Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji svarijo pred slabo vključenostjo regij in mest v nove programe kohezijske politike  

Resnično partnerstvo med različnimi ravnmi upravljanja je ključnega pomena za opredeljevanje prednostnih nalog in usmerjanje učinkovitih naložb v evropska ozemlja

Evropski odbor regij (OR) je na plenarnem zasedanju sprejel mnenje o učinkovitem vključevanju lokalnih in regionalnih oblasti v pripravo programov kohezijske politike za obdobje 2021–2027, ki ga je pripravil Juraj Droba (SK/ECR), predsednik pokrajine Bratislava. Člani OR s podporo temu mnenju pozivajo k polnemu spoštovanju „načela partnerstva“ in njegovemu izvajanju v okviru novih instrumentov, ki se financirajo iz evropskega instrumenta za okrevanje, kot sta Sklad za pravični prehod in mehanizem za okrevanje in odpornost.

Kohezijska politika je s skupno 392 milijardami EUR za obdobje 2021–2027 glavna naložbena politika Evropske unije. Temelji na partnerskih sporazumih in operativnih programih, v katerih so določene strategije držav članic za uporabo strukturnih skladov za krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije z zmanjševanjem razlik med regijami. Da bi kohezijska politika uspešno zadovoljila potrebe državljanov na terenu, je bistvenega pomena polno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti, socialno-ekonomskih partnerjev in civilne družbe v vseh fazah priprave in izvajanja teh ključnih dokumentov.

Juraj Droba (SK/ECR), predsednik pokrajine Bratislava in poročevalec za mnenje , sprejeto na plenarnem zasedanju OR, je dejal: „ Rad bi poudaril pomen vključevanja regionalnih in lokalnih oblasti v pogajanja o novem programskem obdobju na ravni EU. V razpravah med vladami in Evropsko komisijo pogosto manjkajo regionalna razsežnost in zanesljivi podatki. Zato je treba okrepiti glas regij in mest .“

Mnenje se opira na rezultate nedavne študije, izdelane po naročilu OR , ki je pokazala, da se je vključevanje partnerjev v pripravo novega programskega obdobja 2021–2027 le malo izboljšalo glede na prejšnje obdobje 2014–2020. Študija je razkrila, da je potencial partnerstev v več državah še vedno premalo izkoriščen, pri čemer nekatere lokalne in regionalne oblasti še vedno niso neposredno vključene v vse faze programskih obdobij.

Lokalni in regionalni voditelji pozivajo, naj se načela partnerstva v polni meri uresničijo z novimi instrumenti, kot sta mehanizem za pravični prehod in mehanizem za okrevanje in odpornost s financiranjem iz načrta za okrevanje Evrope Next Generation EU . Poleg tega opozarjajo na velik vpliv, ki ga bo imel mehanizem za okrevanje in odpornost na kohezijsko politiko, in na tveganje morebitnega podvajanja in nedoslednosti med temi instrumenti, kar bi ogrozilo učinkovitost naložb EU.

Člani OR poudarjajo, da lahko razlike v času priprave nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter partnerskih sporazumov v nekaterih primerih ovirajo učinkovito institucionalno usklajevanje in omejijo iskanje sinergij. Morebitno dajanje prednosti financiranju iz mehanizma za okrevanje in odpornost pred kohezijsko politiko zaradi pritiskov za hitro izvajanje in uporabo bi lahko zmanjšalo dejavnosti v okviru načrtovanja in izvajanja kohezijske politike za obdobje 2021–2027, kar bi povzročilo nadaljnje zamude pri uporabi kohezijskih sredstev. Zato pozivajo k takojšnjemu sprejetju glavnih strateških dokumentov za novo programsko obdobje, da bi jih lahko čim prej začeli izvajati.

Lokalni voditelji poleg tega svarijo pred trendi centralizacije pri načrtovanju in izvajanju strukturnih skladov, kar je posledica pandemije in vzporednega poteka dveh programskih obdobij (sredstva iz programskega obdobja 2014–2020 se lahko porabijo do 2023).

OR poziva Evropsko komisijo, naj pozorno spremlja uporabo načela partnerstva tako v neformalnih pogajanjih z državami članicami kot pri ocenjevanju osnutkov partnerskih sporazumov in operativnih programov ter naj državam članicam in ustreznim organom poda priporočila za izboljšanje partnerskih procesov.

Ozadje:

Plenarno zasedanje OR poteka v času 19. evropskega tedna regij in mest , ki ga skupaj pripravljata OR in Evropska komisija in traja od 11. do 14. oktobra 2021. O izvajanju in uresničevanju nove kohezijske politike za obdobje 2021–2027 bo tekla beseda tudi na skupni seji odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj ( REGI ) in komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU ( COTER ), na kateri bo sodelovala tudi komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira. Sejo lahko spremljate tukaj .

Zaradi pandemije COVID-19 je nova zakonodaja o kohezijski politiki začela veljati z zamudo, kar velja tudi za partnerske sporazume, ki jih države članice predložijo Evropski komisiji. Zakonodaja o kohezijski politiki za obdobje 2021–2027 je začela veljati 1. julija 2021 in zaenkrat je Komisija sprejela samo partnerski sporazum iz Grčije.

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023