnosti kohezijske politike (#EURegionsWeek), ter v forumu agora , ki vključuje partnerska združenja in strokovnjake.

Več informacij na: www.cohesionalliance.eu

9. oktober ob 15.00: Stanje v Uniji s stališča regij in mest

Ob začetku plenarnega zasedanja OR bo predsednik Lambertz podal govor, v katerem se bo osredotočil na najbolj žgoče izzive za mesta in regije v Evropski uniji, med njimi prihodnji dolgoročni proračun EU ( mnenje OR bo sprejeto isti dan), prihodnost regionalne politike EU, integracijo, trajnostni razvoj in demokracijo v EU, zlasti vključevanje regij in mest v odločanje na ravni EU in pobude na lokalni ravni za ponovno povezovanje državljanov z Evropo.

Prvi dan oktobrskega plenarnega zasedanja se bo nato nadaljeval z razpravo med člani OR in predsednikom Tajanijem. Razpravi bo sledilo sprejetje mnenja OR Razmislek o Evropi: prispevek lokalnih in regionalnih oblasti , ki je bilo pripravljeno na zaprosilo predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska . Mnenje je plod dvoletnega sodelovanja z več kot 40 000 državljani ter 110 lokalnimi in regionalnimi organi.

Govor predsednika Lambertza in razpravo s predsednikom Tajanijem bo mogoče spremljati v živo na: www.cor.europa.eu/sotreg.go

9. in 10. oktober: Na dnevnem redu plenarnega zasedanja (#CoRplenary Agenda) bodo tudi:

Prihodnost proračuna EU v obdobju 2021–2027

Proračun EU in prednostne naloge v naslednjem desetletju bodo obravnavne v razpravi o mnenju OR o svežnju večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 , ki jo bo vodil poročevalec Nikola Dobroslavić (HR/EPP). Skupščina bo tudi podrobneje obravnavala naslednja mnenja s predlogi za proračun EU:

Obzorje Evropa: 9. okvirni program za raziskave in inovacije , poročevalec Christophe Clergeau (FR/PES)

Instrument za povezovanje Evrope , poročevalka Isabelle Boudineau (FR/PES)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) , poročevalka Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

Program za pravice in vrednote , poročevalec François Decoster (FR/ALDE)

Sklad za azil in migracije – predlog , poročevalec Peter Bossman (SI/PES)

Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) , poročevalec Marco Dus (IT/PES)

Druga mnenja, ki naj bi bila sprejeta na plenarnem zasedanju (# CoRplenary):

Evropski organ za delo , poročevalka Doris Kampus (AT/PES)

Prispevek lokalnih in regionalnih oblasti EU k 14. konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti , poročevalec Roby Biwer (LU/PES)

Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu , poročevalec André van de Nadort (NL/PES)

Predlog direktive o plastiki za enkratno uporabo , poročevalka Sirpa Hertell (FI/EPP)

Vključevanje športa v agendo EU za obdobje po letu 2020, poročevalec Roberto Pella (IT/EPP)

Čista pristanišča, čisto morje – pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij , poročevalec Spyros Spyridon (EL/EPP)

Sveženj o pravični obdavčitvi , poročevalec Paul Lindquist (SE/EPP)

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje , poročevalec Domenico Gambacorta (IT/EPP)

Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik , poročevalka Gillian Ford (UK/EA)

Ocenjevanje tveganja v prehranski verigi , poročevalec Miloslav Repaský (SK/EA)

Nov dogovor za potrošnike , poročevalec Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Praktične informacije :

Otvoritvena seja #EURegionsWeek

Kraj: konferenčni center Square, Rue Mont des Arts, Bruselj

Datum: ponedeljek, 8. oktober, ob 14.30

Spremljanje v živo na spletni strani OR

Evropski teden regij in mest – program za medije

Plenarno zasedanje ( #SOTREG & #CoRplenary )

Kraj: stavba Charlemagne (Evropska komisija), Rue de la Loi, Bruselj

Datum: torek, 9. oktober,15.00–21.00 in sreda, 10. oktober, 9.00–13.00

Dokumenti z dnevnega reda plenarnega zasedanja

Plenarno zasedanje bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR

Program plenarnega zasedanja za medije

Kontaktni naslov: PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023