Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mednarodni dan žena 2019: nagovor predsednika in prvega podpredsednika  

Enakost spolov je ena od temeljnih vrednot Evropske unije in je bistvenega pomena za socialno pravičnost, trdnost naše demokracije in naše gospodarstvo. Čas je za resnično enakost spolov na vseh ravneh upravljanja.

V zadnjih letih je bil pri opolnomočenju žensk ter odpravljanju socialnih in gospodarskih neravnovesij dosežen znaten napredek. Kljub prizadevanjem pa je treba še veliko postoriti, preden bomo lahko zatrdili, da v Evropi vlada enakost spolov.

Do evropskih volitev, ki bodo v nekaterih državah članicah potekale skupaj z lokalnimi in regionalnimi volitvami, je še 80 dni, zato si Evropski odbor regij prizadeva, da bi več žensk spodbudili h kandidaturi na volitvah. Več žensk potrebujemo v političnih skupščinah na lokalni, regionalni in evropski ravni.

Kot predsednik in prvi podpredsednik Evropskega odbora regij na mednarodni dan žena pozivava k enakosti spolov v politiki, kar vključuje tudi našo institucijo.

V letu 2019 so predsedniška mesta naših šestih komisij enakomerno porazdeljena med oba spola, vendar so ženske v naši skupščini še vedno v manjšini. To preprosto ne zadostuje. Pred naslednjim imenovanjem članov Odbora januarja 2020 pozivamo organe vseh držav članic EU, pristojne za imenovanja, naj odpravijo neravnovesja in povečajo zastopanost žensk v našem odboru.

Če naj bo politika resnično demokratična, moramo ustvariti priložnosti, odpraviti ovire in spodbuditi več žensk, da se vključijo v politiko. Naša demokracija ni reprezentativna, če so ženske v manjšini na vseh vladnih ravneh in na večini političnih položajev. Ženske zasedajo manj kot 30 % sedežev v regionalnih parlamentih, med župani mest pa županja ni niti vsaka sedma.

Čas je torej za korenite spremembe: evropska politika in demokracija morata začeti v celoti odražati naše vrednote in družbo, enakost spolov pa mora biti resnično uveljavljena na vseh ravneh upravljanja.