Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
OR in Evropska komisija: partnerstvo za pomoč lokalnim organom pri vključevanju migrantov in izvajanju novega pakta o migracijah in azilu  

Predsednik Tzitzikostas in komisarka Johansson sporazum napovedala na plenarnem zasedanju OR

Evropska komisija in Evropski odbor regij sta združila moči in oblikovala novo partnerstvo, s katerim želita bolj podpreti mesta in regije EU pri njihovem delu na področju vključevanja. Partnerstvo sta na današnjem plenarnem zasedanju napovedala predsednik Odbora regij (OR) Apostolos Tzitzikostas in evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson.

Novo partnerstvo za vključevanje bo podprlo mesta in regije v EU na treh glavnih področij dela:

vzpostavljanje odprtega in rednega dialoga o vključevanju med institucijami EU ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi,

krepitev zmogljivosti in spodbujanje izmenjave izkušenj med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter

izboljšanje dokazov in podatkov o vključevanju na lokalni ravni.

Partnerstvo bo temeljilo na ustaljenem sodelovanju med Evropsko komisijo in Evropskim odborom regij v okviru pobude Mesta in regije za vključevanje , ki jo je Odbor uvedel leta 2019, da bi županom in regionalnim voditeljem v Evropi ponudil politično platformo za izmenjavo informacij in prikaz pozitivnih primerov vključevanja migrantov in beguncev.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), predsednik Evropskega odbora regij in guverner Osrednje Makedonije, je ob tem povedal: „ Migracije niso izziv le za nekaj držav članic, temveč vprašanje, s katerim se mora ukvarjati celotna Evropska unija. Ta mora podpreti regije, mesta in otoke, kot so Lezbos, Lampedusa in Kanarski otoki, ki morajo zagotavljati največ podpore, vključevanja in drugih storitev za novoprispele migrante. Čeprav so lokalne oblasti uvedle mnoge uspešne in inovativne prakse vključevanja, se še vedno soočajo s težavami pri dostopu do financiranja, podatkov in znanja, predvsem v manjših mestih in na podeželju. Partnerstvo bo podprlo njihova prizadevanja in v praksi pokazalo, da jim EU stoji ob strani pri obravnavanju številnih izzivov, s katerimi se soočajo.“

Komisarka Johansson pa je povedala: „Vključevanje se dogaja v vsaki vasi, vsakem mestu in vsaki regiji, kjer migranti živijo, delajo, študirajo in se udeležujejo dejavnosti, na primer športnih. Lokalne in regionalne oblasti zagotavljajo ključne storitve na področju zdravstvenega varstva, stanovanj in izobraževanja. Organizirajo športne in kulturne dejavnosti, kjer prišleki spoznavajo ljudi in najdejo prijatelje. Veselim se tesnejšega sodelovanja z Odborom regij v podporo mestom in regijam pri njihovih prizadevanjih za vključevanje.“

Mark Speich (DE/EPP), deželni sekretar Severnega Porenja-Vestfalije za zvezne, evropske in mednarodne zadeve ter predsednik komisije za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve v OR (CIVEX), je dejal: „Lokalne in regionalne oblasti so odločilne za socialno vključevanje in solidarnost, zato sem zelo vesel, da jih Evropska komisija priznava kot ključne akterje in da EU ne bo delovala mimo njih, temveč jih bo Komisija postavila v središče svojih programov.“

OR bo na plenarnem zasedanju marca 2021 sprejel priporočila o novem paktu o migracijah in azilu. Poročevalka OR Antje Grotheer (DE/PES), podpredsednica mestne skupščine Bremen, je ob tej priložnosti povedala: „Obravnavanje migracij se ne začne niti ne konča s sprejemom migrantov in beguncev. Zato je akcijski načrt za integracijo in vključevanje sestavni del celostnega pristopa k migracijam. Lokalne in regionalne oblasti postavlja v središče ukrepov za boj proti diskriminaciji, podporo vključevanju in zagotavljanje enakega dostopa migrantov do javnih dobrin in storitev. Vključujoče družbe so ne le pravičnejše, temveč tudi uspešnejše, to pa se začne na lokalni ravni.“

OZADJE

Predlog Evropske komisije za novi pakt o migracijah in azilu je dobrodošla in nujna pobuda, ki bo, če bo sprejeta, pomagala graditi odporne skupnosti in upravljati migracije. To je predsednik Evropskega odbora regij povedal na razpravi, med katero je evropska komisarka Ylva Johansson regije in mesta pozvala, naj izkoristijo večje financiranje EU, ki je na voljo za podporo vključevanju priseljencev.

Glavni steber novega pakta o migracijah in azilu , ki je bil prvič predstavljen septembra 2020, je akcijski načrt za integracijo in vključevanje za obdobje 2021–2027 , pripravljen novembra. V naslednjem dolgoročnem proračunu EU je za obdobje 2021–2027 predvidenih veliko več sredstev za projekte in programe vključevanja.

OR je marca 2019 uvedel pobudo Mesta in regije za vključevanje – #regions4integration. Njen namen je združiti mesta in regije, ki jih zanima izmenjava izkušenj s politikami vključevanja in želijo več informacij o možnostih, da za svoje delo na področju vključevanja migrantov v lokalne skupnosti in gospodarstva pridobijo sredstva EU.

Novembra je bil objavljen zadnji znesek financiranja, ki ga zagotavlja EU in znaša 37,2 milijona EUR. Namenjen bo podpori projektom za pomoč otrokom migrantom in žrtvam trgovine z ljudmi, za lažji dostop do osnovnih storitev, vključevanje migrantov v pripravo in izvajanje politik vključevanja ter podporo razvoju partnerstev z več zainteresiranimi stranmi.

Več informacij:

Fotografije s 141. plenarnega zasedanja Evropskega odbora regij so na voljo na galeriji OR Flickr .

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023