Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Predsednika EU Juncker in Tajani bosta razpravljala o prihodnosti Evrope ‎ z lokalnimi voditelji  
Predsednik OR Lambertz bo imel govor na temo Stanje v Uniji s stališča regij in mest

V Bruslju se bo 8. oktobra z razpravo pod naslovom Prihodnost Evrope je kohezija začel evropski teden regij in mest . Razpravo bodo vodili predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, evropska komisarka Corinna Creţu in podpredsednik Evropskega parlamenta Pavel Telicka. Dan pozneje bo predsednik Lambertz ob navzočnosti predsednika Evropskega parlamenta predstavil svojo vizijo za prihodnost Evrope v letnem govoru Stanje v Uniji s stališča regij in mest . OR bo med plenarnim zasedanjem sprejel tudi mnenja o proračunu EU in temah, kot so migracije, raziskave, podnebni ukrepi in plastika za enkratno uporabo.

8.–11. oktober: 16. evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek)

Na dogodku #EURegionsWeek , ki bo potekal v Bruslju pod naslovom Za močno kohezijsko politiko EU po letu 2020 , se bo zbralo več kot 6000 strokovnjakov in akterjev s področja regionalne politike. Na otvoritveni slovesnosti, ki se bo začela v ponedeljek, 8. oktobra, ob 14.30 se bo predsedniku Lambertzu , komisarki Creţu in podpredsedniku Telicki pridružil predsednik Juncker . Med tednom bodo potekale delavnice in razprave, na katerih bo obravnavana potreba po močni kohezijski politiki po letu 2020.

Glej program za medije ; otvoritveno sejo bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR.

Dogodki v okviru #CohesionAlliance

Zavezništvo za kohezijo (#CohesionAlliance) – zavezništvo vseh, ki so prepričani, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU – bo razpravljalo o svojih prvih dosežkih in tekočih pogajanjih v nizu dogodkov, posvečenih prihodnosti kohezijske politike (#EURegionsWeek), ter v forumu agora , ki vključuje partnerska združenja in strokovnjake.

Več informacij na: www.cohesionalliance.eu

9. oktober ob 15.00: Stanje v Uniji s stališča regij in mest

Ob začetku plenarnega zasedanja OR bo predsednik Lambertz podal govor, v katerem se bo osredotočil na najbolj žgoče izzive za mesta in regije v Evropski uniji, med njimi prihodnji dolgoročni proračun EU ( mnenje OR bo sprejeto isti dan), prihodnost regionalne politike EU, integracijo, trajnostni razvoj in demokracijo v EU, zlasti vključevanje regij in mest v odločanje na ravni EU in pobude na lokalni ravni za ponovno povezovanje državljanov z Evropo.

Prvi dan oktobrskega plenarnega zasedanja se bo nato nadaljeval z razpravo med člani OR in predsednikom Tajanijem. Razpravi bo sledilo sprejetje mnenja OR Razmislek o Evropi: prispevek lokalnih in regionalnih oblasti , ki je bilo pripravljeno na zaprosilo predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska . Mnenje je plod dvoletnega sodelovanja z več kot 40 000 državljani ter 110 lokalnimi in regionalnimi organi.

Govor predsednika Lambertza in razpravo s predsednikom Tajanijem bo mogoče spremljati v živo na: www.cor.europa.eu/sotreg.go

9. in 10. oktober: Na dnevnem redu plenarnega zasedanja (#CoRplenary Agenda) bodo tudi:

Prihodnost proračuna EU v obdobju 2021–2027

Proračun EU in prednostne naloge v naslednjem desetletju bodo obravnavne v razpravi o mnenju OR o svežnju večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 , ki jo bo vodil poročevalec Nikola Dobroslavić (HR/EPP). Skupščina bo tudi podrobneje obravnavala naslednja mnenja s predlogi za proračun EU:

Obzorje Evropa: 9. okvirni program za raziskave in inovacije , poročevalec Christophe Clergeau (FR/PES)

Instrument za povezovanje Evrope , poročevalka Isabelle Boudineau (FR/PES)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) , poročevalka Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

Program za pravice in vrednote , poročevalec François Decoster (FR/ALDE)

Sklad za azil in migracije – predlog , poročevalec Peter Bossman (SI/PES)

Program za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) , poročevalec Marco Dus (IT/PES)

Druga mnenja, ki naj bi bila sprejeta na plenarnem zasedanju (# CoRplenary):

Evropski organ za delo , poročevalka Doris Kampus (AT/PES)

Prispevek lokalnih in regionalnih oblasti EU k 14. konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti , poročevalec Roby Biwer (LU/PES)

Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu , poročevalec André van de Nadort (NL/PES)

Predlog direktive o plastiki za enkratno uporabo , poročevalka Sirpa Hertell (FI/EPP)

Vključevanje športa v agendo EU za obdobje po letu 2020, poročevalec Roberto Pella (IT/EPP)

Čista pristanišča, čisto morje – pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij , poročevalec Spyros Spyridon (EL/EPP)

Sveženj o pravični obdavčitvi , poročevalec Paul Lindquist (SE/EPP)

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje , poročevalec Domenico Gambacorta (IT/EPP)

Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik , poročevalka Gillian Ford (UK/EA)

Ocenjevanje tveganja v prehranski verigi , poročevalec Miloslav Repaský (SK/EA)

Nov dogovor za potrošnike , poročevalec Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Praktične informacije :

Otvoritvena seja #EURegionsWeek

Kraj: konferenčni center Square, Rue Mont des Arts, Bruselj

Datum: ponedeljek, 8. oktober, ob 14.30

Spremljanje v živo na spletni strani OR

Evropski teden regij in mest – program za medije

Plenarno zasedanje ( #SOTREG & #CoRplenary )

Kraj: stavba Charlemagne (Evropska komisija), Rue de la Loi, Bruselj

Datum: torek, 9. oktober,15.00–21.00 in sreda, 10. oktober, 9.00–13.00

Dokumenti z dnevnega reda plenarnega zasedanja

Plenarno zasedanje bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR

Program plenarnega zasedanja za medije

Kontaktni naslov: PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :